Gönderen Konu: ERZiNCaN gezilecek yerler  (Okunma sayısı 661 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ERZiNCaN gezilecek yerler
« : 26 Nisan 2010, 07:32:56 »
Müzeler ve Örenyerleri

Erzincan Müzesi Detaylý Bilgi
Adres: Hükümet Cad. No:56 - Erzincan
Tel: (446) 214 80 21

Örenyerleri

Altýntepe: Þehir merkezine 15 km. uzaklýkta, Erzincan-Erzurum karayolunun 100 m. kuzeyinde yer almaktadýr. Günümüze kadar ulaþabilmiþ en saðlam Urartu þehirlerinden birisidir. 1959 yýlýnda yapýlan bilimsel kazý ve araþtýrmalarda iç içe iki kale duvarý ile korunan tapýnak - saray kompleksi, mezarlar, konutlar ve çok sayýda arkeolojik eserler ortaya çýkarýlmýþtýr.

Höyükte bulunan ve MÖ. 8. yüzyýla ait eserler arasýnda, fildiþi ve madeni eþyalar, miðfer ve kalkanlar, seramikler ve duvar resimleri bulunmaktadýr. Çivi yazýlý tunç eþyada, kral adlarý bulunmuþtur. Urartu sanatýnýn parlak dönemine ait yüksek düzeyli eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Altýntepe buluntularýnda tanrý, insan, hayvan figür ve motifleri önemli yer tutmaktadýr. Altýntepe kalýntýlarý, tapýnak-saray kompleksi, sütunlu kabul salonu, açýk hava tapýnaðý, üç adet mezar ve depo binasýndan oluþmaktadýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN gezilecek yerler
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2010, 07:34:41 »
KalelerKemah Kalesi: Anadolu'nun en eski ve tabii kalelerinden biri olan Kemah Kalesinin kuruluþu, Hitit-Urartu dönemine kadar uzanmaktadýr. Sarp kayalar üzerinde kurulu olan Kalenin, iç içe iki yapýsý olup, çevresi surlarla çevrilidir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN gezilecek yerler
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2010, 07:36:47 »

Cami, Türbe ve Külliyeler

Ýlde yer alan Terzibaba Türbesi, Hýdýr Abdal Sultan Türbesi ve Melik Gazi Türbesi görülmeye deðer turistik çekim merkezleridir. Kemah ilçesindeki Gülabibey Cami günümüzde halen kullanýlmaktadýr.

Mama Hatun Külliyesi: Tercan ilçesindedir. Saltukoðullarý Hükümdarý II. Ýzzettin'in kýzý olan Mama Hatun, Tercan'da Orta Çað Türk mimarisinin en ilginç ve önemli eseri kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesinden oluþan büyük bir külliye inþa etmiþtir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN gezilecek yerler
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2010, 07:37:57 »
Mesire Yerleri

Otlukbeli Gölü: Otlukbeli Gölü'nün en önemli özelliði çanaðýnýn ve oluþumunun göl türleri içerisinde günümüze kadar bilinenlerin içerisinde dünyada tek tip oluþudur. Göl, bu özelliðinden dolayý doðal anýt olarak nitelendirilmektedir. Otlukbeli Gölü Erzurum Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu kararý ile doðal sit alaný ilan edilerek, koruma altýna alýnmýþtýr.

Girlevik Çaðlayaný:
Erzincan'ýn 29 km güneydoðusunda Çaðlayan Beldesi'nde bulunan þelale, doðal serinliði ve güzelliði ile ünlü bîr mesire yendir. Suyun kýþýn donmasýyla oluþan sarkýtlarda týrmanýcýlýk, yazýn soðuk sularýnda serinleme imkaný sunan Girlevik Çaðlayaný, birçok yerli ve yabancý turisti bölgeye çekmektedir.

Aygýr Gölü: Keþiþ Daðý üzerinde buluna Göl, tabiat güzelliðinin yaný sýra, krater gölü özelliðine de sahip olan piknik ve dinlenme yeridir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN gezilecek yerler
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2010, 07:39:50 »
Kaplýcalar

Ekþisu: (Böðert Maden Suyu) Ýl merkezine 11 km. uzaklýktaki bölgede bulunan ve Ekþisu adý verilen böðert maden suyu, saðlýk yönünden oldukça önem taþýmaktadýr. Maden suyu; anemi, karaciðer, mide, baðýrsak ve safra yollarý hastalýklarýna iyi gelmektedir.Ekþisu yakýnýndaki kaplýca, 33 derecelik ýsýya sahiptir. Su banyosu þeklinde kullanýlan kaplýca suyu, romatizma, cilt, damar sertliði ve kalp rahatsýzlýklarýna iyi gelmektedir. Kaplýca 12 adet kapalý havuz ile halkýn hizmetindedir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN gezilecek yerler
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2010, 07:40:53 »
Maðaralar

Buz Maðaralarý:
Kemah ilçesinin Ayranpýnar köyündedir. Maðaranýn içinde büyük buz kütleleri ve buzlarýn oluþturduðu sarkýt ve dikitler bulunmaktadýr.

Ala Maðarasý: Kemaliye ilçesinin kuzeydoðusunda bulunan maðaranýn içinde dehliz ve kanallar bulunmaktadýr.

Köroðlu Maðarasý:
Refahiye ilçesinin Altköy mevkiinde bulunan maðaraya taþ merdivenlerle çýkýlmaktadýr.Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!