Gönderen Konu: Hayalleri Yýkan Deprem  (Okunma sayısı 571 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Hayalleri Yýkan Deprem
« : 31 Ekim 2011, 10:22:48 »

 Küçük bir kasaba da okuyabilmek için çabalayan Fahri, Þahin, Sait ve Ömer bir üniversite kazanabilmek için canlarýný diþlerine takýp bunu baþarmak istediler ve baþardýlar.
 Dördü de Sakarya üniversitesini kazandýlar. Þahin sosyal bilgiler öðretmenliði, Fahri coðrafya öðretmenliði, Sait tarih öðretmenliði ve Ömer de Türk dili ve edebiyat öðretmenliðini kazandý. Sakarya da bir ev tutup yine dördü de bir aradaydý. Ýþ bölümü yaptýlar. Sait daha önce ailesinden ayrý yaþadýðý için yemek yapmayý biliyordu. O yemek iþini üstlendi. Þahin bulaþýklarý yýkayacaktý, Fahri ve Ömer evi temizlemek üzere iþ daðýlýmý yaptýlar.
 Ve bir gün Þahin, Sait ve Ömer evdeydiler. Sait yemek piþiriyordu ve diðer ikisi de ders çalýþýyordu. Fahri ise okuldan çýkýp eve gelmek için duraða geldi, dolmuþu bekliyordu. O arada bir þey hissetti. Oturduðu yer sallanýyordu. Anlamýþtý deprem oluyordu. Aklýna arkadaþlarý geldi. Kendisi dýþarýdaydý onlar ise evdeydi. Ýçine kötü bir his doðmuþtu. Hýzla yürümeye baþladý. Oturduklarý mahalleye geldiðin de evler yýkýlmýþ kurtulanlarýn çýðlýklarý kulaðýn da çýnlýyordu. Gözü arkadaþlarýný arýyordu. Ortalýkta hiçbiri yoktu. O arada gözüne onlarýn evlerinin etrafýndaki kurtarma ekiplerini görmüþtü. Koþarak oraya gitti. Biri çýkartýlýyordu bu çýkartýlan Þahin idi. Kýmýldamýyordu sordu “yaþýyor mu?” diye hiç kimse aðzýný açýp bir þey söyleyemedi. Ama biri sadece kafasýný salladý. Daha sonra diðerleri de çýkartýldý. Onlar da hayata sonsuza kadar gözlerini kapatmýþtý.
Fahri yere çöktü ve haykýrdý “neden” biz diye hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladý. Onlarýn ne hayalleri vardý. Hepsi öðretmen olup yaþadýklarý o küçük kasabada ki lise de öðretmenlik yapacaklardý. Bu deprem üçünün de hayallerini yýkmýþtý. Hiçbiri hayallerini gerçekleþtiremeden hayata veda etmiþlerdi. Sakarya onlar için mezar olmuþtu.
 Fahri okulunu bitirip öðretmen oldu ve memleketine döndü oradaki lise de öðretmenlik yapmaya baþladý. Öðrencilerine doðal afetleri anlatýrken aklýna arkadaþlarý gelirdi. Çünkü o doðal afetlerden deprem, onun canlarýný almýþtý.
O bir daha Sakarya ya hiç gitmedi. Gitseydi caný daha çok yanacaktý. Fahri arkadaþlarýný çok özlüyordu.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Hayalleri Yýkan Deprem
« Yanıtla #1 : 31 Ekim 2011, 21:47:39 »
kader dedikleri bu olsa gerek. dramatik bir hikayeydi, teþekkür ederim abla...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Hayalleri Yýkan Deprem
« Yanıtla #2 : 03 Kasım 2011, 15:08:09 »
kader dedikleri bu olsa gerek. dramatik bir hikayeydi, teþekkür ederim abla...

evet bi hayli dramatik malum hikayeler çoðalmýþken:(buda sadece biri ALLAH esirgesin ..
Gözlerinize saðlýk Sevgili Hocam.. :gul[1]: