Benim forum

SANAT => Türkülerle Türkiye => : AFFE 21 August 2011, 00:29:51

: Mehmetçiðin Mesajý..!
: AFFE 21 August 2011, 00:29:51
Mehmetçiðin Mesajý..!
Daðda savaþ mý istiyorsunuz ?..Biz baþlatýrýz...
Daðda zafer mi istiyorsunuz ?..Biz kazanýrýz..
Daðdan kelle mi istiyorsunuz ?..Biz alýrýz..
Daðda þehit mi istiyorsunuz ?..Biz oluruz..
AMA Siz de ..Bizi de Unutmayýn...!.
: Mehmetçiðin Mesajý..!
: __MiM__ 21 August 2011, 01:45:53
evet abla saðolasýn. pkk belasýný bu ülkeye musallat eden ve onlarý koruyan, çok yerde onlarla iþbirliði yapan hainler bugün silivride ya, bundan böyle artýk bu it ve çakal sürüsü kendilerini koruyacak omuzu kalabalýk hainleri bulamayýnca cezalarýný bulacaklardýr bi iznillah.