Benim forum

GENEL => Gündem => Haber / Dünyadan => : __MiM__ 10 September 2010, 18:32:17

: Önce iftarýný açtý, sonra Barca'yý yýktý!
: __MiM__ 10 September 2010, 18:32:17
Barcelona'ya attýðý iki golle takýmý Sevilla'nýn kupayý kazanmasýnda büyük rol oynayan Kanoute, oruç tutarak güçlendiðini kaydetti...

Ýspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya attýðý iki golle takýmý Sevilla'nýn kupayý kazanmasýnda büyük rol oynayan Oumar Kanoute, Ramazan ayýnda oruç tutarak, daha çok güçlendiðini söyledi.
Sevilla'nýn Müslüman golcüsü çarpýcý açýklamalar yaptý. Þu ana kadar çalýþtýðý her teknik adamýn oruç tutmasýna saygý gösterdiðini anlatan Kanoute, "Ýspanya iklimi çok sýcak ve bu nedenle yaz aylarýnda oruç tutmak gerçekten çok zor. Fakat ALLAH'a þükürler olsun, ben orucumu tutabiliyorum. Ýman sahibi olmam, iyi bir futbolcu olmamý saðlýyor, futbol da beni daha saðlýklý yapýyor. Ýslam'ý bilen insanlar þunu da çok iyi bilirler ki; Ramazan ayýnda oruç tutmakla, insan güçsüzleþmez, zayýflamaz." dedi.
Malili golcü, "Bir futbolcu olarak ibadetlerini nasýl yerine getiriyorsun?" sorusuna ise þu cevabý verdi: "Futbolcu olmam, benim ibadetlerimi aksatmama bir engel deðil. Örneðin idman varken tesislerde, maç günleri ise soyunma odalarýnda namazýmý kýlýyorum."