Gönderen Konu: 12 Eylül 2010  (Okunma sayısı 1625 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #15 : 12 Eylül 2010, 19:09:01 »
Ya hocam dersim olaylarý gibi bir kýyým yaþayan bölgede hayýr oyunun nedenini gerçekten anlamýyorum.

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #16 : 12 Eylül 2010, 19:23:52 »

TÜRKÝYE genelinde tablo deðiþmemiþ..SOl güçlü olduðu yerlerde HAYIR oylarýný toplamýþ..
Karadenizde Zonguldak ve Artvin fire vermiþ..

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #17 : 12 Eylül 2010, 20:57:22 »
Evet haklýsýnýz, pekte süpriz olmadý...

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #18 : 12 Eylül 2010, 21:07:38 »
Vatana milletimize hayýrlý olsun... :)
ALLAH rahmetini esirgemedi...

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #19 : 12 Eylül 2010, 21:18:01 »
Evet..sevindirici...güzel iþler olacak inþaALLAH :)

Çevrimdışı kasým

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #20 : 12 Eylül 2010, 22:02:00 »
 Bu baþlýk altýnda
Bu güzel deðiþime ön ayak olan AKP li baþbakanýmýzýn halka sesleniþine yervermesek eksik olur sanýrým;


"Türkiye Ramazan Bayramý'nýn ardýndan demokrasi bayramýndan da yüzünün akýyla çýkmýþtýr. halk oylamasýndan anayasa deðiþikliðinin kabulu için gereklen yüzde 50'nin üzerinde evet oyu çýkmýþtýr. Anayasamýzýn 26 maddesinde deðiþiklik yapan düzenleme yaklaþýk yüzde 58 oy oranýyla kabul edilmiþtir. Türkiye çapýnda katýlým yüzde 77-78 aralýðýnda olmuþturç Bu oran bundan önceki referandumda yüzde 67 idi. Aziz milletimiz takdir yetkisin kullanarak anayasa deðiþikliði paketini onaylamýþtýr.

Bu sonucun ülkemize, milletimize ve bütün vatandaþlarýmýza hayýrlý olmasýný ALLAHtan temenni ediyorum. Öncelikle halk oylamasýnýn ülke genelinde huzur ve esenlik içinde gerçekleþmiþ olmasýndan duyduðum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Aldýðýmýz tedbirlerle vatandaþýmýzý huzur içinde sandýða gitmiþler ve hür iradelerini ortaya koymuþtur. Demokratik olgunluk tüm dünyaya ders vermiþtir.

Ýleri demokrasi ve hukukun üztünlüðü mücadelmizde tarihi bir eþiði aþmýþ bulunuyýoruz. Demokrasinin, hukukun adaletin öçýtasýný el birliði ile yükseltmiþ bulunuyoruz. Cumhuriyetimizi tam demokrasi ile taçlandýrmak için sandýða gittik. Baþýmýz dik olarak diyoruz ki halk oylamasýnda milletimizin iradesi tecelli etmiþtir. Milletimizin iradesi hangi yönde olursa olsun, saygýndýr, makbuldür, kýymetlidir. Evet diyenlerin de, Hayýr diyenlerin de, sandýða gitmeyenlerin de tercihi saygýdeðerdir. hiç kimsenin bu iredeyi küçümseme hakký yoktur.

12 Eylül'de kazanan demokrasi olmuþtur. Demokrasiye olan inanç ve güven bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Her türlü sorunun çözüm yerinin demokrasi olduðu ortaya konmuþtur. Milli iradenin gücü bugün kat be kat artmýþtýr.

Bugün Evet diyenler de hayýr diyenler de kazanmýþtýr. Demokrasi ve özgürlük hakký herkes içindir. Bugün bu akþam kaybeden darbeci anlayýþ olmuþtur. 12 Eylül Günü demokrasi tarihine bir dönüm noktasý olarak geçmiþtir. Hep bununla anýlacaktýr. Darbe ananayasý ile anýlan 12 Eylül tarihi yine ayný tarihle tarihe karýþmýþtýr. Vesayet rejimi tarihe karýþacaktýr.

Bu anayasa deðiþikliði bir AK Parti projesi deðildir. Bir gðven oyu da deðildir. Muhalefet partilerinden bir tanesi bu bir güven oylamasý diyordu. Acaba bundan sonrasýný ne diye izah edecek bunu merak ediyorum. Ülke aydýnlýktan karanlýk bir döneme girmiþtir diye bir açýklama yapýyor. Tam aksine ülke karanlýktan aydýnlýða çýkýyor. Ama siyaseti öðrenmeleri gerekiyor. Zira bugün partiler oylanmaýþtýr, rahat olsun biz bu iþin içine öyle girdik. Farklý siyasi görüþten insanlarýn inandýklarý doðrulara verdiði bir destektir. Vicdanýnýn sesini dinleyerek bu deðiþikliklere kulak veren her bir vatandaþý gönülden kutluyorum.

Kalbinin sesini dinleyerek bu deðiþikliðe onay veren her bir vatandaþýmý gönülden kutluyorum. Bu anayasa deðiþikliðine destek veren CHP ve MHP'li kardeþlerimi kutluyorum. BDP'li kardeþlerimi tehditlere aldýrmadan sandýða giden kardeþlerimi kutluyorum. Saadet Partili, Baðýmsýz ülkücü kardeþlerimi kutluyorum.

TOBB'un yaptýðý açýklama kendilerini kutluyorum. Hak Ýþ'i, Memur Sen'i kutluyorum. Sivil toplum kuruluþlarýný burada özellikle kutluyorum. Genç Sivilleri kutluyorum. Kampanya sürecinde büyük bir fedakarlýkla alýn teri döken MYK, MKYK, tüm milletvekili arkadaþlarým, teþkilatlarýmýzý kutluyorum. Tüm sandýk görevlilerimiz kutluyorum. Evet mitinglerinde büyük bir coþkuyla yüreklerini ortaya koyan, Ramazan ayýna ve sýcaða raðmen bizi yalnýz býrakmayan tüm vatandaþlarýmý kutluyorum. Hele hele oy kullanabilmek için yurt dýþýndan gelen kardeþlerimi kutluyorum.

Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeþlerimi kutluyorum. Buradan okyanus ötesine mesajlar olduðpuna göre bizim de bu mesajý verenlere bir cevabýmýz olmasý lazým.

Bu süreç içinde her türlü mahalle baskýlarýna aldýrmadan her þeyini ortaya koyan sanat camiasý içindekilere þükranlarýmý sunuyorum. Sokak adýný deðiþtirmeye varýncaya kadar baskýlar yaptýlar, herkese þükranlarýmý sunuyorum.


insan

 • Ziyaretçi
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #21 : 12 Eylül 2010, 22:33:37 »


Kassssmaya gerek yok/muþ....dimi..
Þekil "A" da görüldüðü gibi...aklýn.... yolu ... bir..

Niyet HAYR ..
Akýbet HAYR...
Rabbim hükümetimizi utandýrmasýn ..ALLAH yar ve yardýmcýlarý olsun..
Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #22 : 12 Eylül 2010, 23:39:53 »
Erzaman yaptýðýný yapacak beya...
içç þaþmaz..


 :heheheh: :heheheh:

Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #23 : 13 Eylül 2010, 00:34:18 »
Evet,cok sükür bir referandum sürecini geride biraktik...Sonuclar hepimizin bekledigi gibi oldu,kimse sasirmadi zannimca...Bekledigimiz bir sonuctu...

Bahceli´nin derhal erken secime gidilmeli sözüyle pesss! dedik,aylarca secim meydanlarinda cosan fakat secim sandigina kosamayan Kilicdaroglunun oy kullanamamasiyla güldük ve en önemlisi sonuclar aciklaninca gayet sakin ve kendinden emin bir sekilde cikip referandumu ve de getirecegi güzellikleri aciklayan Erdoganla gurulandik...

Sonuc vatanimiza ve milletimize hayir ve de güzellikler getirsin insALLAH...

Secimlere kadar kafamiz rahat en azindan  :heheheh:

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #24 : 13 Eylül 2010, 00:42:36 »
O Bahçeliyi asasým geldi bu seçimde...Ýstiklal mahkemesi kurmak caiz mi MiM Abime sormak lazým...
Adam oylarýmýzý parayla saatýðýmýzý ima ediyor...Hadi muhalefete laf atýyorsunda be þeref halkta mý gözünde bu kadar aþaðýlarda...Asacan bu adamý asacan...

Kýlýçdaroðlumu dedi birisi...O zaten bizden...Baykal gibi sevdim kendilerini...Etkisiz eleman ikiside:))
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: 12 Eylül 2010
« Yanıtla #25 : 13 Eylül 2010, 08:35:10 »
Ya hocam dersim olaylarý gibi bir kýyým yaþayan bölgede hayýr oyunun nedenini gerçekten anlamýyorum.

sevgili kasým, bu sualini görmüþtüm dün gecede, hikayesi uzun, zor ve çetrefil olmasý hasebiyle erteledim.
dünyada baþka bir millet tanýmam ki kendi celladýnýn ekmeðine yað sürsün! ama bizde oluyor iþte... fakat bunun asli nedenini tarihin derin köklerinde aramak icap eder diye düþünüyorum.
aleviler vatandaþlar, osmanlý imparatorluðu döneminde yaþadýklarý bazý olaylarýn intikamýný hiç unutmadýlar. devletimizin temel karakteristik özelliði olan ehl-i sünnet yapýlanmasýna karþý ezeli düþmanlýk içindeler. bu yüzden olsa gerek, çok uzun yýllardýr çocuklarýnýn okuyup devleti ele geçirme gibi bir idealle yaþadýlar. ve baþardýlarda bunu. özellikle adalet mekanizmasý içinde çöreklendiler. bu kadar yýldýr, bizim seçtiklerimize kan kusturuyor olmalarý onlarýn hassaten bunu þuurlu, bilinçli yaptýklarýný gösteriyor. sade adalet mekanizmasý içinde deðil, ayný zamanda ordu içinde de oldukça palazlanmýþlar, üst seviyelere önemli miktarlarda adamlarýný sokabilmiþlerdir. ve bürokraside de tabii ki... iþte onlarýn bu menfur ve menhus yapýlanmasýnýn önünü kesecek olan bu referanduma evet demelerini beklemek biraz safdillik olur. hatta devletin partisine kendilerinden olan birini baþkan seçtirmeleri bile onlarýn gücünü göstermesi bakýmýndan mühimdir.

o yüzden ki, dersimi falan -þimdilik kaydýyla tabii- unutmuþlar ve cellatlarýyla iþbirliðini gitmiþlerdir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!