Gönderen Konu: Debreli Hasan  (Okunma sayısı 539 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Debreli Hasan
« : 14 Aralık 2009, 13:34:58 »
Debreli Hasan

Debreli Hasan, Drama'da yetiþmiþ. Debreli namýyla mübadele öncesi donemde Drama-Serez-Sarisaban bölgelerinde faaliyet göstermiþ bir halk kahramaný eþkýyadýr.

Drama köprüsünü,o devrin haksýzlýkla para kazanan halký ezen zenginlerinden aldýðý haraçla yaptýrmýþtýr. Debreli Hasan'ýn yaþadýðý,donem kesinlikle bilinmemekle beraber Cakircali Efe ile çaðdaþ olduðu görüþleri,hatta atýþtýklarýna dair hikayeler onun 1870-1920 yýllarý arasýnda Makedonya daðlarýnda egemen olduðunu göstermektedir. Bu konuda halk arasýnda söylenen menkýbeye göre;Selanikli Yahudi bir tüccar ticaret için Ýzmir'e gidecektir."Eðer bu civar daðlarda hükümran olan Debreli'den geçsen, Ege daðlarýnda Cakircali'dan geçemezsin. "denir, kendisine. Nitekim de öyle olur.

Debreli'nin çetesinde pek çok kiþi yoktur. Bilinen Kara kedi namýyla bir tek kýzaný olduðudur. Halka onu sevdiren eþkýya kiþiliðinin en ustun tarafý ise fakirlere yardim etmesi,bilhassa birbirini seven yoksul gençleri evlendirmesidir. Bu konuda þöyle bir menkýbe de vardýr. "Evlenmek niyetinde olan daðlý bir genç,tek danasýný almýþ, Ýskece pazarýna inmektedir. Yolu, Debreli Hasan tarafýndan kesilir. Delikanlýnýn evlenmek için parasý olmadýðýný anlayanca Debreli kendisine düðün için yetecek parayý verir ve ayrýca danasýný satmamasýný salýk verip uðurlar."

Makedon daðlarýnýn Debreli'si sonunda padiþah affýna uðrar veya söylentiye göre mübadelede güvenlik güçlerinin elinden kaçmayý baþarýr ve Türkiye'ye göç eder.

Kýsacasý Rumeli Türklerinin gönlüne yerleþmiþtir efsanesiyle Debreli Hasana.

Drama köprüsü Hasan dardýr geçilmez
Soðuktur sularý Hasan bir tas içilmez
At martinini Debreli Hasan daðlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

Mezar taþlarýný Hasan koyun mu sandýn
Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandýn
At martinini Debreli Hasan daðlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

Drama köprüsü Hasan dardýr daracýk
Çok istemem Yanko Corbaci bin beþ yüz liracýk
At martinini Debreli Hasan daðlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan Kara kedi dinlesin

Drama köprüsünü Hasan gece mi geçtin
Ecel þerbetini Hasan ölmeden mi içtin
At martinini Debreli Hasan daðlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin.Kaynak:
Öyküsüyle Türküsüyle
Batý Trakya Türküleri
Reþit Salim- Osman H. ArdaÖZDEMİR ERDOĞAN & CANDAN ERÇETİN ££ At Martini Debreli Hasan

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı se_fa

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 137
 • Teþekkür 4
Ynt: Debreli Hasan
« Yanıtla #1 : 14 Aralık 2009, 13:44:59 »
BÝRDEN KENDÝMÝ 6.SINIFTA BULDUM.6.SINIFA GÝDERKEN CEVDET HOCA DÝYE BÝ ÖÐRETMENÝMÝZ VARDI.GENÇ VE ÇOK EFENDÝ BÝR ÖÐRETMENÝMDÝ.ÝNGÝLÝZCE DERLERÝMÝZE GÝRER HER DERSÝN SONUNDA BÝ TÜRKÜ HÝKAYESÝ BÝR DE TÜRKÜNÜN KENDÝSÝNÝ ÖÐRETÝRDÝ.BÝR SONRAKÝ DERSE GEÇEN HAFTANIN TÜRKÜSÜYLE BAÞLARDIK.AHHH GENÇLÝÐÝM NE GÜZEL YILLARDI O YILLAR... :Kotu: ALLAH RAZI OLSUN HOCAM...SAÐOLASIN...  :bravoo:  :bravoo:
Haya(utanmak) güzeldir fakat;haya kadýnlarda daha güzeldir!!!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Debreli Hasan
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2009, 13:57:35 »
eyvALLAH sevgili se_fa, teþekkür ediyorum abisi.
desene efkârlandýrdýk...
evet, türkülerimizi bir de hikâyeleriyle dinleyince bir baþka oluyor tabii. aslýnda güzel anadolumuzun geçmiþidir, tarihidir türkülerimiz. türküleri anadoluda, anadoluyu da türkülerde aramak gerek... türküleri sevmeden anadoluyu, anadoluyu sevmeden de türküleri sevemezsiniz...

ben türküleri bu yüzden seviyorum... onlar benim anadolumdur, tarihimdir, geçmiþimdir, mazimdir...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!