Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : __MiM__ 09 December 2009, 00:32:43

: Kazým Koyuncu-daglarda Kar Sesi Var/artvin
: __MiM__ 09 December 2009, 00:32:43
Kazım Koyuncu-Dağlarda Kar Sesi Var (http://www.youtube.com/watch?v=yj3QFCzYgCY&feature=related#)
: Ynt: Kazým Koyuncu-daglarda Kar Sesi Var/artvin
: Giryân 28 December 2009, 22:26:56
ne harikaydý ,ne þirindi,ne sýcaktý yahu :)

Hoþtu hoþ :Begendim:

teþekkürler deðerli abim ... :gul:
: Ynt: Kazým Koyuncu-daglarda Kar Sesi Var/artvin
: __MiM__ 28 December 2009, 23:35:42
ne harikaydý ,ne þirindi,ne sýcaktý yahu :)
Hoþtu hoþ :Begendim:
teþekkürler deðerli abim ... :gul:

teþekkür ederim ablam,
güzeldir artvin türküleri...
çocukluðum o türküleri dinlemekle, terennüm etmekle geçti...
þayet daðlara yaslanan köylerde yaþýyorsanýz türküler yoldaþýnýz olur,
hele de koyun kuzu otlatýr, tabiatla arkadaþ olursanýz yüreciðinize hörelenen sevdalar depreþiverir, türkü olur yakar içinizi...
ezcümle, türkü þiir gibi yazýlmaz ablam, yaþadýklarýn dile gelir, saza düþer, yanký olur daðlarda...
dünyada hiçbir mûsiki türü türkü kadar insan yüreðinde tomurcuklanmamýþtýr...
artvin türkülerinin güzelliði belkide çekilen hayatýn zorluklarýndan kaynaklanýyordur...
ha birde bu dinlediðiniz türküyle büyüttü anam, oðulcaðýzýný...
ninni gibi,
halâ kulaklarýmdadýr sesi...
caným anam benim!