Gönderen Konu: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'  (Okunma sayısı 11966 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ebumusab

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #120 : 24 Kasım 2012, 14:10:28 »
"Bu ümmet; savaþçý, vurup kýran bir ümmet deðildir. Ammâ, onurunu masalarda görüþen bir ümmet de deðildir."

"Çocuðu Hazreti Ömer'in önüne oturtsan, o da çocuða sað elle yemek yemesini söylese, eðer çocuk yýllardýr annesini çatalý sol tarafa býçaðý da sað tarafa koyuyorken gördüyse çocuðun yapacak bir þeyi yoktur."
Nuredin yýldýz

Cenan

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #121 : 25 Kasım 2012, 21:49:44 »
"Çocuklara ve gençlere gösterilecek þefkat ve merhamet, hayatý sadece bu dünyadan ibâretmiþ gibi görerek onlarýn karýnlarýný doyurup güzel elbiseler giydirmek, nefislerini eðlendirmek, ten rahatlarýný temin etmek deðildir. Bilâkis asýl þefkat ve merhamet, onlarýn ebedî istikbâllerini bir azap faslý olmaktan kurtarýp sonsuz bir saâdet baharý kýlacak mânevî deðerleri geç kalmadan þahsiyetlerine kazandýrmak ve öncelikle onlarýn ruhlarýný doyurmaktýr. Bunun için ciddiyetle emek sarf etmek ve fedâkârlýk göstermektir."

Osman Nuri Topbaþ

Cenan

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #122 : 29 Kasım 2012, 15:02:48 »
“Ýçine bidat karýþmadýðý takdirde; iyilik ve cömertlik, dünya ve ahirette insanlarýn ayýplarýný kapatýr.” Ýmam Þafiî -rahmetullâhi aleyh-

Cenan

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #123 : 10 Aralık 2012, 18:54:34 »
"Gaflet aðacý, cehalet suyu ile büyür. Uyanýklýk ve marifet (marifetullah) aðacý, fikir-tefekkürle büyür. Tevbe aðacý, nedamet-piþmanlýkla büyür. Muhabbet -Allâh sevgisi aðacý ise, takdir-i ilahiye (Kader) gönül rýzasýyla teslimiyetle büyür..."

Abdülkâdir Geylânî -Kuddise Sirruh-

ebumusab

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #124 : 11 Aralık 2012, 22:47:04 »
“Bismillahirrahmanirrahim.
Halid bin Velid’den valiye.
Selam hidayet üzere olanlara olsun.
ALLAH’a hamd olsun. Düzeninizi bozdu. Mülkünüzü daðýttý. Hilenizi çözdü.
Kim bizim namazýmýzý kýlar, kýblemize yönelir ve kestiðimizi yerse o Müslüman’dýr; bizim haklarýmýz onun da hakkýdýr, görevlerimiz onun da görevidir.
Bu yazým size gelince bana bir güvence gönderin ve benden teminat alýn.
Eðer böyle olmazsa, kendisinden baþka hiçbir ilah olmayan ALLAH’a yemin ederim,
sizin üzerinize öyle adamlar göndereceðim ki,
onlar sizin yaþamayý sevdiðiniz kadar ölmeyi severler.”

Cenan

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #125 : 12 Aralık 2012, 14:40:55 »
Nabi'den:

"Leb zikirde ammâ ki gönül fikr-i cihanda
Kaldý arada sübha-i mercan mütereddid."


"Bizim dudaklarýmýz zikr-i Hak'la meþgul iken, fikrimiz dünya iþleriyle alakalý bulunursa, eldeki mercan tesbih de tereddütte kalýr."

Cenan

 • Ziyaretçi
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #126 : 12 Aralık 2012, 22:46:27 »
"Firâsetin þâheseri, ölüm bilmecesini hâlletmenin gayreti içinde olmakla baþlar. Zira fânî âlemde sýrlara ve hakîkatlere ârif olabilmek, ancak “ölmeden evvel ölebilmek” ile mümkündür."

0sman NurÝ Topbaþ HocaefendÝ

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
« Yanıtla #127 : 12 Eylül 2013, 14:40:57 »

Onlar Amerikancý Ýslam'ý istiyorlar...
Onlar abdestin bozan þeylere fetva veren, ama Müslümanlarýn siyasi, iktisadi ve ictimai durumlarýna fetva vermeyen Ýslam'ý istiyorlar...

Seyyid Kutub