Benim forum

MERAKINI GÝDER => Çok þey mi bildiðini sanýyorsun? => : ... 10 February 2010, 15:58:52

: Avrupa-Asya Yaþam Farký
: ... 10 February 2010, 15:58:52
*Avrupa  Asya


Fikir,Düþünce
(http://img62.imageshack.us/img62/1777/64772914.jpg)
 

Yaþam tarzý
(http://img269.imageshack.us/img269/3959/40537389.jpg)
 


Dakiklik
(http://img30.imageshack.us/img30/6715/39842129.jpg)
 


Ýliþkiler
(http://img43.imageshack.us/img43/5676/63436631.jpg)
 


Kýzgýnlýk
(http://img269.imageshack.us/img269/923/34526500.jpg)
 


Bekleme sýrasý
(http://img10.imageshack.us/img10/5927/25819454.jpg)
 


Pazar günü yollar
(http://img7.imageshack.us/img7/6196/47907210.jpg)
 


Eðlence,Parti
(http://img14.imageshack.us/img14/3069/84547866.jpg)
 


Seyahat
(http://img11.imageshack.us/img11/8897/95176705.jpg)Problemleri halletme
(http://img132.imageshack.us/img132/5149/60466234.jpg)
 


Üç öðün yemek
(http://img44.imageshack.us/img44/4306/20978276.jpg)
 


Taþýma
(http://img25.imageshack.us/img25/4047/47743069.jpg)
 


Hava durumuna göre ruh hali
(http://img35.imageshack.us/img35/4854/69996826.jpg)
 


Patron
(http://img44.imageshack.us/img44/6469/23357467.jpg)
 


Trend olan
(http://img25.imageshack.us/img25/9951/99444023.jpg)
 


Çocuklar
(http://img200.imageshack.us/img200/6913/20194178.jpg): Ynt: Avrupa-Asya Yaþam Farký
: ... 10 February 2010, 16:03:39
Trend olan
(http://img25.imageshack.us/img25/9951/99444023.jpg)

Hehe dünyanýn dengesi cidden git gide deðiþiyor.Ýnsanlar artýk birbirlerinin örf ve adetlerini kapma çabasý içerisine girmiþler :sustum: