Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : elaziz 08 July 2010, 13:38:13

: Daðlar Daðýmdýr Benim / Elazýð
: elaziz 08 July 2010, 13:38:13
Daðlar daðýmdýr benim
Gam ortaðýmdýr benim
Söyletme çok aðlarým
Yaman çaðýmdýr benim

Oy daðlar daðlar daðlar
Baþý dumanlý daðlar
Göðsü çimenli daðlar
Yol verin yarim gele
Dinsiz imansýz daðlar

Daðlarý daðlasýnlar
Goy beni aðlasýnlar
O yarin çevresiyle
Yaremi baðlasýnlar

Oy daðlar daðlar daðlar
Baþý dumanlý daðlar
Göðsü çimenli daðlar
Ben derdimi söylesem
Gün durur bulut aðlar