Benim forum

TARÝH => Türk Tarihi => Osmanlý Hikayeleri => : ... 22 June 2010, 14:38:21

: GÜNLÜK
: ... 22 June 2010, 14:38:21

Bir Hristiyan, Ahmed Vefik Paþa ya:
-Camilerinizde niçin günlük (bir çeþit koku) yakmýyor sunuz? diye sorduðunda,ondan þu cevabý almýþ:
-Bizimkiler abdestlidirler. Yellenmezler. Onun için günlük yakmýyoruz.