Gönderen Konu: Dönsün Dönme Dolap :)  (Okunma sayısı 478 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kasým

  • غرف خاصة
  • TaLiP
  • **
  • İleti: 160
  • Teþekkür 2
Dönsün Dönme Dolap :)
« : 12 Eylül 2010, 22:51:27 »
YSK'ya ilk þikâyet MHP'den: Baþbakan suç iþledi

12/09/2010 17:53

MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Bal, Baþbakan Erdoðan'ýn saat 15.01 itibariyle referandumla ilgili "Neticeler gelmeye baþladý" dediðini belirterek "Bu, referandumda belirlenecek seçmen iradesine yürütme organýnýn baþýndaki Baþbakan tarafýndan müdahale yapýldýðýnýn Baþbakanýn kendi ifadesiyle ikrarýdýr. Konuyla ilgili dilekçelerimizi YSK'ya ilettik" dedi.


ANKARA - Bal, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptýðý açýklamada, bugün saat 15.01’de Baþbakan Erdoðan’ýn "Hatta Güneydoðu Anadolu’nun bazý kýrsal kesimlerinde sandýklar kapanmýþ. Þu aralar neticeler gelmeye baþladý. Bu da gösteriyor ki katýlým iyi ve hýzlý bir þekilde netice alýnýyor" þeklinde açýklama yaptýðýný hatýrlattý. Bal "Þimdi saat 16.00’da kapanmasý gereken sandýðýn içine Sayýn Baþbakan saat 15.01’de nasýl girdi? Bu sonuçlarý nasýl ele geçirdi? Bu, referandumda belirlenecek seçmen iradesine yürütme organýnýn baþýndaki Sayýn Baþbakan tarafýndan müdahale yapýldýðýnýn Sayýn Baþbakan’ýn kendi ifadesiyle ikrarýdýr. Dolayýsýyla referandum sonuçlarýný gölgeleyebilecek söylemlerine bir yenisi eklenmiþtir. Daha önce de Sayýn Baþbakan referandum sonuçlarýnýn yüzde 53-54 gibi bir rakamla lehine sonuçlanacaðýna dair beyanat vererek bir takým þüpheleri üzerine çekmiþti. Bugün bu beyanatý ile bu þüpheler hakkýnda kendisi aleyhine bir delil oluþturmuþ oldu. Dolayýsýyla referandum sonuçlarýnýn üzerinde Sayýn Baþbakan’ýn bu ikrarý þimdiden bir gölge olarak düþmüþtür" diye konuþtu. Bazý ‘yandaþ’ televizyon kanallarýnda da sonuçlarýn gelmeye baþladýðýna iliþkin açýklamalar yapýldýðýna dikkat çeken Bal þöyle konuþtu:

"Bazý yandaþ medya mensuplarý saat 14.00’ten itibaren yaptýðý yayýnlarla kendilerine sandýk sonuçlarýnýn gelmeye baþladýðýný ilan etmiþlerdir. Sayýn Yiðit Bulut ve yardýmcýsý hanýmefendi saat 14.00’ten itibaren sandýk sonuçlarýnýn kendilerine gelmeye baþladýðýný ilan ettiklerine göre, sandýk sonuçlarýný kendilerine ulaþtýran bir mekanizmanýn varlýðý kesindir. Bu mekanizmanýn, Sayýn Baþbakan’ýn bu söylemi ile yürütme organýnýn elinde olup olmadýðýný merak etmekteyiz ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceði ile ilgili ve halkýn iradesi ile ilgili böyle bir referandum sürecini sandýðýn içine siyasi iradenin karýþmýþ olmasýný, Türk milletine þikayet ediyoruz."
Bal, þikayetlerine iliþkin dilekçeleri YSK Baþkanlýðý’na sunduklarýný da bildirdi.(ANKA)

Radikal

Çevrimdışı Renanet

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1959
  • Teþekkür 15
Ynt: Dönsün Dönme Dolap :)
« Yanıtla #1 : 12 Eylül 2010, 22:54:14 »
Aman geç kalmasýnlar ...
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....