Gönderen Konu: ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu  (Okunma sayısı 44308 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #270 : 03 Mayıs 2011, 11:32:49 »Ensar nedir/Muhacir nedir keþke bunu bilebilse idim keþke..
Kayýp bürosu demiþizya abi..Hangi kayýp abi..neyi kaybettikki..Gel gel demek mi önem arzeden,yoksa gel demeden koþarak aslýnda ben hep burdayým demekmi..


Sevgili Zirve, bundan bir kaç ay önce olsaydý þu yazdýklarýna verecek bir cevabým olabilirdi.
Düþündüm, taþýndým þuraya tek bir kelime yazamadým. Söz bitmiþ...

Ömer Karaoðlu bir ezgisinde ne diyor:

Bana bugün daha yakýn,
Haktan gayrý yoktur dostum...


Teblið bir beceridir. ya kiþinin kendinde olacak yada olaný aktaracak.
Sokakta teblið zordur. çünkü teblið önce teþhis ister sonrada tedaviye baþlanýr.
Üç dakika gördüðün bir kimseye ne anlatabilirsin ki.
Ýslam hem üç maddeden de müteþekkil deðil zaten.
Hocamýn derslerde bir hassasiyeti vardý.saat dokuzdan sonra binanýn kapýlarýný kapatýrdý.
Tam dokuzda baþlayan dersin ilk on/on beþ dakikasý özünü oluþturur sonra bir kimse gelse de bir þey alamaz ama bir yandan da diðerlerinin dikkatini daðýtýr derdi.ve bu derslere bütün olarak bakýp okullarla beraber baþlayýp bitirirdi.halende buna devam ediyor.çünkü tatil dönemlerinde herkes bir yerlere gidiyor muhtelif zamanlarda .insanlar dersin birine girse diðerini kaçýrýyor.dolayýsý ile de verilmek istenen eksik kalýyor.
Ben forumlarý bir ders halkasýna benzetiyorum.burada sürekli bir ders var.ve kiþiler yazýþtýkça birbirlerini tanýyorlar.herkes birbirinin eksiðini fazlasýný öðreniyor.bu sebeble de bir þey verilmek istendiðinde genel olarak ele yüze bulaþtýrýlmadan verilebiliyor.
Birbirini tamamlayan yek vucutlar olmak saf saf ancak böyle mümkün görünüyor benim tarafýmda.
Ben hani türk filimlerinde olurya çalýþmak zorunda kaldýðý için okulu býrakan çocuklar.öðretmenleri arkadaþlarý onun için üzülür.bende bu kayýplarda geliþimi(ni)mi tamamlayamayan kardeþlerime üzülüyorum.gözlerde bu seblede arýyor.yoksa ne görmüþlüðümüz vardýr belkide göreceðimiz birbirimizi.belki ukbada ayný yere gidersek oda.
Bence kiþisel egolarýmýzdan kaynaklanan bir takým marazlar sebebi ile bu terakki saðlanamýyor.
Kucaklaþmak önemli.ayný ile mukabelede bulunmak da Ýslami.

Garip abi çok güzel özetlemiþsiniz.Alllah cc. razý olsun.aracýn amacý geçmedði anlarý ALLAH bizlere nasibeylesin.Zira ne niyetle hareket ettiðimizi kalplerimizi bilen yalnýzca Odur.Hesabý görecek olanda o.Bende abla ALLAH razý olsun.Hep diyorum Rabbim beni hakkaten seviyor.sanalda olsa doðruya iletecek insanlarý karþýma çýkardý.Mim abi Ýnsan akabinde sizler.gün gelip gidecek olsakda ardýnzda býraktýklarýnýz silinmeyecek hanelere nasýlsa yazýldý.Rabi rahim ecrini cemali ile þerefyar eylesin.amin..
Geleninde gelmeyeninde caný saðolsun.Bir ablamýz vardý hep derdiki ,NASÝBi olan bu sofradan yer..

hepýnýz tesekur ederým ben.ben yazami yorum ben.ne hýset sem.cok sey yazmah istiyorum ben.ama :(.sorf artik ben icin anlam hic yok.hep ayni.kadin erkek.arastirma yapmis.profesor.chat icin.10 yas kiz ismý ýle.50 insan arkadas ýstemis olmak.artik hýc sevmýyor m ben.webý.okuyorm.býde kuran ogren me icin.nicin obur karde.ler gelme dý:(

:Kotu:  Eeennn baþa döndük..
Kimsecikleri toplayamadýk..
Kendimizi de...  :Kotu:

Facebook saðolsun.

Genel olarak bütün forumlar bu durumdan muzdarip...

Hocam burayý býrakmaz.  Tatil yapacak biraz galiba.

Ve diðerleri; tatil için üyeliðinizi sonlandýrmaya gerek var mýydý bilmiyorum.


Ýnsan/lýk hali..dönemimde, kardeþlerim ne güzel sohbet etmiþler...Ne güzel kelamlar çýkmýþ ortaya.. :gul:

*****

Yanlýz..;
Müslüman'ýn  fikri....zikri...eylemi..birbirine denk olmalý...
Þu an bu sayfaya bakýp dönüp siteye göz gezdirdiðimde inanýlmaz bir tezat söz konusu...
Baþta sevdiðim...Gidiþ sebepleriniz neyse ...????? burada oluþ sebebeplerinizden büyük olmasa gerek..
Yani..gidiþiniz geliþinizden daha önemli bir sebepten dolayý olmalýki.SÖZ denilen niðmetti ezip geçmiþ olmayasýnýz..
Edepsizce konuþuyor diyebilirsiniz..Uslubuma "takýlmayýn" geçin...söylemek istediðimi anlayan "yüreðiniz"e kulak verin...
Burda "olmak" diye bir  zorunluluðunuz yok..Siz nerdeyseniz söyleyin ,din kardeþiniz olarak biz size gelelim..

ebu musab

 • Ziyaretçi
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #271 : 03 Mayıs 2011, 12:31:13 »
garip abi!
bir o kalmýþtý aramýzda, sabýr ve metanetle duran... ki,
sanýrým o da yitirdi umutlarýný...
mý acaba, garip hocam?!
:(
yok hocam buradayým.
dükkanda abimle beraber çalýþýyorduk.ayaðýndan amleiyat olunca þimdi yalnýz kaldým.
herþeyi yapmak zorunda kaldým.akþamlarýda okadar yorgun oluyorum.hani Ýnsan kardeþimiz ne diyor insan lýk hali :)

medcezirler kaçýnýlmaz.önemli olan geride býraktýklarýmýz .hoþ seda ise ne ala.
ben giden kardeþlerimden razýyým gittiði yerlerde mutlu olduklarýna inanýyorlarsa bende burada onlar adýna mutlu olurum.bu kadar  :gul:

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #272 : 03 Mayıs 2011, 15:42:29 »

yok hocam buradayým.
dükkanda abimle beraber çalýþýyorduk.ayaðýndan amleiyat olunca þimdi yalnýz kaldým.
herþeyi yapmak zorunda kaldým.akþamlarýda okadar yorgun oluyorum.hani Ýnsan kardeþimiz ne diyor insan lýk hali :)


ALLAH abinize ve tüm hasta kardeþlerimize acil þifalar buyursun kardeþim..


medcezirler kaçýnýlmaz.önemli olan geride býraktýklarýmýz .hoþ seda ise ne ala.
ben giden kardeþlerimden razýyým gittiði yerlerde mutlu olduklarýna inanýyorlarsa bende burada onlar adýna mutlu olurum.bu kadar  :gul:

Aynen katýlýyorum..

Saðlýklarý ve huzurlarý yerinde olsun cümlesinin inþaALLAH..


Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #273 : 07 Mayıs 2011, 19:30:33 »

Pardon..
M@nço...kadeþim nerelerde..??? 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #274 : 07 Mayıs 2011, 22:00:13 »
Pardon..
M@nço...kadeþim nerelerde..??? 


hani ne demiþler: "bizim çocuk artiz olmuþ!"
bizim tarýk da artizlere rol yazarmýþ diye duyduyduk en son! :))))

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #275 : 08 Mayıs 2011, 00:01:13 »


hani ne demiþler: "bizim çocuk artiz olmuþ!"
bizim tarýk da artizlere rol yazarmýþ diye duyduyduk en son! :))))

Güzelmiþ...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #276 : 26 Mayıs 2011, 00:15:39 »
ne zaman bu konu baþlýðýný görsem, bir sancý girer sol yanýma...
acý verir, iðne gibi saplanýverir kördüðümler yüreðimin ta ortasýna...
çünkü bu baþlýk içinde yitip giden sevdiklerimiz vardýr, bir aile mahremiyeti kadar, bacý, kardeþ, abla, abi kadar muhabbetimiz olan dostlarýmýzdý bunlar... sanki mazinin külleri arasýndan el sallarlar bize, "biz artýk yokuz, unutun bizi" der gibiler...
bir namutenahi ablayý nasýl unutabilirim yav, gözlerim buðulanýr hatýrladýkça... ne zaman ismini görseydim bir yunus görmüþ olurdum adeta... sevgili derdest, bevadih ablam, lal-ü ebkem, mahþer, liprade... ve yakýnlarda aramýzdan ayrýlan cenan abla, mercan abla(renanet), saba yeli, epeydir uðrayamayan tefekkür abla, aksa abla... ve daha kimleri sayim ki...

kýsacasý bu gecem nostalji gecemdir, hatýralarla dopdolu geçen bir geceydi...
bazen gözlerim doldu, bazen gözyaþýyla ýslandým, bazen tebessüm ettim, bazen duygulandým...
ve... döktüm kaleme iþte...
ne ki, artýk bütün dostlar yavaþ yavaþ çekilip gitmeye baþladý,
hepten yalnýþlaþmaya, hepten terkedilmeye...
neyse, unutun gitsin.
dünya demiþler ya adýna, kader bu iþte, kaderi bu iþte...
hep firak, hep yalnýzlýk... varýlan akibet hep böyle oluyor zahir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #277 : 26 Mayıs 2011, 06:54:52 »
Geliþler de gidiþler de insan için...Vardýr bi hikmeti..

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #278 : 27 Mayıs 2011, 00:10:57 »
Þimdi gene birþey deyip muhalefet edeceðim, olmayacak..

Ya en sonunda kendimi attýracaðým bu siteden...

Ya da derdimi anlatabileceðim bir gün..

Bakalým hangisi olacak?
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #279 : 27 Mayıs 2011, 00:35:00 »

Þimdi gene birþey deyip muhalefet edeceðim, olmayacak..

Ya en sonunda kendimi attýracaðým bu siteden...

Ya da derdimi anlatabileceðim bir gün..

Bakalým hangisi olacak?

Muhalefet konusunda haddi aþan benim ve henüz atýlmadým siteden..Sizinde atýlmýyacaðýnýza "garanti" verebilirim bu yüzden..
Çekinmenize gerek yok kardeþim..buyur lütfen..hata ,eksik, kusur...neyse gördüðünüz dillendirin çeki düzen verelim kendimize..
Ýstiþare edelim inþaALLAH..

Derdinizi anlatacaðýnýz gün bu mübarek Cuma gecesi olsun..
Derman bulunur elbet..


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #280 : 27 Mayıs 2011, 01:50:51 »
bu siteden sadece dinime, inancýma, kutsalýma hakaret edenler atýlýr zerre abla...
bunun haricinde herkes dilediðini söylemek ve yazmakta özgürdür.
ayný þeyleri paylaþmayabiliriz, birbirimize muhalif de olabiliriz belki, fakat kimse kimseyi benim görüþümü paylaþmýyor diye atamaz, atmaz. bundan asla þüpheniz olmasýn. abisinin dediði gibi... içinizden geçenleri söylemekte asla mütereddit olmayýn...
tamam, siz bizim yapmamýz gerekenleri, bi sürü hatalarýmýzý yanlýþlarýmýzý söyleyeceksiniz. ki, buna ancak kýzýlmaz, teþekkür edilir.
çünkü biz hatalalarýmýzý bilecek, kabul edecek durumdayýz zaten.
fakat söylemezseniz bilemeyiz ne olduðunu.
söyleyin ablam!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #281 : 27 Mayıs 2011, 23:15:44 »
Yok caným, estaðfirullah..
Hata , kusur ne demek..
Ne haddimize hata kusur söylemek..

Benim kastým, site çekiciliði yönündendi..
Kusuruma bakmayýn ama, söyleyeceðim..
Açýkçasý, beni bile itiyor burasý..  :anlamadim:
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #282 : 27 Mayıs 2011, 23:28:54 »
zerre abla, iki þey öðrenebilirsem inþaALLAH hoþuna gidecek bir site oluþturabiliriz.
1. sitenin üzerine logo yazmayý, 2. tema download etmeyi...
iþte o zaman bi sürü tema seçeneði sunup logolarýný da yazdým mý seç beðen olucak o zaman inþaALLAH.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #283 : 28 Mayıs 2011, 21:33:39 »
Olay sadece temada deðil MÝM kardeþim..

Burasý öncelikli olarak bir forum ortamý deðil mi?

Evet..

Öyleyse, forumu öne çýkaracaksýnýz..

Anasayfadaki resimler nedir ya?

Direk Top10 olmalý karþýmýzda..

Kimler online..

Hatta en baþa sürekli deðiþtirdiðimiz bir ayet... bir hadis...

Ýnanýn anlasam yaparým ama anlamýyorum iþte..

Ýþte size görünüþ açýsýndan birkaç örnek..

Bakýnca ne dediðimi anlayacaksýnýz.......


http://www.kunfeyekun.org/forum/forum.php

http://www.tevbe.org/forum/

http://www.islamiforumuz.com/forum/

gibi....

Bakýn nasýl çekiyor kendisine insaný..

Bir arý bile çiçeðin güzelliðine kapýlýyor..

Biz neden kapýlmayalým..Bende diyorum ki, madem bu kadar emek veriyorsunuz..

En güzeli olsun..

Yanlýþ mý düþünüyorum?

Eðer imkanlarýmýz varsa, yapalým mý?    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ÝnÞiRaH KaYýP BüRoSu
« Yanıtla #284 : 07 Haziran 2011, 15:15:13 »
Direk Top10 olmalý karþýmýzda..
Kimler online..
Hatta en baþa sürekli deðiþtirdiðimiz bir ayet... bir hadis...
****
Bende diyorum ki, madem bu kadar emek veriyorsunuz..
En güzeli olsun..
Yanlýþ mý düþünüyorum?
***
Eðer imkanlarýmýz varsa, yapalým mý?

sondan baþlayayým isterseniz,
istekleriniz doðrultusunda yapabildiklerim, ya da yapabileceklerim ancak bu kadar diyebiliyorum.
daha ötesine bilgim, gücüm yetmiyor ne yazýk ki ablacým. üzgünüm.
***
yanlýþ düþünmüyorsunuz, en güzeli istemek en tabii hakkýnýz... bundan çok memnun olduðumu söylemeliyim. teþekkür ediyorum.
***
sitenin en baþýna sürekli deðiþtireceðimiz bir bölümü açtýk. eh orasýný siz devam ettirebilecek misiniz?!
***
top10 anasayfanýn saðýnda olduðu gibi... diðer siteler gibi tepede olmasa da, sað baþta dikey olarak ayný iþi görüyor sanýrým.
elimde olsaydý, onu da arzu ettiðiniz þekilde yapabilirdim, olmuyor iþte, maalesef.

kimler online ise yine bu dikey top10'un tam altýnda mevcuttur ablam. eðer ayarlarýnýzda bir sakatlýk söz konusu deðilse sanýrým þu an sitede kimin olup olmadýðýný görmektesiniz.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!