Gönderen Konu: Ahlakla ilgili Güzel sözler  (Okunma sayısı 603 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Ahlakla ilgili Güzel sözler
« : 25 Mart 2010, 18:54:59 »


Ahlakla ilgili Güzel sözler

"Güzel Ahlak anlatýlmaz yaþanýr"

"Kötü ahlaklý, parçalanmýþ testiye benzer Ne yamanýr, ne de eskisi gibi çamur olur"
"Her binanýn bir temeli vardýr Ýslam’ýn temeli de güzel ahlaktýr"

"Kötü ahlak, öyle bir fenalýktýr ki, onunla yapýlan birçok iyilikler fayda vermez Güzel ahlak, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapýlan günahlar bile affa uðrar"

"Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlaklarý sayesinde yükselmiþlerdir"

"Güzel ahlak güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir"

"Güzel ahlak, kimseyle çekiþmemek ve kimseyi çekiþtirmemektir"

"Güzel ahlak, eziyet vermemek ve meþakkatlere katlanmaktýr"

"Güzel ahlak, geniþlikte ve darlýkta insanlarý razý etmeye çalýþmak demektir"

"Güzel ahlak, ALLAH’tan razý olmak demektir Yani hayrý ve þerri ALLAH’tan bilmek, nimetlere þükür, belalara sabretmektir"

"Güzel ahlakýn en azý, meþakkatlere göðüs germek, yaptýðý iyiliklerden karþýlýk beklememek, bütün insanlara karþý þefkatli olmaktýr"

"Güzel ahlak, haramlardan kaçýp helalý aramak, diðer insanlarla olduðu gibi aile efradýyla da iyi geçinip onlarýn maiþetlerini temin etmektir"

"Güzel ahlak, Yarataný düþünerek, yaratýlanlarý hoþ görmek, onlarýn eziyetlerine sabretmektir"

Bir müslümana çatýk kaþla bakmak haramdýr Güler yüzlü olmayan kimse mümin sýfatlý deðildir Herkese karþý güler yüzlü olmalýdýr

Hadis-i þerifte, ALLAH’a ve ahiret gününe iman edenin, misafirine ve komþusuna ikram etmesi, ya hayýr söylemesi veya susmasý emredilmiþtir (Buhari)

Baþkasýnýn kötü ahlakýndan þikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklýdýr Baþkalarýnýn kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduðunun alametidir Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Ynt: Ahlakla ilgili Güzel sözler
« Yanıtla #1 : 25 Mart 2010, 18:56:12 »
Ahlak


• Ahlak cemiyetin temelidir De Chateaaubriand

• Ahlak da sanatta olduðu gibi hiç konuþulmaz, ancak yaþanýr Ernest Renan

• Ahlak kanunlarýný çiðnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alýrlar Tolstoy

• Ahlak olmayan yerde kanun bir þey yapamaz Napolyon

• Ahlakýn çoðaldýðý yerde devletin masrafý azalýr Corci Zeydan

• ALLAH'ým, senden sabýr, afiyet ve güzel ahlak isterim Hadis-i Þerif

• Asýl yetimler anadan babadan deðil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardýrHzAli ra

• Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildimHadis-i Þerif

• Bir milletin ahlaký diþleri gibidir Çürüðdü nisbette acýsýný hisseder Bernard Shaw

• Din ve ahlak duygularýnýn zayýflamasý, zekanýn zayýflamasý kadar tehlikelidirAlexis Carel

• Güneþin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahlarý eritir Hadis-i Þerif

• Güzel ahlak; cömertlik, baðýþlayýcýlýk, sabýr ve tahammüldürHasan-ý Basri

• Her binanýn bir temeli var Ýslam binasýnýn temeli de güzel ahlaktýr Abdullah bin Abbas

• Ýnsanlara verilen þeylerin en hayýrlýsý güzel ahlaktýr Hadis-i Þerif

• Memleketler parasýzlýktan deðil, ahlaksýzlýktan çökerler Çiçero

• Sirke balý bozduðu gibi, kötü ahlak da ameli bozarHadis-i Þerif

• Siz, mallarýnýzla herkesi memnun edemezsiniz, onlarý güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalýþýn Hadis-i Þerif

• Sizin en hayýrlýnýz, ahlaký en güzel olandýr Hadis-i Þerif