Gönderen Konu: CuMa NoTLaRý/2  (Okunma sayısı 662 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CuMa NoTLaRý/2
« : 11 Aralık 2009, 13:37:38 »
Sevgili inþirah.com ailesi, cennet yürekli dostlar!
Bizler Hz.Adem Ve Hz Havva'nýn soyundan geliyoruz. Onlar cennetteydiler. Sýnýrsýz zevkleri tattýlar ve bizim genlerimiz cenneti özlüyor.
Düðüm düðüm olursunda bir söz keser düðümlerini... Haydi biraz geçmiþe gidelim Cennetten gelen atalarýmýzýn genlerine... 
   
Öyle güzel bir yerden geldilerki, dünya sürgün yeridir bize... Öyle bir tat aldýlarki, dünyada binlerce meyveye katýlmýþ bir tadý zevki bir yudum suyla içtiler cennet bahçesinde... Aþk mý? Sevgi mi? Dünyada gerçek aþk yoktur; Aþk cennet için varedilmiþtir... Cennettedir gerçek sevginin sýcaklýðý... Biz bu dünyaya gönderildik... Cennete göre sürgündür bizim bu yolculuðumuz!

"Ben dünyanýn dostlarým için acý, bulanýk, dar ve sýkýntýlý olmasýný vahyettim; Ta ki, bana kavuþmayý özlesinler" Camiü's-Saðir,Hadis no :2723   
   
Affet ALLAH'ým! Biz cenneti bize sýkýntý ve darlýk vereceðin dünyada arýyoruz... Affet ALLAH'ým! Bizler cenneti çok özledik... Affet ALLAH'ým! sonsuz cennet özlemini, fani dünyanýn oyun eðlencesine kurban ettik...

Sahi ölüm size, bana ne kadar yaklaþtý? Azrail'in nefesini kaç kez hissettik? Aslýnda o, aldýðýmýz nefes kadar yakýn bize deðilmi? Sahi Azrail geldiðinde, 'bekliyordum seni, cenneti çok özledim' diyebilecek miyiz? Yoksa, 'daha zamaným olmalý, daha gidemediðim tatil yerleri, tatmadýðým lezzetler, görmediðim doyamadýðým sevdiklerim var' mý diyeceðiz?

Dünyada yaþamasýný bilmeyen, Cennette yaþayamaz!
   
Bizler cennet'ten gelmiþ atalarýmýzýn torunuyuz... Bizler cenneti özlüyoruz. Kimbilir belkide çoðumuzun kiþiliðinde olan, aþký aramak, maceracý olmak, mutlak sevgiyi aramak, yani neyse aradýðýmýz, galiba biz onu cennette daha çok sevdik. Bizler bu yalancý dünyada onun peþinden koþar olduk. Sahi ruhun neyi arýyor senin? Özlediðin cennetteki bir meyveyi mi, yoksa genlerini bozduðun ruhunla gideceðin cehennemi mi?
Cenneti özlüyoruz Ölümü özlediðimiz kadar, ve dünyada yaþamasýný bildiðimiz kadar

Hepimizin sonsuz hayatý inþALLAH özlediðimiz cennetimizde son bulur

cumanýz mübarek olsun, sevgili can'lar...Harun Reþit’in zevcesi, H.Reþit’e;

“ALLAH’a (cc) hamdolsun ki bu dünyada saraylarda rahat ve mutluluk içinde yaþýyoruz. Rabbimiz bize Ahirette de böyle, hattâ daha iyi þartlarda yaþamayý nasip etse keþke” der. Harun Reþit de:

“ÝnþaALLAH haným kim istemez Ahiret mutluluðunu?..” der. Harun Reþit dýþarý çýkýp dolaþýrken Behlül Dâna’nýn yeri kazdýðýný görür ve takýlmadan edemez:

“Hayýrdýr Behlül yine ne iþler çeviriyorsun?” O da:

“Cenneti arýyorum.” der. Harun Reþit:

“Behlül! Burada Cennet aranýr mý? Behlül de taþý gediðine koyar.
Sen sýcak yataðýnda, Saraylarda Cennet arýyorsun oluyor da, burada neden olmasýn?
“Ey Küfe halký! Ey hileci ve hýyanetkâr halk! Sizi gidi günahkârlar!... Þimdi aðlýyorsunuz ha? ALLAH göz yaþlarýnýzý asla dindirmesin! Gözlerinizden yaþ hiç eksik olmasýn! Þulelerinizin feryadý asla dinmesin! Kalpleriniz acý ve keder içinde yansýn!

Ne sizin andlaþmalarýnýza bir deðer verilir, ne de sözlerinize itibâr edilir. Lâftan, öðünmekten, gösteriþten, cariyeler gibi dalkavukluk yapmaktan ve düþmanla gizli iþbirliði yapmaktan baþka neyiniz var sizin? Bilin ki, siz þirretsiniz! karaktersiz ve alçaksýnýz!

Simdi kardeþim ve bizler için mi aðlýyorsunuz? Onun için mi hazin ve acýklý çýðlýklarýnýz göðe yükseliyor? Evet VALLAHi, aðlayýn da aðlayýn! Çünkü siz ancak aðlamaya layýksýnýz. Sizinki öyle bir utanç ve alçaklýk ki, hiçbir suyla yýkanmaz!

Siz zamanýn Ýmamýnýn katline ortak, en azýndan seyirci kalma alçaklýðýný içinize sindirdiniz. Onun mübarek kanýnýn pýhtýlarý hâlâ ellerinizde ve siz onlarý aslâ aslâ temizleyemeyeceksiniz!”

« Son Düzenleme: 09 Kasım 2011, 22:46:18 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Renanet

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1959
 • Teþekkür 15
Ynt: CuMa NoTLaRý/2
« Yanıtla #1 : 11 Aralık 2009, 15:04:19 »
Hepimizin sonsuz hayatý inþALLAH özlediðimiz cennetimizde son bulur...
Amin ÝnþaALLAH...
Sabah görememiþtim cuma sohbetini ve olmayacak mý acaba derken :cicek1: þimdi okudum vede ALLAH razý olsun hocam... :gul:
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: CuMa NoTLaRý/2
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2009, 00:28:27 »

"Cenneti özlüyoruz Ölümü özlediðimiz kadar, ve dünyada yaþamasýný bildiðimiz kadar.."
Cenneet cennet dedikleri,
Bir kaç köþk, bir kaç huri,
Ýsteyene ver Sen o nu,
Bana Seni gerek Seni..
*****
Belkide özlediðimiz cennet deyildir..AÞKýn kendisidir..:))
 

Çevrimdışı __MiM__

 • Moderatör
 • __HiÇ__
 • ***
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: CuMa NoTLaRý/2
« Yanıtla #3 : 12 Aralık 2009, 01:13:55 »

Belkide özlediðimiz cennet deyildir..AÞKýn kendisidir..:))
 

kimbilir, belkide cennetin kendisi aþktýr,
ya da aþk'ýn kendisi cennettir!
yoksa ikisi ayný þey mi?

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!