Gönderen Konu: Ziyâeddîn Gümüþhânevî(K.S) Öðütler  (Okunma sayısı 516 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı mis@fir

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
Ziyâeddîn Gümüþhânevî(K.S) Öðütler
« : 26 Mart 2010, 17:23:37 »
Ziyâeddîn Gümüþhânevî

( 1228/1813 - 1311/1893 )

Söyleyin! Kime duâ edeyim ben? Ýnsanlar, nefisleri peþinde eðlenceye dalmýþ; gaflet içinde yüzüyorlar! Kötülük, her yeri kaplamýþ! Fýsk ve günah moda olmuþ! Duâlarým, bu kasvet ve zulmeti gideremez! ALLAH bu millete selâmet versin!

***ALLAH dostlarý, kerâmetlerini açýklamaktan hayâ eder! Ýnsan, ALLAH’a kul olmak ve ibâdet yapmakla þereflenir Ýstikâmet, en büyük kerâmettir!
Muhabbetin dört çeþidi vardýr: ALLAH'ý sevmek, ALLAH'ýn sevdiklerini sevmek, ALLAH için sevmek, ALLAH'la beraber sevebilmek


Aþk, bütün his, irâde ve düþüncelerden sýyrýlarak, yalnýz ALLAH ' a büyük bir iþtiyakla yönelmek, mal, evlat, dünya ve her türlü alakadan koparak, Hâlýk'a hasret duymaktýr


Günahlardan kurtuluþun en sür'atli yolu, muhabbetullah ve cemalullah'a aþk ve þevk ile baðlanmalýdýr Bu ise çok ibadet etmek, istiðfar etmek, ölümü ve cehennem ateþini çok düþünmek, gecelerini ibadetle ihyâ etmek, mahlukâta þefkat göstermek, hüsn-ü zan beslemek, þehvet, kin ve kötü fikirlere karþý sabretmekle elde edilir


Saða-sola bakmak nasýl kalbin gücünü parçalayýp zayýflatýyorsa, gözleri kapamak da, aksine kuvvet ve ferahlýk verir


Kim ki gözünü haramdan sakýnýr, nefsini þehvetten korur, bâtýnýný murâkabe ile ma'mûr hale getirir ve helal rýzýkla beslenirse, firasetinde yanýlmaz Fakat firaset, bedende nefsin hakimiyeti ile deðil, Cenâb-ý Hakk'ýn nuru ile bakabilme hassasýný kazanmakla elde edilen bir haslettir


Temel esas hizmettir Ýnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur, izzet bulur ve saâdet-i dâreyne erer

Ziyâeddîn Gümüþhânevî