Benim forum

SANAT => Edebiyat => Büyüklerden inci gibi söz düþer => : Cecenyam 17 September 2011, 13:55:09

: Namazda ALLAH'ýn birliðine kalkan parmaðým...
: Cecenyam 17 September 2011, 13:55:09
Eðer ALLAH kanunu ile mahkum edilmiþsem ben Hakk'ýn hükmüne razýyým. Eðer batýl kanunlarla mahkum olmuþsam ondan çok daha üstün bir düþünceye sahip olduðum için batýldan ve münafýklardan merhamet dilemem. ALLAH'a þükürler olsun ki on beþ sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaþtým. Ben ALLAH yolunda yaptýðým iþ için asla özür dilemem. Namazda ALLAH'ýn birliðine þehadet eden parmaðým asla bir taðutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktýr.

Þehid Seyyid Kutub
: Namazda ALLAH'ýn birliðine kalkan parmaðým...
: ebu musab 17 September 2011, 17:32:45
hüsnü hatem gerçekten zor.normal þartlarda taðutun peþinden gidersek öleceðimizi anladýðýmýzda neler yapmayýz mazALLAH
: Namazda ALLAH'ýn birliðine kalkan parmaðým...
: ~AksA~ 17 September 2011, 20:46:08
Su konuyu okudumda masaALLAH tekfirlemedigimiz kimse kalmadi...Seyyid Kutub hakkinda da ne cok sey yaziliyor...ALLAH im o kimselere akil fikir versin....Gercekten cok üzülüyorum cook...
Ne oluyor bizlere anlamiyorum ki...

ALLAH razi olsun kardesim...