Gönderen Konu: Dinlemek ve konuþmak  (Okunma sayısı 660 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Dinlemek ve konuþmak
« : 26 Mart 2010, 17:16:26 »
DÝNLEMEK VE KONUÞMAK


Dinle bu ney’i, nasýl anlatýyor Ayrýlýklardan nasýl þikâyet ediyor:

Söz söylemek için önce dinlemek gerekir

Bu söz, can memesindeki süttür Emen olmadýkça güzel akmaz

Dinleyen susuz ve arayýcý olursa vaaz eden ölü bile olsa söyler

Kulakta, gözde Hakk’ýn mührü var, iþitemiyor; yoksa örtülerin arkasýnda nice suretler, nice sesler var!

Kulak, gerçeði anlayabilirse, göz kesilir Yoksa söz kulakta kalýr, gönle kadar inemez

Þu baþ kulaðýný alaya, yalana, dolana kapat da apaydýn can þehrini bir gör!

Bir müddet dudaksýz, kulaksýz ol da sonra dudak gibi tatlý þeylere eþ ol!

Þeker gibi söz söylemek istersen sabret, haris olma!

Basiretli kiþinin önünde susmak, sana fayda verir “Kur’ân okunurken susun, dinleyin” emri, bu yüzden gelmiþtir

Söz söylemede yücelik aramayýn! Dinlemek, söylemekten yeðdir

Ýnsan, kulaðýyla geliþir; duya duya canlanýr Hayvansa boðazýyla, yemekle-içmekle geliþir

Kulaðýn varsa kendi kulaðýnla dinle, duy! Niçin sersemlerin kulaðýna kapýlýyorsun?

Ey dil, sen de hem bitmez tükenmez bir hazinesin; hem dermaný olmayan bir dertsin!

Bu dil çakmak taþýyla, çakmak demiri gibidir Dilden çýkansa ateþe benzer

Bir söz bir âlemi yýkar, ölmüþ tilkileri aslan eder

Bil ki aðýzdan bir kere çýkan söz, yaydan fýrlayan ok gibidir

Oðul, o ok, gittiði yerden dönmez; seli baþtan baðlamak gerek

Sûkut denizdir, söylemek ýrmaða benzer Deniz seni aramakta iken, sen ýrmaðý arama!

Gönüldeki söz, gönlü özleþtirir, geliþtirir Susmakla can, yüzlerce geliþmeye nâil olur

Söz dile geldi mi öz harcanýr gider Az harca da güzelim öz, elde kalsýn

Az söyleyen adamda derin bir düþünce vardýr Kabuða benzeyen söz arttý mý, iç yok olur

Güzelim, sonunda deðil mi ki çenemiz baðlanacak, çenemi az oynatmamýz daha doðru

(I/1, 1627, 2378, 2379, II/679, 862, III/101, V/2148, I/1600, IV/2072, 3316, VI/291, 3343, I/1702, 1593, 1597, 1658, 1659, IV/2062, V/1175-1177, VI/0445)

Mesnevi’den