Gönderen Konu: CuMa NoTLaRý  (Okunma sayısı 912 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CuMa NoTLaRý
« : 04 Aralık 2009, 02:26:35 »
Selamun aleykum...
Sevgili dostlar... bundan böyle her Cuma günü bu sütundan
sizlere özel olarak sesleneceðim. farklý ve özel bir tarz'da hazýrlayacaðým
cuma notlarýmý... seveceðinizi ve hep beraber istifade edebileceðimizi ümit ediyorum.
bu konuyu sabitleyip, her cuma ayrý bir yazý ve materyalle çýkarmaða çalýþacaðým. hazýrladýðým
her yazýnýn arkasýndan görüþlerinizi, eleþtirilerinizi yazabilirsiniz. daha iyi ve güzel olabilmesi için
tekliflerde bulunabilirsiniz. Dualarýnýzý bekliyorum, Rabbim bize bu yolda muvaffakiyet ihsan buyursun
inþaALLAH. sevgi ve muhabbetler...
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2011, 13:57:44 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMa NoTLaRý
« Yanıtla #1 : 04 Aralık 2009, 02:28:54 »


Ümmeti Muhammed'nin Cumasý mübarek ve bereketli olsun.
***
Behlül Dânâ'ya biri sorar:
" Oðlum öldü. Mezar taþýna ne yazdýrayým? Behlül Dânâ þu cevabý verir:
" Þunu yazdýr: Dün altýnda olan çimenler bugün üstünde yeþerdi. Ey yolcu anla ki, þu toprak günahtan gayri her þeyi örter."

***


Vakt-i þerif, Cuma, ömür ve þahsiyetlerimiz, ahir ve akibet, zahir ve batýnlarýmýz hayrola, Aþkullah, Muhabbettullah, Marifetullah, Þevkullah ve Zikrullah gönüllere nakþola, Þefaat û nebi cümlemize nasib ola efendim.

***
sevgili dostlar... bugünkü cuma sohbetimizi nur-i dilara, alem-i yekta can efendimizi candan, yürekten sevenleri nazarlarýnýza getirerek yapmak istiyorum.

Abdullâh bin Zeyd (ra) ellerini ilâhî dergâha mahzûn bir gönülle açarak:

"Yâ Rabbî! Artýk benim gözlerimi âmâ kýl! Ben, her þeyden çok sevdiðim Peygamberimden sonra artýk dünyâda bir þey görmeyeyim!.." diyen içten ilticâsý kabul buldu  ve oracýkta gözleri âmâ oldu.
***

Allâh Rasûlü'ne aþk ile baðlý ümmetinin büyüklerinden Seyyid Ahmed-i Yesevî Hazretleri ise, 63 yaþýnda vefât eden Rasûlullâh'a duyduðu engin aþk ve muhabbet sebebiyle bu yaþtan sonraki ömründe yeryüzünde dolaþmaya vedâ etmiþ, mezar gibi bir yerde irþâdýna devâm etmiþtir.
***

Büyük hadîs âlimi ve müctehid Ýmâm Nevevî Hazretleri, O Varlýk Nûru'nun nasýl karpuz yediðini bilmediði için ömrü boyunca karpuz yememiþti. Hayatýnýn bütün safhalarýný kuþatan peygambere baðlýlýk þuuruyla, bir karpuzu yerken bile O'nun tarzýnýn dýþýnda hareket etmek ihtimâlinden uzak durmuþtu.
***

evet can'lar, þimdilik bu üç örnekle iktifa ettim. peki bizler bu sevginin neresindeyiz? sevgili efendimiz: "iki saat tefekkür, 70 yýllýk nafile ibadetten evladýr" diye buyurmuþlardý. peki hiç bu ve bunun gibi sualleri kendimize sorarak böyle bir tefekkür fýrtýnasýna sokabildik mi kendimizi?

geçip giden sermeye-i ömrümüzde Cenâb-ý Hakk bizi râzý olduðu hizmetlerle  rýzýklandýrsýn, Efendimizin izinden, muhabbetinden ve halinden ayýrmasýn. Cümle aþikan kâim ve dâim olsun sevgili kardeþlerim.

Bu hafta da sözlerimizi Efendimiz ile þerefyâb eylemekle müftehiriz. Mevlam bizleri güzel sohbetler ile merzuk eylesin (rýzýklandýrsýn) duasýyla kalbinizin sahibine emanet olunuz efendim.

« Son Düzenleme: 04 Kasım 2011, 13:56:24 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: CuMa NoTLaRý
« Yanıtla #2 : 04 Aralık 2009, 07:18:53 »

Amin hocam:
En azýndan Cuma günü hürmetine "özüne dönmeyi" Mevlam nasip etsin..

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: CuMa NoTLaRý
« Yanıtla #3 : 04 Aralık 2009, 11:25:41 »
Aleykum selam.

Meþhur renklerle Cuma sohbetleri müjdesini aldýktan sonra bir sohbet çýkacaðýný ummamýþtým doðrusu. Bunu sadece ön bilgi olarak algýlamýþtým. Ýyi ki yanýlmýþým. Sohbeti zevk alarak okudum ve kendime O (s.a.v)'i sevenlerin arasýnda bir koordinat tayin etmeye çalýþtým. Ama heyhat. Hayatýmýzýn her alanýna örnek olacak birini hayatýmýzýn merkezine deðil epey uzaðýna býrakmýþýz -atmýþýz diyemedim-.

O (s.a.v)'e layýk ümmet olabilmek ümidiyle.

Dualara da amin ecmain inþALLAH.

ALLAH razý olsun Mim hocam. Büyük bir görevi ifa ediyorsunuz.

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: CuMa NoTLaRý
« Yanıtla #4 : 04 Aralık 2009, 11:48:58 »
Kesinlikle bu bölümü gördüðüme bayýldým...
Sitelerden nasýlda zevk alarak okuyordum bugüne özel sohbetlerinizi...
Her cuma günü, ALLAH þahit acaba varmý yazýsý diye bittiðini bilsemde bakmýþýmdýr...
Bütün yazýlarýnýz çok ayrý güzeldi abim ama o Çanakkale konulu yazýnýn tadý öyle bir damaðým da kaldý ki o lezzetle yazýlarý hep okuyabilme özlemi çektim...

Bundan sonra sabýrsýzlýkla bekliyeceðim yeni,müþhiþ,coþkulu,manidar,dokundurmalý ve öðretici kelimelerin sizin kaleminizden çýktýðý herhalükarda belli olan yazýlarýnýzý...

Ne denir ki abim O RaZý olsun...

« Son Düzenleme: 09 Aralık 2009, 13:32:43 Gönderen: __MiM__ »
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMa NoTLaRý
« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2009, 13:35:29 »
hepinize çok teþekkür ediyorum. cesaretlendirdiniz fakiri...
eski sohbetlerimi her hafta sýrasýyla yayýmladýktan sonra yenileriyle tekrar yolumuza buradan devam edeceðiz bi iznillah.

okuyan gözünüze, anlayan ve idrak eden yüreðinize saðlýk.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!