Gönderen Konu: Her Güne Bir Hadis  (Okunma sayısı 6340 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #75 : 02 Kasım 2011, 00:54:02 »


Resulullah (s.a.v) gece olunca þu duayý okurdu:

"Elhamdülillah geceye erdik. Mülk de, ALLAH için geceye erdi. ALLAH`tan baþka ilah yoktur. Tektir, ortaðý yoktur. Mülk O`nundur, hamdler O`nadýr.
O, her þeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrý, bundan sonra olacak hayrý senden taleb ediyorum. Bu gecede olacak þerden ve bundan sonra olacak þerlerden sana sýðýnýyorum.
Rabbim! Tembellikten, yaþlýlýðýn kötülüklerinden sana sýðýnýyorum.
Rabbim! Cehennem azabýndan, kabir azabýndan sana sýðýnýyorum"

Ýbnu Mes`ud (r.a) devamla, Resulullah (s.a.v)`ýn sabah oluncada þu duayý okuduðunu söyledi:

" Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de ALLAH için sabaha erdi "

IBN-U MESUD
Hadis No : 1817

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #76 : 17 Kasım 2011, 09:35:28 »


 :gul[1]: :gul[1]:

Haberiniz olsun, rahat koltuðunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaþtýðý zaman kiþinin:

"Bizimle sizin aranýzda ALLAH'ýn kitabý vardýr. Onda nelere helal denmiþse onlarý helal biliriz. Nelere de haram denmiþse onlarý haram addederiz" diyeceði zaman yakýndýr.

Bilin ki, Resulullah (ASM)'ýn haram kýldýklarý da týpký ALLAH'ýn haram ettikleri gibidir"

(Ebu Davud)

 :gul[1]: :gul[1]:

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #77 : 17 Kasım 2011, 15:41:54 »
Nebiyy-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Hazretleri:
 - 'Cum'a günü, ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür'*** el-Câmi'u's-Saðîr

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #78 : 22 Kasım 2012, 22:31:36 »

“Sabah namazýný kýlan kimse ALLAH’ýn himâyesindedir.

ALLAH, bizzat himâyesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin.

ALLAH, himâyesindeki bir konudan sorguya çektiði kimseyi cezalandýrýr, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar.”

(Müslim, Mesâcid 262; Tirmizî, Salât 51, Fiten 6; Ýbn Mâce, Fiten 6)
Cenan

 • Ziyaretçi
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #79 : 28 Kasım 2012, 15:44:17 »
Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Muhakkak ki þeytanýn ve meleðin insanoðlunun kalbi üzerinde yönlendirici tesiri vardýr. Þeytanýn tesiri kötülüðe sevketmeye ve hakký yalanlamaya, meleðin tesiri ise hayra doðru ve hakký tasdik etmeye yöneliktir. Meleðe ait tesiri gönlünde hisseden kimse bunu ALLAH’tan bilsin ve ALLAH’a hamd etsin. Kendisini kötülük tarafýna çekmeye çalýþan bir tesir hisseden kimse de kovulmuþ þeytanýn þerrinden Cenâb-ý Hakk’a sýðýnsýn.”
(Tirmizî, Tefsîr, 2/2988)

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #80 : 26 Temmuz 2013, 13:35:37 »

Sa'd Ýbnu Übâde radýyALLAHu anh efendimize sordu..
"Ey ALLAH'ýn Resulü , annem vefat etti, (onun adýna) yapacaðým sadakanýn hangisi efdaldir...?''

"Su!" buyurdular.

Bu cevap üzerine Sa'd bir kuyu kazdý ve:
"Bu kuyu Sa'd'ýn annesi için" dedi."

(Ebu Dâvud, Zekât 42, (1679, 1680, 1681); Nesâi, Vesâyâ 9, (6, 254, 255).Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #81 : 17 Ağustos 2013, 09:18:10 »–Ýnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki,
O vakit mü’minin kalbi tuzun suda eridiði gibi eriyecek..
buyurdu.
–Niçin eriyecek yâ Rasûlallâh..? diye sorulduðunda:
–Kötülükleri görüp de onlarý deðiþtirmeye güç yetiremediði için...buyurdu.

Ali el-Müttakî, Kenz, III, 686/8463...

Çevrimdışı hacý anne

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 41
 • Teþekkür 1
Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #82 : 17 Ağustos 2013, 22:28:57 »
RABBIM KAHHAR esmasýný tecelli ettirsin,zalimleri kahru periþan eyleyip ebabil kuþlarýný tekrardan göndersin inþaALLAH ve Müslümanlara KUDRET sýfatýyla Güç kuvvet versin insaALLAH.