Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : insan 24 June 2010, 17:16:38

: Nem Kaldý
: insan 24 June 2010, 17:16:38

Nem Kaldý(http://img150.imageshack.us/img150/3906/0047fdyy3.jpg)


Parsel parsel eylemiþler dünyayý
Bir dikili taþtan gayrý nem kaldý
Dost köyünden ayaðýmý kestiler
Bir akýlsýz baþtan gayrý nem kaldý

Padiþah deðilem ceksem otursam
Saraylar kursam da asker yetirsem
Hediyem yoktur ki dosta götürsem
Ýki damla yaþtan gayrý nem kaldý

Mahzuni serifim cýksam daðlara
Rastgelsem de avcý vurmuþ marala
Doldur tüfeðini beni yarala
Bir yaralý döþten gayrý nem kaldýMahzuni Þerif..
: Ynt: Nem Kaldý
: AFFE 24 June 2010, 17:36:27
Ýki damla yaþtan gayrý nem kaldý...................
: Ynt: Nem Kaldý
: namütenahi 24 June 2010, 19:19:55
Hediyem yoktur ki DOSTa götürsem
Ýki damla yaþtan gayrý nem kaldý


ahh ahh türkülerinde bile mesaj ve öðüt verenlere SELAM olsun.
birde þimdiki þarkýlarý-türküleri düþünürsek...     :Begenmedim:

ALLAH razý olsun "insan" Kardeþim
tuttuðunuz "ayna" için.
: Ynt: Nem Kaldý
: insan 24 June 2010, 21:23:42


Dünya üzerinde YENÝ diye birþey YOK.
Her kelime ,her duygu , her sevda ,her dostluk eski..
Benim yaþadýklarýmý bir zamanlar yaþayan insanlarýn kelamlarýný hatýrlayýp /hatýrlatmayý seviyorum...
Böylece sevdiklerimi sevdiklerimle paylaþabiliyorum..Üstelik deðerli kelimeleri ben kullanmaya çalýþarak beceriksizce ziyan etmiyorum..

ÝKÝ DAMLA YAÞTAN GAYRÝ NEM KALDI...

Benim takýldýðýmda bu "ayrýntý" kardeþlerim... :goz_kirptim:

Rabbim cümlemizi HAK edenler uðruna ,nimet olan göz yaþlarýmýzý akýtanlardan eylesin..
Rabbim güzyaþýnýn deðerini bilmeyen güya dostlardan cümlemizi muhafaza eylesin..

 
: Nem Kaldý
: insan 03 October 2011, 12:09:55

Hediyem yoktur ki DOSTa götürsem

Ýki damla yaþtan gayrý nem kaldý...

O iki damla yaþ DOST için dökülmüþse .........

ALLAH-u EKBER..

 :gul[1]: