Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : Rusenim 27 September 2010, 17:16:25

: Zorumuþ Meðer
: Rusenim 27 September 2010, 17:16:25
Derde düþtüm dermanýný aradým
Derdimin dermaný yarimiþ meðer
Yari arar iken yarden ýradým
Yardan ayrý kalmak zorumuþ meðer

Turap olup yare varayým dedim
Ayaðýna yüzüm sürüyüm dedim
O yarin sýrrýna ereyým dedim
Arifler keþfeder sýrýmýþ meðer

Gurbet ellerinde garip olanýn
Yarin aþkýyýnan derde dalanýn
Yanýlýp ta yarden ayrý kalanýn
Her günü her aný zar imiþ meðer


Neþat ERTAÞ