Benim forum

SANAT => Edebiyat => Büyüklerden inci gibi söz düþer => : mis@fir 26 March 2010, 17:26:24

: Sýrat Köprüsü
: mis@fir 26 March 2010, 17:26:24
(http://img186.imageshack.us/img186/5287/sratkprscennetcehennemjf0.jpg)

Ölümle, imtihan sayfasý kapandýðýna göre, insanlarýn Sýrat Köprüsü’nden geçme veya geçememe keyfiyetleri, bu dünyada kabir kapýsýna kadar olan yolculuklarýný sýrat-ý müstakim üzere yapýp yapmamalarýna baðlý oluyor Peygamberlerin ve sahabelerin yürüdüðü bu yolda onlarýn izlerini takip ederek, azami hassasiyetle yürüyen kimseler, kýldan ince, kýlýçtan keskin, diye tabir olunan Sýrat Köprüsü’nden suhuletle geçebileceklerdir

O halde, dünyada Sýrat üzerindeymiþ gibi hareket etmeli ve adýmýmýzý dikkatli ve itina ile atmalýyýz Zira, söylenen kötü bir sözü geri almak mümkün olmadýðý gibi, isyanla geçirilen bir zamaný geri getirmek de imkan haricidir

Mehmet Kýrkýncý

(http://img301.imageshack.us/img301/3020/siratkprusuqj0wq4rd4bw9.jpg)