Gönderen Konu: Orhan Günþiray  (Okunma sayısı 729 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Orhan Günþiray
« : 22 Haziran 2010, 14:02:53 »


1928 - 2008
Türk sinema sanatçýsý.

Tophane Sanat Okulu mezunu olan Günþiray, ticaretle uðraþýrken, 1950 yýlýnda "Adalar Erkek Güzeli" seçilmesinin ardýndan sinemacýlarýn ilgisini çekti. 1959'da ilk profesyonel filmini çevirdi. Ýki yýl ara verdikten sonra tekrar sinemaya dönen sanatçý; bir yandan yapýmcýlýk alanýnda da yer aldý. 1970 sonrasý bir yýl kadar ses sanatçýlýðý ve gazinoculuk yapan Orhan Günþiray, sinemadan kopamayarak aralýklarla da olsa 2006 yýlýna kadar birçok filmde rol aldý. Sanatçý Mahir Günþiray'ýn babasýdýr.

Filmografisi

Ýlk Aþk - 2006

Ayýþýðý Neredesin - 2004

Yaralý Kurt - 2000

Kerem - 1999

Marziye - 1998

Ay Iþýðýnda Saklýdýr - 1996

Yað Yaðmur - 1990

Paramparça - 1985

Ölüm Savaþçýsý - 1984

Gizli Kuvvet - 1983

Son Savaþçý - 1982

Üç Kardeþtiler - 1981

Þaka Yapma - 1981

Unutulmayanlar - 1981

Su - 1981

Ýki Tatlý Serseri - 1975

Keloðlan Ýz Peþinde - 1975

Karateciler Ýstanbul'da - 1974

Yankesici - 1974

Kýrýk Merdiven - 1972

Ölüme Köprü - 1972

Vurguncular - 1971

Ýbret - 1971

Diþi Hedef - 1971

Þeytan Kayalarý - 1970

Selahattin Eyyubi - 1970

Gizli Emir - 1969

Þeytan Kafesi - 1968

Tek Kurþun - 1968

Gariban - 1966

Sýrat Köprüsü - 1966

Beleþ Osman - 1965

Gizli Emir - 1965

Kadýn Okþanmak Ýster - 1965

Kanlý Meydan - 1965

Bekri Mustafa - 1965

Oðlum Oðlum - 1965

Dað Baþýný Duman Almýþ - 1964

Þeytanýn Uþaklarý - 1964

Hizmetçi Dediðin Böyle Olur - 1964

Manyaklar Köþkü - 1964

Dullar Tercih Edilir - 1964

Erkek Sözü - 1964

On Güzel Bacak - 1964

Þu Kýzlarýn Elinden - 1964

Uçurumdaki Kadýn - 1964

Þehrazat - 1964

Yankesici Kýz - 1964

Ýki Gemi Yanyana - 1963

Yarýn Bizimdir - 1963

Çapraz Delikanlý - 1963

 Hop Dedik - 1963

Üç Çapkýn Gelin - 1963

Bir Hizmetçi Kýzýn Hatýra Defteri - 1963

Zoraki Milyoner - 1963

Baþ Belasý - 1963

Bazýlarý Dayak Sever - 1963

Yabancý Kýz - 1963

Sýralardaki Heyecanlar - 1963

Çiçeksiz Bahçe - 1963

Kadýnlar Hep Aynýdýr - 1963

Azrailin Habercisi - 1963

Cengiz Han'ýn Hazineleri - 1962

Çam Sakýzý - 1962

Geçti Buranýn Pazarý - 1962

Leyla - 1962

Ýkimize Bir Dünya - 1962

Kadýn Ve Tabanca - 1962

Aþka Kinim Var - 1962

Erkeklik Öldü mü - 1962

Fosforlu Oyuna Gelmez - 1962

Bir Çiçek Üç Böcek - 1962

Bir Gecelik Gelin - 1962

Sahte Nikah - 1962

Külhan Aþký - 1962

Siyah Melek - 1961

ALLAH Cezaný Versin - 1961

Aþk Ve Yumruk - 1961

Çapkýnlar - 1961

Dikenli Gül - 1961

Mahalleye Gelen Gelin - 1961

Oy Farfara Farfara - 1961

Ölüm Film Çekiyor - 1961

Seviþtiðimiz Günler - 1961

Tatlý Bela - 1961

Aslan Yavrusu - 1960

Dolandýrýcýlar Þahý - 1960

Ölüm Perdesi - 1960

Cici Katibem - 1960

Dostluklar Yaþadýkça - 1960

Civanmert - 1960

Vatan Ve Namus - 1960

Binnaz - 1959

Felaket Yolu - 1959

Erkek Fatma - 1959

Fosforlu Cevriye - 1959

Ninno - 1959

Kýtipiyoz'a Tuzak - 1959

Kederli Yýllar - 1958

Hayat Cehennemi - 1958

Ýstanbul Macerasý - 1958

Murat Çeþmesi - 1957

Lejyon Dönüþü - 1957