Gönderen Konu: SaBaH KaHVeSi  (Okunma sayısı 1248 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
SaBaH KaHVeSi
« : 04 Ocak 2010, 02:00:53 »


YENÝ BÝR YIL DAHA GELDÝ
Yýlbaþý insanlýk için hesap verme, kendini kontrol etme ve düþünme vakti olmalýdýr. Yýlý kârlý mý, yoksa zarar içinde kapattýðýmýzýn hesap edileceði bir gün olmalýdýr. Sonsuz yolculukta blir menzil olan bu dünyada, hesap için, kalan zamanlarýmýzý daha bilinçli, daha dikkatli, daha verimli kullanmanýn dönüm noktasý olmalýdýr. Büyük bir Peygamberin doðum yýldönümü hayýrla, þükürle ve onun aziz ruhunu þâd etmekle geçirilmesi gerekirken, tam tersine gafletle heba edilmemelidir.


KISSADAN HÝSSE
Bilgeye sormuþlar: "Dünyada en çok kimi seversiniz?" "Terzimi severim" diye cevap vermiþ. Soruyu soranlar þaþýrmýþlar: "Aman üstat, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi de kim oluyor? o da nereden çýktý, neden terzi?" diye sormuþlar. Bilge, bu soruya þöyle cevap vermiþ: "Evet dostlarým, ben terzimi severim. Çünkü ona her gittiðimde benim ölçümü yeniden alýr. Ama ötekiler öyle deðildir. Bir kez benim hakkýmda karar verirler, ölünceye kadar da beni hep ayný gözle görürler."


BÝLÝYOR MUSUNUZ?
Pabucu dama atýlmak
Osmanlý Ahi teþkilatýný duymuþsunuzdur. Þimdiki esnaf ve sanatkârlar derneði gibi o zamanýn esnaf örgütüdür. Ýþte ahiler ayýplý mal satan esnafýn pabucunu cümle âlem görsün ve bilsin diye dama atarmýþ. o pabuç belli bir süre esnafýn damýnda kalýr ve esnaf bu þekilde teþhir edilirmiþ. Deyim de bize o zamandan yadigâr kalmýþ.


GÜNÜN AYETÝ
"Nerede olursanýz olun, ALLAH sizinle beraberdir" hadid/4


GÜNÜN HADÝSÝ
"Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin" (tirmizi)

GÜNÜN SÖZÜ
"Dört þey geri gelmez: Söylenen söz, atýlan ok, geçen zaman ve kaçýrýlan fýrsat" Hz. ÖMERGÜNÜN DUASI
ALLAH'ým! Bizi kulluðuna kabul buyur! Bizi hatalardan arýndýr! Bizi Resul-i Ekrem Efendimize (asm) ümmet eyle! Bizi, uhdemizde bulunan emanet-i kübraya aykýrý davranýþlardan uzak tut! Bizi sana Þükredenlerden eyle! Bizi kadir kýymet bilmeyen þükürsüzlerden kýlma! Bizi ibadetlerden uzak eyleme! Dualarýmýzý kabul buyur! Günahlarýmýzý affet! Âmin...

« Son Düzenleme: 09 Ocak 2010, 01:04:16 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2010, 18:05:57 »
Amin,amin,amin....

Kabul görmüþ tüm dualarýn gölgesinde yürekten amin ecmain...

Konuyu yeni gördüm...Ýsmi ve içeriði ile  helede sizin kaleminizin sessiyle  bir baþka güzel olmuþ Hocam.. :gul:

Bu mis gibi kokan köpüklü kahvenin yanýnda sunduðunuz bilgiler ruhlarýmýzý da doyurdu... hepside birbirinden kýymetli ve anlamlýylý....

Özellikle kýssa ,hadis_i þerif ,günün sözü,Ve RABBÝM'in Kelamý ve o güzel duayý büyük bir tat alarak okudum...

Yani hepsini...birini diðerinden ayýramayacak kadar.... :Begendim:

Konuyu bugün görmem RAHMAN'nýn lutfettiði  tevafuk güzelliði ile...Sanki hocam benim için hazýrlamýþ :Senin_icin: :Senin_icin:

RABBÝM sizden razý olsun....Emeðinize,Yüreðinize saðlýk....

Tadý damaklarda kalan bu kahvenin devamýný  bekliyoruz ÝNÞAALLAH Hocam.... :cicek1:

 

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #2 : 05 Ocak 2010, 19:34:50 »

Güzel bir çalýþma olmuþ hocam ,emeðinize saðlýk..
Tefekkür kardeþime katýlýyorum, her sabah sizin için aðýr olur bu kahve de, en azýndan haftada bir olsa ?

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #3 : 05 Ocak 2010, 20:02:33 »
GöNüL Ne Kahve ister Ne KahveHane...GönüL MiM hocamin MUhabbettini ister...Kahve bahane... :alkis:
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #4 : 05 Ocak 2010, 21:48:53 »
rahatsýzým bi kaç gündür...
katký saðlayamýyorum. hakkýnýzý helal edin.
Rabbim þifa kýsmet buyurursa bu köþeyi çok daha güzel boyutlara taþýmayý arzu ediyorum inþ.
dualarýnýzý bekliyorum.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #5 : 05 Ocak 2010, 21:58:50 »
Hocam çok geçmiþ olsun. :Kotu:RABBÝM þafi ismiyle tecelli buyursun...

Biran önce saðlýðýnýza kavuþmanýz duasýyla...

RABBÝM' e emanet olun Hocam....

Saðlýkla,hayýrla kalýn...

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #6 : 05 Ocak 2010, 22:15:00 »
rahatsýzým bi kaç gündür...
katký saðlayamýyorum. hakkýnýzý helal edin.
Rabbim þifa kýsmet buyurursa bu köþeyi çok daha güzel boyutlara taþýmayý arzu ediyorum inþ.
dualarýnýzý bekliyorum.“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #7 : 05 Ocak 2010, 22:35:46 »
Geçmiþ olsun abi...

Rabbim günahlarýnýza kefaret saysýn hastalýðýnýzý...

Orda olduðunuzu bilmek bile yeterli bize...

 


Ýyiki varsýnýz,Cansýnýz....
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #8 : 06 Ocak 2010, 08:48:00 »


"ALLAHümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, iþfi, ente'þ-þâfi. Lâ þifâen illâ þifâüke, þifâen lâ yuðâdiru sekamen."


"ALLAH'ým, sen bütün insanlarýn Rabbisin. Bu hastanýn ýzdýrabýný gider. Þifa ver. Þifayý veren sensin. Senden baþka þifa yaratan yoktur. Ancak senin þifan vardýr. Bu kuluna da hastalýktan eser býrakmayacak þekilde þifalar ihsan eyle"Amin

MÝM hocam çok geçmiþ olsun
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #9 : 06 Ocak 2010, 15:43:55 »
sizleri çok seviyorum.
bugün yatýyorum. terlemeye çalýþýyorum.
mutfak müdürünün izniyle on dakikalýðýna girebildim ancak!
beni çok mutlu ettiniz, Rabbim sizden razý olsun.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SaBa_YeLi

 • Ziyaretçi
Ynt: SaBaH KaHVeSi
« Yanıtla #10 : 06 Ocak 2010, 17:42:43 »
Geçmiþ olsun Mim abi rabbim acil þifalar versin... :gul: