Gönderen Konu: Karakaþ Gözlerin Elmas  (Okunma sayısı 576 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Karakaþ Gözlerin Elmas
« : 11 Aralık 2009, 14:08:59 »
Karakaþ Gözlerin Elmas

Güfte ve bestesi tamamen bana ait bulunan yukarýda baþlýðý taþýyan bu türküm bazý asýlsýz dedikodulara da vesile olmuþtur. Ben bu durumu hiçbir zaman üzülmedim. Bilhassa sevindim.Çünkü, yurdum Niðde’deki müzik sever insanlar ruhunda çöreklenen bir þüpheyi, öðrenmekle yetinecekler kanýsýndayým.

Gerek sözle, gerekse gazete ve mektupla, bu türkünün hakiki sahibini öðrenmek isteyen ve yakýn alaka gösteren vatandaþlarýma burada ayrý ayrý teþekkür ederim.

1948 yýlýnda Ýstanbul da çalýþtýðým bir pavyonda, Emel adýmla kara kaþlý, kara gözlü, hafif esmere kaçan tenli bir kýza tutulmuþtum. Bu her bekar insanda olagelen, tabiat ananýn sevki tabii dedikleri bir kanundu.

Aradan yýllar geçmesine raðmen Emel’i hiçbir zaman unutamýyorum. 1959 yýlýnda Gaziantep öðretmen okulu müzik öðretmeni Nezihi Babacaner’in daveti üzerine Gaziantep’e. Öðretmen Okulunda yapýlacak folklor topluluðuna iþtirak etmek üzere gitmiþtim. Bu sýrada bir pavyonla anlaþtým ve çalýþmaya baþladým. Aksam sahneye çýktýðýmda Emel’i de o pavyonda gördüm. Aradan onbir yýl gibi bir zaman geçmesine raðmen tesadüfler yine birbirimizi bir araya getirmiþti.

Yattýðým yatakhanenin karþýsýndaki odada Emel’in de yatak odasý vardý. Ýlk aþkýn verdiði hazzýn tesirinden kendimi kurtaramamýþ olmalýyým ki o gece sabaha kadar uyuyamadým.
Þafak sökerken kapým vuruldu ve yaþlý bir haným yanýma geldi. Evladým niçin uyumuyorsun dedi. Bende kalbimdeki duygularý yaþlý hanýma anlattým. Meðer yaþlý haným Emel’in annesi imiþ. Biraz sonra Emel de yanýmýza geldi. Artýk dedi, aramýzdaki daðlar burada sona ermeli. Nede olsa kalp ferman dinlemez derler. Fakat Emel’in annesinin yaþlý ve gittikçe çirkinleþen hali bana bir acayip görünmüþ olacak ki, o anda, mýsralarýný aþaðýda okuyacaðýnýz KARAKAÞ GÖZLERÝN ELMAS türküsünün beste ve güfteleri bende bir þimþek hýzýyla uyanýverdi. Onlar gittikten sonra kaleme ve kaðýda sarýlarak türküyü yazdý ve akþama pavyonda okumak üzere de kendi kendime sazýmla talimini yaptým. Bu suretle bu türkü o anda ve o saniyede orada bestelendi ve güftelendi.

Niðde’ye konser vermek üzere gelen Aliye Akkýlýç’a da ayný türkümün bestelerini verdim. Emin Aldemir ile birlikle Niðde’de 1960 yýlýnda söylediler ve çaldýlar.

Ýþte bu tarihten den sonra türküm yurdun dört bucaðýna yayýk vermekle günümüzün meþhuru oldu.
 

Karakaþ Gözlerin Elmas

Karakaþ Gözlerin Elmas
Bu Güzellik Sen De Kalmaz
Piþman Olun Kimseler Almaz
Annene Bak Gör Halini

 Gel Güzelim Beni Yakma
 Seni Seven Kalbi Yýkma
 ALLAH Dahi Kalbi Yýkmaz
 Öldürücü Gözle Bakma

Ýnsanlarýn Kalbi Belli
Canlýlarý Yaþatan Odur
Bir Saniye Gönlünü Kýr Da
Gel De Benim Kalbime Gir

 Gel Güzelim Beni Yakma
 Seni Seven Kalbi Yýkma
 ALLAH Dahi Kalbi Yýkmaz
 Öldürücü Gözle Bakma

Ne Gecem Ne Gündüzüm Belli
Yaþým Oldu Kýrkdokuz Elli
Baðrým Yanýk Gözlerim Nemli
Yalan Dünya Yaktýn Beni

 Gel Güzelim Beni Yakma
 Seni Seven Kalbi Yýkma
 ALLAH Dahi Kalbi Yýkmaz
 Öldürücü Gözle Bakma

Ercan Söyler Hakiki Sözü
Geçti Bahar Getirdik Yazý
Bir Gün Ölür O Zalýmýn Kýzý
Annene Bak Gör Halini

 Gel Güzelim Beni Yakma
 Seni Seven Kalbi Yýkma
 ALLAH Dahi Kalbi Yýkmaz
 Öldürücü Gözle BakmaKaynak:
Ali Ercan
Karakaþ Gözlerin Elmas ve Niðde Türküleri
Niðde, 1965


NURİ SESİGÜZEL KARA KAŞ GÖZLERİN ELMAS


« Son Düzenleme: 11 Aralık 2009, 22:26:49 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

  • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
  • MüDaViM
  • ***
  • İleti: 929
  • Teþekkür 11
  • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: Karakaþ Gözlerin Elmas
« Yanıtla #1 : 11 Aralık 2009, 14:51:48 »
Süper ... :gul:
Emegine sagLik Canim Babam... :gul:
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…