Benim forum

HAYATIN ÝÇÝNDEN => Hayatýmýzdan Kesitler => Yaþanmýþ Hayat Hikayeleri => : BeSney 29 October 2011, 10:37:35

: Bir gün Sen düþersen ben de seni kaldýracaðým..!
: BeSney 29 October 2011, 10:37:35
Bir gün Sen düþersen ben de seni kaldýracaðým..!
:gul[1]:


Ýþte Türkiye'nin konuþtuðu mesaj ve verilen yanýt: Deprem olur olmaz Van'a kazak, bot, mont gibi eþyalar gönderirken montun cebine ;

"Geçmiþ olsun kardeþim, ben de Gölcük'te senin þu an yaþadýklarýný yaþadým. Maddi-manevi ne sýkýntýn olursa bana 05xxxxxxxxx numaralý telefondan ulaþabilirsin, hiç çekinme"

Bu yazýlý nota koyulduðundan 3 gün sonra bir mesaj geldi:
 
"ALLAH razý olsun kardeþim. Þu an gönderdiðin montla ýsýnýyorum. Sana söz bir gün sen düþersen ben de seni kaldýracaðým"
: Bir gün Sen düþersen ben de seni kaldýracaðým..!
: melal 30 October 2011, 09:42:46ALLAHIm!...............................

ebedi bahtiyar eyle bizleri.......! :gul[1]:
: Bir gün Sen düþersen ben de seni kaldýracaðým..!
: BeSney 31 October 2011, 10:06:04
 :gul[1]:

amin:(
Düzeltme için teþekkür ederim:)
: Bir gün Sen düþersen ben de seni kaldýracaðým..!
: Giryân 31 October 2011, 18:22:50
sadece ÝNSAN olarak görmek ...

dilinden ,ýrkýndan renginden  dolayý deðilde.  O'nun  ikametgahý   gönül   olduðunu bilerek ,  yüreklerinden  dolayý   sevmek!

bu dur!... ey vicdan  sahibi insan,  bahtiyar olasýn!

eyvALLAH!