Gönderen Konu: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'  (Okunma sayısı 11972 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #90 : 16 Haziran 2011, 13:07:11 »
ßelki de sevmek;sevdiðini ''MARTILAR''kadar özgür býrakmaktýr..(Ruþen)

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #91 : 16 Haziran 2011, 15:49:04 »
Üstada sorarlar sevgi mi nefret mi diye;

"Nefret" diye cevap verir ve ekler ;

çünkü onun sahtesi olmaz..NFK

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #92 : 16 Haziran 2011, 15:51:30 »
Ey benim ötelerdeki eþim ve eþ ruhum,
bana unutursun diyenlere sadece acý bir tebessümle bakýyorum.
Biz seninle sürekli "öteleri" aradýk.
Sen buldun aradýðýný.
Ben ise yoldayým hâlâ.
Ýmtihanýn bu en zor anýnda sabýr diliyorum Rabb'imden.
Ne olur,
seni sevdiðimi,her an dua ettiðimi ve
sana kavuþacaðým günü þafak sayar gibi beklediðimi bil.


|Hz. Mevlana|

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #93 : 16 Haziran 2011, 15:53:31 »
Siz hiç bir sarrafýn baðýrdýðýný duydunuz mu?
Kýymetli malý olanlar baðýrmaz.
Domatesci, biberci baðýrýr da kuyumcu baðýrmaz.
Eskici baðýrýr ama antikaci baðýrmaz.
Insan baðýrýrken düþünemez. Düþünemeyenler ise hep kavga içindedir.
Popcular, rockcular boðazlarýný patlatana kadar baðýrýp duruyor.
Ama Dede Efendi'yi okuyanlar baðýrmýyor.
Ýnsanin kazandýðý paradan deðil, paranýn kazandýðý insandan korkulur.


nfk

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #94 : 17 Haziran 2011, 09:44:09 »
Kibir, kulun ALLAH'ýn azabýndan emin olduðunu gösterir. Azaptan emin olmak ise felâketlerin en büyüðüdür. Tevazu ise ALLAH'tan korkmayý ifade eder. Bu korku ise, saadetin rehberi ve âletidir.
 
Kibrin ilaçlarýndan biri, emsal olan kimselerle toplantýlarda bulunulduðu zaman onlarý öne geçirmek ve onlarýn aþaðýsýnda oturmaktýr. Fakat burada þeytanýn bir kurnazlýðý vardýr. Þöyle ki: Kiþi ayakkabýlarýnýn yanýnda oturur veya emsalleriyle arasýnda ne idüðü belirsiz kimseler bulunur ve böylece kendini mütevazi zanneder. Oysa böylesi, kibrin ta kendisidir. Çünkü kalbine 'lâyýk olduðum yeri baþkasýna terkettim ve tevazu gösterdim' gibi vesveseler gelir ki iþte bu vehim, kibrin ta kendisidir. Kendisine düþen vazife akranýný öne alýp, onlarýn arkasýnda oturarak ayakkabýlýða düþmemektir.
 Ýmam-ý Gazali

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #95 : 15 Eylül 2011, 18:11:55 »
Beni mahveden þey,

Bana yalan söylemiþ olman deðil,

Sana bir daha inanmayacak olmam..

V. Hugo

ebu musab

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #96 : 15 Eylül 2011, 23:27:38 »
Nureddin YILDIZ
Medineyi tahlil edebilen Ýslamý anlar,olaylarý çözebilir.Medineyi bilmek nifaký ve münafýðý bilmektir.

Cenan

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #97 : 16 Eylül 2011, 12:25:38 »
"Cenab-ý Hakk'ýn, bir kuluna en büyük nimetlerinden biri, o kuluna aczini bildirmesidir. Bu maneviyat yolunda kazandýðým belki de en büyük nimet, hatalarýmý görmem oldu. Rabbime karsý muflisliðimi idrak ettim. Böylece kimsenin hatasýný görmeye ve onunla uðraþmaya takatim kalmadý. Hamd olsun, bütün bunlarýn sükrü içindeyim..." Musa Topbaþ efendi hazretleri

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #98 : 23 Eylül 2011, 18:11:49 »

Ömrüm boþ þeylerle geçti; ah yazýk!
Zaman bir kuþ gibi uçtu: ah yazýk!
Ben nereye tutup bina kurmuþsam,
Bir el gelip toprak saçtý: ah yazýk!
Hakk affeder deyip gafletle gezdim,
Kahrým unutup pek fazla azdým,
Hayrý terk ettim de hep günah yazdým,
Dediler; Kervanýn göçtü; ah yazýk!
Mal-mülk, makam için hayli uðraþtým,
Cenneti býrakýp nara bulaþtým,
Eyvah. Hakk yolundan, ben nasýl þaþtým,
Kevserimi dünya içti; ah yazýk!
Yarýn hesap için denecek haydi!
Ah nasýl kurtulur bu Halid þimdi?
iþte mahþer, iþte bir melek geldi,
Amel defterimi açtý: ah yazýk!
Mevlana Halid Baðdadî k.s.
[/i]

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #99 : 03 Ekim 2011, 12:04:16 »
Bütün dostlarý gezdim gördüm; DÝLi muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim.

Bütün elbiseleri gördüm; ÝFFET ve sakýnmaktan daha iyi elbise görmedim.

Bütün mallarý gördüm; KANAATten daha iyi mal görmedim.

Bütün iyilikleri gördüm; NASÝHATten daha iyisini görmedim.

Bütün yemekleri görüp tattým; SABIRdan lezzetlisini görmedim..

Hz. ÖMER...


Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #100 : 03 Ekim 2011, 12:55:48 »
Dostluk TATILE CIKTI...Aþk SIZLERE ÖMÜR...Sabýr TÜKENDI...Anlayýþ SIFIR... Mutluluk YOK...Tebessüm HASTA... Saygý RAPORLU... Yalan DIZ BOYU... Adam harcamak GÜNDEMDE...Seviyorum sözü son MODA... Yalandan kim ölmüþ ki... Ýnsanlýðýn dýþýnda... Baþýmýz saðolsun...
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #101 : 05 Ekim 2011, 13:23:31 »
Dostluk TATILE CIKTI...Aþk SIZLERE ÖMÜR...Sabýr TÜKENDI...Anlayýþ SIFIR... Mutluluk YOK...Tebessüm HASTA... Saygý RAPORLU... Yalan DIZ BOYU... Adam harcamak GÜNDEMDE...Seviyorum sözü son MODA... Yalandan kim ölmüþ ki... Ýnsanlýðýn dýþýnda... Baþýmýz saðolsun...

 :gul[1]::)

Hasret bir rüzgâr, kapý kapý aralar geçer; Gördüðüm her güzel þey, beni yaralar geçer..." (N.F.K)

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #102 : 05 Ekim 2011, 17:06:47 »
:gul[1]::)

Hasret bir rüzgâr, kapý kapý aralar geçer; Gördüðüm her güzel þey, beni yaralar geçer..." (N.F.K)
:gul[1]: :gul[1]: :gul[1]: :gul[1]:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #103 : 10 Aralık 2011, 20:44:29 »
susmayý gevezeden,
hoþgörüyü baðnazdan,
nezaketi kabadan öðrendim.
Daha da garibi
Bu hocalarýmýn kadrini hala takdir etmiþ deðilim.


halil cibran

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #104 : 11 Aralık 2011, 20:24:41 »
Bir Gülüþ Kadar Ýçten, Bir Gülüþ Kadar Gerçeðim.. Kim Olduðum Ne Olduðum, Önemli Deðil.. Kendimi Ýfade Edebildiðim Yerdeyim.. Hayatýn Serüveni Ýçinde, Kimseden Fazla Bir þey Beklemeyenlerdenim..Ve ben Sevildiðim Kadar Deðil, Sevebildiðim Kadar DEÐERLÝYÝM...!!__
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.