Benim forum

EÐLENCE&MÝZAH&SOHBET => Ýnþirah Eðlence Faslý => Ýnþirah Replikleri => : ... 16 April 2010, 10:37:54

: Ýkisi bir arada?..
: ... 16 April 2010, 10:37:54
*"Yanlýz yanlýþ anlamazsanýz þu imzanýzdaki parmagý biraz küçültsek..(Ýnsan)
*Baraka görünümünden -ufak tefek restorasyon ihtiyaçlarýna raðmen- adeta bir þato görünümüne kavuþtuk.(Mim)
*Bazen diyorum ki ,acaba bende mi bir tuhaflýk var..(Ýnsan)


*yalnýz þöyle bir þey var... kafama takýldý ya, söylemeden edemiyecem herhal...
(Mim)

*Lütfen ,çekinmeyin..þöyle yanýmýza buyrun... (Ýnsan)


*hani derler ya, kiþi sevdikleriyle uðraþýrmýþ...
bizim site de sizi çok seviyo valla!(Mim)


*ALLAH cc. razý olsun hocam..
Anlaþýlmýþtýr.. (Ýnsan)


*diyosun! :birsey_mi_dedin:(Mim)

*Ýnsaný okumak :
Becere bilene helal olsun..
"Kendi adýma ; böyle bir becerim olsun isterdim doðrusu.Zamandan tasarruf." (Ýnsan)


*burasýný anlayamadým abisi,
yani hangi iþlemi yaptýðýnda "hatalý" ibaresi çýkýyor...(Mim)


*Bu insan adayý "çok derin manasý olduðunu tahmin ettiði" bu deyerli sözleri anla"ma"dý..
Bu sebebe istinaden hocam.(Ýnsan)

*abisi boþver sen onu... boþuna uðraþma öyle uzun iþlerle... (Mim)


*Umutluyum deðerli büyüðüm..iyi insanlar iyi atlara binip gitmediler..Rabbi Rahim DOST merkezli dostlara kendine ulaþtýracaklra ulaþtýracak bizleri..hayrýn karý hep hayýr deðilmi..zararý hiç yok..saygýlar..
FÝN
: Ynt: Ýkisi bir arada..?
: Renanet 16 April 2010, 10:59:48
Süper olmuþ bu ikili...Sevgili Tarýk iyi yaklamýþsýn...
: Ynt: Ýkisi bir arada..?
: insan 16 April 2010, 13:07:59


M@lcom_x .. Mu@z Bin Cebel..Tarýk…yada ……………..*Umutluyum deðerli büyüðüm..iyi insanlar iyi atlara binip gitmediler..Rabbi Rahim DOST merkezli dostlara kendine ulaþtýracaklra ulaþtýracak bizleri..hayrýn karý hep hayýr deðilmi..zararý hiç yok..saygýlar..

Bu söylemin sahibinin adýný yazmayý unutmuþsun kardeþim...

Çok güzel olmuþ kardeþim, emeðine saðlýk..Bunlarý bulup ,eþleþtirip sunman seni bayaðý meþgul etmiþ anlaþýlan …
*****

Minikcik bir tavsiye...
Daha verimli þeylere vakit ayýr ..
Mübarek gün piskopata baðlamayýn ....
 Rahat býrak kardeþim beni..

: Ynt: Ýkisi bir arada..?
: HAdeKa 30 April 2010, 22:02:42
:):) burayý çok beðendim
: Ýkisi bir arada..?
: HAdeKa 06 November 2012, 18:47:02
kazý çalýþmalarý baþlamýþtýr :):)
: Ýkisi bir arada..?
: insan 06 November 2012, 18:57:10
kazý çalýþmalarý baþlamýþtýr :):)

Belli..

Biz unutmuþtuk buralarý..O zamanki durumumuz bayaaaa pisikoymuþ...insan bozmasý rezillik diz boyu..
M@nço kardeþim ne alemde acep..!?
: Ýkisi bir arada..?
: HAdeKa 06 November 2012, 19:39:54
valla ben yeni geldim manço kardeþimizi bilemicem nerdedir ne alemdedir