Gönderen Konu: Kullandýðýmýz ilaçlar kilo aldýrýyor!  (Okunma sayısı 817 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Kullandýðýmýz ilaçlar kilo aldýrýyor!
« : 20 Mart 2013, 19:44:27 »


Geçtiðimiz günlerde Pittsburgh üniversitesi yetkililerinin yürüttüðü araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, sýk sýk baþvurduðumuz ilaçla tedavi, kilo alýmýna neden olabiliyor.

Antidepresanlar

Kilo kaybýný engelleyen ilaçlarýn baþýnda antidepresan ilaçlar geliyor. Bu tarz ilaçlarda, yan etki olarak kullaným sonrasý kiþide iþtahýn artmasý gözleniyor. Bu tarz ilaçlarý kullananlarda, anksiyetenin olumsuz etkilerini hafifletmek adýna her þeyi haddinden fazla ciddiye almama durumu geliþiyor. Antidepresan ilaç kullananlar, böylece ne yediklerini ya da teraziye çýktýklarý zaman karþýlaþtýklarý kilo deðerini de ciddiye almayabiliyor. Peki bu durum karþýsýnda ne yapabilirler? Her þeyden önce ilaç kullanýmýna kulaktan dolma bilgilerle deðil, önce bir doktorla yüzyüze görüþtükten sonra baþlamalýlar. Eðer halihazýrda kullandýklarý antidepresanýn iþtah artýrýcý bir etki yarattýðýný düþünüyorlarsa, yine doktorlarýyla kafa kafaya verip iþtah üzerinde daha az etki býrakan bir baþka antidepresana geçiþ yapabilirler.

Aðrý kesici ilaçlar
 
Ýþtah uyaran bir baþka ilaç grubu da NSAIDS ( Non-steroidal anti-inflammatory drugs ) olarak adlandýrýlan ve aðrý kesicilerden oluþan bir grup. Aspirin, ibuprofen ve naproksen gibi daha çok eklem aðrýsý ve artrite karþý kullanýlan ve kullaným sonrasý mide iltihabý veya ufak çaplý gastrite neden olan ilaçlar, bu gruptaki ilaçlara birkaç örnek. Kiþide kullaným sonrasý midede oluþan kötü hissiyatý bertaraf etmek için çoðunlukla yemek yeme yoluna gidiliyor. Bu yüzden, doktorlar bu grup ilaçlarý yan etkilerinin daha az hissedilmesi için yemekle birlikte alýnmasýný tavsiye ediyor. Bu tarz aðrý kesicileri alýrken midenizdeki asit seviyesini dengeleyecek ek bir ilaç da kullanabilirsiniz. Ama tabii doktorunuza danýþmadan deðil...

Ýnsülin tedavisi

Ýnsülin tedavisi gören tip 2 diyabet hastalarýnýn bazýlarý ani kilo aldýðýnda insülin dozunda da ister istemez artýþa gidiliyor. Ýnsülinin yan etkilerinden biri de kilo alýmýna neden olabiliyor olmasý. Bu sorunun en basit çözümü ise þeker tüketiminin minimuma indirilmesi. Daha az þeker tüketmek demek, onu vücutta kontrol etmek için daha az insüline ihtiyaç duyulacak olmasý demek...

Diüretik ilaçlar

Kan basýncýný düþürmek için vücutta tutulan fazla sývýyý uzaklaþtýrmak, idrar söktürmek için kullanýlan diüretik ilaçlarla daha çok tansiyon, kalp sorunlarýnda karþýlaþýyoruz. Bu ilaçlar kiþide susama hissi yaratýyor ki biliyorsunuz bunun ayný zamanda iþtah artýrýcý bir etkisi olabiliyor. Soluðu buzdolabýnýn baþýnda alan insan beyni, susama ve acýkma duygusunu tam olarak ayýrt edemiyor. Peki diüretik ilaç kullananlar bu yanýlgýya düþmemek için ne yapabilirler? Böylesi durumlara karþý düþük karbonhidratlý bir protein içeceðine istedikleri an kolayca ulaþabiliyor olmalarý tavsiye ediliyor.
Haberpro.

Çevrimdışı £laf

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 116
 • Teþekkür 21
Kullandýðýmýz ilaçlar kilo aldýrýyor!
« Yanıtla #1 : 20 Mart 2013, 22:19:42 »
çok  faydalý paylaþým  teþekkürler

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Kullandýðýmýz ilaçlar kilo aldýrýyor!
« Yanıtla #2 : 21 Mart 2013, 12:11:43 »
ALLAH razý olsun
Dayanýlmayacak durumda olmazsa ilaç kullanmam...
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....