Benim forum

KÝÞÝSEL GELÝÞÝM => Kendini keþfet, kendini geliþtir => : AFFE 04 July 2012, 18:29:52

: Hamileliðin 3.ayý:
: AFFE 04 July 2012, 18:29:52
Hamileliðin 3.ayý:
 • perþenbe ve cuma günleri ali imran süresini oku. sonra 140 salâvat getir.
 • namazlardan sonra elini karnýnýn üzerine koy ve salâvat getir. her hafta buðday, et ve süt al.
 • sabahlarý biraz bal ye. hergün aç karnýna 1 adet elmaya ayetelkürsüyü oku ve ye
 
9 ay boyunca devamlý yapabileceðin genel tavsiyeler
 1-hep abdestli olmaya çalýþ. özellikle yemek yerken.
 2-bütün günahlardan korunmaya bak.
 3-elinden geldiðince müstehap olan þeyleri yapmaya çalýþ.
 4-geceleri aynaya bakma.
 5-sinirlenme. huzurlu ve sakin ol.
 6-kuran dinlemeye ve okumaya çalýþ.
 7-namazlardan sonra 34 ALLAHuekber,33 elhamdulillah ve 33 defa subhanALLAH de.
 8-sulu ve saðlam bir nara 40 defa yasin süresini oku. bir anda okumayabilirsin. mesela kaç günde 1 haftada oku. hatta eþin de okuyabilir. sonra o narý ye. rivayetlerde 40 gün ve 40 kez yapýlan ameller faziletlidir. unutma 9 ay boyunca yapacaksýn bunlarý.
 9–1 elmaya 40 defa yusuf süresini oku.
 10-en az 40 gece kýlabilirsen gece namazý kýl.
 11–40 cuma günü cuma guslü al. cuma namazý okumadan her cuma cuma guslü ya da iþe gitmeden sabah hemen al guslü niyet ederken de cuma guslüne niyet et. bunu 40 cuma boyunca yap. genel olarak hamilelilik dönemi 40 hafta. ve hadisler de diyor ki:40 cuma guslü alan kabir azabýndan kurtulur.
 12-hamilelik boyunca 1 kere de olsa kuran hatim et.
 13-hergün sabah namazýndan sonra 50 defa ihlâs süresini oku.
 14-hergün sabah namazýndan sonra 50 defa kadir süresini oku.
 15-hergün 140 defa salâvat getir.
 16-namazlardan sonra 70 defa estaðfirullahe ve etube ileyh de ve tövbe et.
 17– 40gün boyunca aç karnýna kuru üzüm ye. hergün 21 adet kuru üzüm ve her kuru üzüm yerken besmele çek. yani 21 kuru üzüme 21 besmele.
 18-bebek hareket ettiði her an elini karnýnýn üzerine koy ve salâvat getir ve ihlâs süresini oku.
 19-ALLAHý çok düþün.
 20-insanlara yardým et.
 21-mümin insanlarýn yüzüne bak.
 22-gýybetten ve yalandan uzak dur.
 23-namazýný vaktinde kýl.
 24-devamlý ALLAH ALLAH diye zikirde bulun.
 25-eðer evladýnýn sabýrlý olmasýný istiyorsan elini karnýnýn üzerüne koy ve asr süresini oku.
 26-evladýna hayýrlý bir isim koy ve daha karnýndayken elini karnýnýn üzerine koy ve ismiyle ona hitap et. unutma çocuðun anne baba üzerindeki hakký anne ve babanýn ona hayýrlý bir isim vermeleridir.
 27-enbiya süresini okumak evladýn salih bir evlat olmasýna yardým eder.
 28-eðer anne ve babanýn çocukla çok iyi bir iliþkisi, baðý, diyolaðu olmasýný istiyorsan çocuk doðmadan anne ve baba evlatlarýyla konuþmalýlar ve çocuk doðduktan sonra bu seslere aþina olacaktýr.
 29-hamilelik esnasýnda düzenli beslenme ve temizliðe çok önem verilmelidir.—
 
=aLýNTý=