Gönderen Konu: "Þerife GeLin'e Aðýt"  (Okunma sayısı 916 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
"Þerife GeLin'e Aðýt"
« : 11 Aralık 2009, 15:28:28 »


Þerife Gelin'e Aðýt


Mucur, Dalakçý köyünden Hado Kânýn oðlu Ali, sözüne güvenilir, yiðit, mert ve delikanlý bir gençti. Ýyi saz çalar, türkü söylerdi. Genç Ali, 1928 yýlýnda arkadaþý Mustafa tarafýndan bir anlaþmazlýk sonucu vurularak öldürülmüþtür.

Amcasýnýn kýzý Meryem Genç'in (Çot Meryem-Aðýtçý Meryem) (1892 - 1954) ölen Ali için yaktýðý aðýt günümüzde dahi dillerde dolaþmaktadýr. Okuma yazma bilmeyen Meryem Genç, 62 yaþýnda Dalakçý köyünde vefat etmiþtir. Birçok þiirleri halk aðzýndan söylenen Meryem Genç'in bu olaya yaktýðý aðýt þöyledir:


Akþam idi gelemedim çengine
Üç arkadaþýn biri çýkmaz dengine
Ali'm yatmýþ eller aðzý engine

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Ali'm yatmýþ eller aðzý aþaðý
Al kan olmuþ delikanlýmýn kuþaðý
Yetiþsene ey emmimin uþaðý

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Þöyle bir baktým ki Ali'nin eli
Dirsekten kýrýlmýþ kolunun biri
Onmasýn sürünsün sebebin dölü

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Nazýna da deli gönül nazýna
Muhabbete gider iken sazýna
Nasýl kýydýn zalim Zerfe kýzma

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Duvarda dayalý Ali'nin sazý
Kum gibi kaynýyor Ali'nin gözü
Yine mi dul kaldý Osman'ýn kýzý

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Hem þehirden hem Mucur'dan geldiler
Bedenini pare pare böldüler
Son kurþunu yüreðinde buldular

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Ali'min atý da ahýrda baðlý
Kýrþehir'den gelmiþ kuyruðu düðlü
Suçu neydi vurdun gavurun oðlu

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Bakýyorum þu feleðin iþine
Yastýk yoktur habe koydum baþýna
Bekçinin tüfeði deðmiþ döþüne

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Ilgýt ýlgýt al kanýnýn akýþý
Dizim dutup çýkamadým yokuþu
Çaðýrýn gelsin Ahmet Çavuþu

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Boþumuþ da fani dünya boþumuþ
Hayýrsýz silahý niye taþýmýþ
Çalmýþ ama brovniki boþumuþ

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý

Akþam üstü oðlan yakmýþ sobayý
Dinlememiþ anayýnan babayý
Essah sanmýþ koð getiren obayý

Uyan Ali'm uykularýn kandý mý
Su vereyim ciðerlerin yandý mý


Ali'yi vuran Mustafa hapse düþmüþtür. Kucaðýnda bir oðlan çocuðuyla kalan Mustafa'nýn hanýmý Þerife, iffetli, asil, güzel ve bütün alemin dilinde bir gelindir. Mustafa, Þerife'ye yolumu beklemesin diye haber gönderir. Þerife, akrabasý Hacý Mustafa'nýn öncülük etmesiyle Hacýbektaþ'ýn Çiðdem köyü aðalarýndan Ahmet Çavuþ'a (Güngör) gelin gider. Olaya üzülen ayný köyden birisi aþaðýdaki aðýdý yakar:

Dalakçý köyünde çifte pýnarlar
Ýçerler suyunu seni anarlar
Çiðdeme gideni öldü sanarlar

Ýnsafa gel gelin Þerife'm insafa
Üç arkadaþ idik biri Mustafa

Dalakçý'nýn altýnda sýra söðütler
Anasý da Mustafa'yý öðütler
Kýrýldý mý Dalakçý'da yiðitler

Ýnsafa gel gelin Þerife'm insafa
Üç arkadaþ idik biri Mustafa

Otur Þerife'm otur oðlunu büyüt
Büyür oðlun yarýn olur bir yiðit
Yüce Kadir Mevlam kesilmez ümit

Ýnsafa gel telli Þerifem insafa
Üç arkadaþ idik biri Mustafa

Al baþýný bozuk bozuk bozdular
Taze kýz diye de çeyiz düzdüler
Çiðdem aðalarýna gelin ettiler

Ýnsafa gel gelin Þerife'm insafa
Üç arkadaþ idik biri Mustafa

Dalakçý köyü de kayalýk büklük
Kafesten mi çýktýn kýnalý keklik
Vardýðýn evler de hiç görmez yokluk

Ýnsafa gel gelin Þerife'm insafa
Üç arkadaþ idik biri Mustafa

Þu görünen Dalakçý'nm daðlarý
Þerife'mi görürdü Çiðdem aðalarý
Asalet yerde de oðul ballarý

Ýnsafa gel gelin Þerife'm insafa
Üç arkadaþ idik biri Mustafa

Zeliha Ekici
Mucur
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: "Þerife GeLin'e Aðýt"
« Yanıtla #1 : 11 Aralık 2009, 22:38:14 »
ben...
hatýrlýyorum!
bir þerife gelin hikayesi daha!!!
***
ve o hikaye, hayatýmý bir hüzün anaforuna çevirmiþtir. týpký uzay boþluðunda kaybolan cisimler gibi...
güzel kýzým,
peki sen o þerife gelini hatýrlar mýsýn?
bilir misin onu?
***
bilmem,
belki içindedir,
belki dýþýndadýr...
yahut,
karaciðerine saplanmýþ bir hançer,
ya da uzaklardan el salladýðýn bir hayalet...
kim bilir,
kim bilebilir ki...
"þerife gelin"i...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: "Þerife GeLin'e Aðýt"
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2009, 01:14:31 »
ben...
hatýrlýyorum!
bir þerife gelin hikayesi daha!!!
***
ve o hikaye, hayatýmý bir hüzün anaforuna çevirmiþtir. týpký uzay boþluðunda kaybolan cisimler gibi...
güzel kýzým,
peki sen o þerife gelini hatýrlar mýsýn?
bilir misin onu?
***
bilmem,
belki içindedir,
belki dýþýndadýr...
yahut,
karaciðerine saplanmýþ bir hançer,
ya da uzaklardan el salladýðýn bir hayalet...
kim bilir,
kim bilebilir ki...
"þerife gelin"i...


evet Can Babam o hikayeyi biLiyorum...
ama  hikayenin türküsü yok benim biLdigim kadariyLa...
sadece siirLeri var...
ama hikayesi pek uzun oLdugu icin onu yazmak istemem!!!
hem AnLasmasida bir hayLi zor...
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: "Þerife GeLin'e Aðýt"
« Yanıtla #3 : 12 Aralık 2009, 01:27:38 »


ama hikayesi pek uzun oLdugu icin onu yazmak istemem!!!
hem AnLasmasida bir hayLi zor...

býrak öyle kalsýn güzel kýzým,
"þerife gelin"in türküsü de, hikayesi de nev'i þahsýna münhasýrdýr...
sadece bilenler hisseder, ve sadece yaþayanlar terennüm eder.
yazýlan hikayeler, söylenen türküler unutulur da,
"þerife gelin" yaþamaða devam eder...
hem de,
yangýnlarýn içinde...
yanarken "ol'ur!"
ve "ol"dukça yanar!
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2009, 02:00:44 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: "Þerife GeLin'e Aðýt"
« Yanıtla #4 : 12 Aralık 2009, 19:40:53 »
(...)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî