Benim forum

Forum Holu => HasbihaL => : __MiM__ 21 March 2011, 23:00:27

: gidiyorum...
: __MiM__ 21 March 2011, 23:00:27
selamun aleykum,
annemin ani rahatsýzlýðý ve hastaneye kaldýrýlmasý üzerine memleketime gidiyorum. takriben on gün yokum aranýzda.
dua buyurmanýzý istirham ederim.
ALLAHa emanet olun hepiniz, kalýn saðlýcakla... :gul:
: Ynt: gidiyorum...
: DERDEST 21 March 2011, 23:09:26
ALLAH cc. ismi þafi ile muamele eylesin.Cennet ayaklarýnýn altýnda olan mübarek varlýklar annelerimiz.Bunun nekadarda önemli olduðuna dair bize hep örnek oldunuz.ALLAH sizden razý olsun öðretmenim.Bizlerdende selam söylerseniz sevinirim.Dualarýnda bizede yerversin.saðlýcakla..ALLAH da size evlatlarýnýzýn baðrýnda böyle yer versin.Altýn taslardan su içirsinler kevserin baþýnda..
: Ynt: gidiyorum...
: insan 21 March 2011, 23:11:38

ve aleykümselam hocam..
Anne....
daha ne denir..

Sizde ALLAHa emanetsiniz hocam..ALLAH þifa buyursun inþaALLAH..
Rabbim sizin , sevdiklerinizin yar ve yardýmcýsý olsun..
: Ynt: gidiyorum...
: __MiM__ 21 March 2011, 23:27:00
eyvALLAH, çok teþekkür ederim...
dualarýnýza muhtacýz, esirgemeyin, olur mu...
: Ynt: gidiyorum...
: mêvan 21 March 2011, 23:29:08
Rabb'im þifa versin, muhterem annemize.
Dualarýmýz sizinle sevgili Mim abi.
Hayýrlýsýyla gidip gelesiniz.

Selam ve dua ile
: Ynt: gidiyorum...
: PuSuL@ 21 March 2011, 23:42:56
Ve Aleykum Selam.. Selametle ÝnþALLAH hocam..
Rabbim Þafi Ýsmiyle Þifalar Ýhsan Eyler ÝnþALLAH
: Ynt: gidiyorum...
: mustazaf 21 March 2011, 23:48:15
ve aleyküm selam
ALLAH acil þifa verir ÝnþaALLAH.
: Ynt: gidiyorum...
: Renanet 22 March 2011, 21:17:03
Ve aleyküm selam...Rabbim Þafi ismiyle sevgili annenize þifalar versin abiciðim...
Hayrlý haberlerle dönün inþALLAH...
: Ynt: gidiyorum...
: ... 22 March 2011, 21:56:06
Hocam ALLAH acil þifalar ihsan buyursun inþALLAH.
: Ynt: gidiyorum...
: Dilnihad 22 March 2011, 23:19:14
Bismillâh...

ALLAH þifa versin annenize Mim abi. :gul:
: Ynt: gidiyorum...
: LâL-ü EBKeM 23 March 2011, 17:51:43
SevgiLi Mim hocam ,

Derdi Veren Rabbim Dermanida verir insaALLAH...Acil sifaLar diLiyorum güzeL Annemize...
Güzel HaberLerLe BekLiyoruz insaALLAH
ALLAHa emanetsiniz...DuaLarimiz sizinLe...VesseLam
: Ynt: gidiyorum...
: Bende 23 March 2011, 18:03:35
Wa aleykumusselam.

Muhterem abim hayýrla gidip hayýrlý, güzel haberler ile dönersiniz inþALLAH.

Rabbim, annenize de acil þifalar versin, Þafi sýfatý ile tecelli etsin.
: Ynt: gidiyorum...
: aSmiN_ 23 March 2011, 22:48:38
Gecmis olsun, ALLAH acil sifa versin Mim abi...
: Ynt: gidiyorum...
: __MiM__ 24 March 2011, 16:31:29
hastanede, annemleyim þu an. tlf. ile baðlantý kurabildim. dua edin. A.e.o.
: Ynt: gidiyorum...
: DERDEST 24 March 2011, 16:33:35
Rabbim þifa versin saygýlar..
: Ynt: gidiyorum...
: insan 24 March 2011, 23:49:57

Cuma gecesi hürmetine Rabbim bütün ümmeti Muhammed ümmetinin hastalarýna acil þifalar buyursun inþaALLAH..
: Ynt: gidiyorum...
: HaLiD 25 March 2011, 00:15:52
Cuma gecesi hürmetine Rabbim bütün ümmeti Muhammed ümmetinin hastalarýna acil þifalar buyursun inþaALLAH..

yürekten  Amin.


Hocam  gecmis olsun  dileklerimizi  ve  ellerinden öptügümüzü  iletiver  ...Rabb'im en kisa  zamanda  sagligina  kavusturur insaALLAH
: Ynt: gidiyorum...
: H.ibrahim 25 March 2011, 11:10:35
Saðlýðýna en kýsa zamanda kavuþur umarým.Güzel dileklerle.
: Ynt: gidiyorum...
: ebu musab 26 March 2011, 22:22:28
hocam anneniz nasýl oldu
: Ynt: gidiyorum...
: BeSney 27 March 2011, 14:30:32
:(s.a.Mim Hocam Geçmiþ olsun öncelikle Nasýl Durumu ÝnþaALLAH daha iyidir anneniz
ALLAH c.c. Þafi ismiyle Þifalar versin ...
: Ynt: gidiyorum...
: HaLiD 27 March 2011, 16:17:46
Hocam  firsat bulurda  foruma   1 dakikaliginada  girersen   iki satirlada  olsa  bizi haberdar  et...

Insa_ALLAH  sevinecegimiz  haberler  eklersin.
ALLAH (CC)  Acil sifalar  versin..
: Ynt: gidiyorum...
: __MiM__ 29 March 2011, 20:40:39
Hocam  firsat bulurda  foruma   1 dakikaliginada  girersen   iki satirlada  olsa  bizi haberdar  et...
Insa_ALLAH  sevinecegimiz  haberler  eklersin.
ALLAH (CC)  Acil sifalar  versin..

gittim ve döndüm.
annemi hastaneden taburcu ettik. durumu nispeten iyileþti, acýlarý dindirildi...
ne ki, yaþlýlýðýn ilacý yok iþte... yaþlýlýk demek hep hastalýk hali demek... halsizlik de cabasý tabii...
istanbula getirmek istedimse de, ikna edemedim bi türlü...
öylesine býrakýp geldim iþte, içimden de biþeyler býrakarak!
***

ve bu arada, dualarýný esirgemeyen, yakýn ilgi ve alakalarýný üzerimizden eksik etmeyen cümle kardeþlerime en kalbi þükranlarýmý sunarým.
Rabbim hepinizden razý olsun.
***
ve artýk buradayým, bi iznillah...
þimdilik!
: Ynt: gidiyorum...
: kir_pi 29 March 2011, 20:45:04
Rabbim þifa versin abi....Elimizden biþey gelmiyor ama dilimizde inþaALLAH annemiz için duamýz sizden hasta haberini aldýðýmýzdan beri eksik olmadý...
Ne denir ki...Rabbim günahlarýna kefaret saysýn...
: Ynt: gidiyorum...
: ebu musab 29 March 2011, 21:24:16
hoþ geldiniz.
annenizin iyileþtiðine sevindim.ömrü uzun ameli salih olsun.
: Ynt: gidiyorum...
: Dilnihad 29 March 2011, 21:28:16
Bismillâh....

Geri döndüðünüze sevindim Mim abi. Yokluðunuz belli oluyor.

Annenizin iyileþmesine sevindim. Yokluðunu göstermesin diyeceðim, ama her büyük er veya geç gidici.

Ýmansýz ölümden Yüce ALLAH annenizi ve ailenizi korusun. Annenize evlat acýsý yaþatmasýn.
: Ynt: gidiyorum...
: Bende 29 March 2011, 21:50:42
Rabbim þifa versin abi....Elimizden biþey gelmiyor ama dilimizde inþaALLAH annemiz için duamýz sizden hasta haberini aldýðýmýzdan beri eksik olmadý...
Ne denir ki...Rabbim günahlarýna kefaret saysýn...


ALLAH baþýnýzdan eksik etmesin.

Sizi tekrar burda görmekte güzel muhterem abim. Yokluðunuz belli oluyordu.
: Ynt: gidiyorum...
: HaLiD 30 March 2011, 01:31:14


Hamdolsun  ..!   Hocam gercekten  cok sevindik...Ana bu, benzemez ki  hicbir seye, degilmi...
Ho$geldin  hocam...  ALLAH (cc) $afi dir. Dualarimiz  tekrar eski güc-kuvvet ve sagligina  biran evvel  kavu$masi :gul:
: Ynt: gidiyorum...
: __MiM__ 30 March 2011, 17:18:20
her bir kardeþime ayrý ayrý teþekkür ediyorum.
Rabbim hepinizden razý olsun.
ve hoþbulduk tekraren.
kavuþturana þükür...
: Ynt: gidiyorum...
: zero 30 March 2011, 18:25:15
sifa versýn ALLAH.sýmdý nasi.sýzýn anne.
: Ynt: gidiyorum...
: __MiM__ 30 March 2011, 18:57:42
sifa versýn ALLAH.sýmdý nasi.sýzýn anne.

teþekkür ederim zero, þimdi daha iyi inþaALLAH.
: Ynt: gidiyorum...
: zero 30 March 2011, 19:01:21
ne guzel.mýs.býz icin.dua .etsýn.
: Ynt: gidiyorum...
: BeSney 03 April 2011, 09:22:58
ALLAH baþýnýzdan eksik etmesin.

Sizi tekrar burda görmekte güzel muhterem abim. Yokluðunuz belli oluyordu.

 :gul: hoþgeldiniz..Tekrar geçmiþ olsun sevindirdiniz..