Gönderen Konu: Su da güzel ! Ateþde !  (Okunma sayısı 606 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Su da güzel ! Ateþde !
« : 06 Nisan 2010, 19:34:50 »
Su da güzel !

Ateþde !


Suyun ateþi ateþin de suyu sevmediðini bile bile kavuþtururlar bir gün bir yerlerde… ateþ suyu yakar

su da ateþi yoka salar.

Güneþ de güzel !

Gecede

Güneþ sevmez hep sýrtýný döner geceye…ya olmasaydý güneþ sýrtýný dönmeyeydi geceye nerden

bilecektik…güneþi de geceyi de, sevmeseler de beraber hareket... ederler…gece güneþi yok eder

güneþ de geceyi…

var olmalarý birbirlerine baðlýdýr.

Bahar da güzel !

Zemheride!

Bahar gelir zemheriyi yerinden eder…zemheri de vakti gelince baharý…bir kezde olsa mutlaka yollarý

çakýþýr bir yerde, yer deðiþtirirler; biri gelirken biri gider…hep oynaþ içindedirler…zemheri sýcaðý

sevmez bahar da soðuðu…birbirleri gibi herþeyleri tezat ama yine de birbirlerini var eden yine de

birbirleridir.

Dost da güzel !

Düþman da

Düþmanlar dostun kýymetini anlatýr

dost kýymetsize meyletmemeyi öðretir…

dostu var eden düþmandýr…düþman olacak ki dost fark edile dost olacak ki düþman yok edile.

suyu da sevdim ateþi de

güneþi de sevdim geceyi de

baharý da sevdim zemheriyi de

dostu da sevdim düþmaný da

dostuma da düþmanýma da bir tebessüm ettim gitti.

Sadi gülistan’ýnda der ki:

“Bir tümseðin üzerinde otla baðlanmýþ birkaç demet taze gül gördüm. ‘Bu deðersiz ot ne oluyor ki

gül ile birlikte bulunuyor?’

dedim.

Ot aðladý ve þöyle dedi:

‘Sus!

Kerem sahipleri arkadaþlýðý unutur mu!

Her ne kadar güzelliðim, rengim, kokum yoksa da nihayet ben

de bu güllerin bittiði bahçenin otu deðil miyim?’”

 

Þeyh Sadi Þirazi