Gönderen Konu: Gazanfer Özcan  (Okunma sayısı 507 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Gazanfer Özcan
« : 22 Haziran 2010, 14:00:41 »


Gazanfer Özcan

27 Ocak 1931 - 17 Þubat 2009Tiyatro ve sinema sanatçýsý.


Ýlkokulu Cihangir Firuzaða Ýlkokulu'nda, ortaokulu Beyoðlu Ortaokulunda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladý. Lisedeyken oynadýðý "Hisse-i Þayia" adlý oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanýþtý. Þehir Tiyatrolarý'nýn Çocuk Bölümü'ne katýldý. 1955 yýlýnda Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romaný oyunu tiyatro yaþamýnýn dönüm noktasý oldu. Bu oyunda rahatsýzlanan Reþit Gürzap'ýn yerine sahneye çýkýp baþarýlý olunca kadroya girdi. 1962 yýlýna kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetiþkin oyunlarýnda görev aldý. 1962 yýlýnda Gönül Ülkü ile evlendi ve "Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu"nu kurdu. 1950'li 1960'lý yýllarda çok sayýda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yýlýnda çevrilen Komiser Þekspir filmi ile sinema ya döndü. Pek çok dizide de rol aldý. Kuruntu Ailesi adlý dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanýndý, pek çok yapýmda ailenin babasý rolünü üstlendi. Avrupa Yakasý adlý dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü. Kronik akciðer rahatsýzlýðý ve damar týkanýklýðý nedeniyle, 17 Þubat 2009 günü tedavi görmekte olduðu Ýstanbul Amerikan Hastanesinde vefat etmiþtir.

1998 yýlýnda Kültür Bakanlýðý'nca verilen Devlet Sanatçýsý unvanýný almýþtýr.


Filmleri 

1952 Ýngiliz Kemal Lawrence'a Karþý

1953 Çeto Salak Milyoner

1954 Fýndýkçý Gelin

1954 Aramýzda Yaþýyamazsýn

1954 Þimal Yýldýzý

1958 Allý Yemeni

1959 Sevdalý Gelin

1959 Garipler Sokaðý

1961 Biz Ýnsan Deðil miyiz

1961 Ýki Damla Gözyaþý

1961 Utanmaz Adam

1961 Naciyem

1961 Minnoþ

1961 Yedi Günlük Aþk

1961 Külkedisi

1962 Damat Beyefendi

1962 Þaka Yapma

1963 Avare Þoför

1970 Vur Patlasýn Çal Oynasýn

1971 Çýlgýn Yenge

1975 Televizyon Çocuðu

1975 Tokmak Nuri

1975 Ah Nerede Vah Nerede

1975 Dam Üstüne Çul Serelim

1992 Burnumu Keser misiniz?

2000 Komser Þekspir

2005 Keloðlan Kara Prens'e Karþý

2007 Beyaz MelekDiziler

1986 Kuruntu Ailesi (Hüsnü Kuruntu)

2002 Baþýmýza Gelenler

2003 Baba

2004 Avrupa Yakasý[/font]