Gönderen Konu: EL-Nafi'  (Okunma sayısı 563 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
EL-Nafi'
« : 07 Aralık 2009, 08:35:56 »


“Zarar veren” ve “Fayda veren” anlamlarýna gelen bu iki ismi þerifler bu þekilde Kur’an-ý Kerim’de yoktur. Ancak “ALLAH’tan baþka size fayda ve zarar verecek yoktur” anlamýnda bir çok ayet vardýr. “De ki: Ben ALLAH’ýn dilemesi dýþýnda kendime bile fayda ve zarar veremem” (A’raf18)

Ýmanýn altý þartýný öðrenirken “Hayýr ve þer ALLAH’tandýr.” diye öðrenmiþtik ya iþte bu iki isim onu ifade eder.

Ýnsanlýk tarihi boyunca ALLAH’a iman etmeyenler, hakkýn yanýnda deðil, gücün yanýnda yer alanlar, yanardað patlamasý, deprem, yangýn, sel felaketi gibi gücünün yetmediði olaylar karþýsýnda kalýnca kafasýndan þer tanrýsý veya yer tanrýsý, veya fýrtýna tanrýsý gibi isimlerle sapkýnlýðýný devam ettiriyor. Peygamberlere kulak verenler ise Melekle-þeytaný, hayýrla-þerri, imanla-inkarý, sýhhat ile hastalýðý, gül ile dikeni, gündüzle geceyi, su ile ateþi yaratanýn Dar ve Nafi olan ALLAH olduðunu bildiler. “Sana kul olmak dünyaya sultan olmaktan evladýr” dediler ve Ali Edirneli gibi: “Nar-ý ðam, nur-u safa hep bir çeraðýn pertevi,

Çeþm i irfan ile baksan arada bîgâne yok” dediler. Yani yürekler yakan keder, hüzün, gam ateþleri de, vücudumuzun her zerresinde parlayan sevinç, keyif, mutluluk parýltýlarý da ayný kaynaktan gelir. Ýbret, irfan gözüyle bakarsan aralarýnda hiçbir fark yok. Doðan çocuðuna sevinen, depremde veya trafik kazasýnda ölen yavrusuna üzülen anne her iki halde de Rabbine yöneliyor, tecelliyi ve teselliyi orada buluyor.

Ya imansýz ne yapsýn?

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
EL-Nafi'
« Yanıtla #1 : 20 Mayıs 2011, 01:08:08 »
Ya Nafi!

Yokken var ediþin bize öyle bir fayda ki

Kömürü elmasa çeviren simya gibi

Vicdanlarýmýza sakladýðýn sýr öyle bir cevher ki

Adem'ýn(as) piþmanlýðýný açýk eden dua gibi

Kalbimize koyduðun muhabbet öyle deðerli ki

Ýbrahim'e(as) ateþi serin eyleyen sýr gibi

Bize bahþettiðin hayat öyle bir Kevser ki

Ýsa'nýn(as) ölüleri dirilten dokunuþu gibi

Tenimize verdiðin afiyet öyle bir merhem ki

Eyyub'un(as) yaralarýný iyileþtiren deva gibi

Gözlerimize deðen nazarýn öyle bir ýþýk ki

Yunus'u(as) üç karanlýktan çýkaran nur gibi

Yüzümüze tebessümü koyan yaradýþýn öyle güzel ki

Yusuf'u(as) yüzüne tutulan ahime gibi

Bize vaat ettiðin cennet öyle bir müjde ki

Muhammed'in(asv) canlar okþayan tebessümü gibi

Her hayr senin elindendir katýnda hayra eriþtir bizi

Her menfaat senin taktirindedir rahmetinden menfaatlendir bizi

Her fayda senin izninle gelir lütfundan faydalandýr bizi

Sensiz benden bana çare yok bana iyiliðin gerek

Sensiz kimseden kimseye fayda yok bize kalbi selim gerek