Gönderen Konu: Baþörtülü Bayanlara Terbiyesizlik..!  (Okunma sayısı 1319 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Baþörtülü Bayanlara Terbiyesizlik..!
« : 14 Eylül 2010, 14:14:33 »
Cumhuriyet Gazetesi’nde yazýlarý yayýmlanan Vecihi Timuroðlu’nun “Türbanlý bir bayan görünce erkekliðimi hissediyorum” demesi tepkilere yol açtý.

CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu “türbaný biz çözeceðiz” derken bir yandan CHP’li belediyenin düzenlediði panelde baþörtülü kadýnlara aðýr hakaretler edildi. Cumhuriyet Gazetesi’nde yazýlarý yayýmlanan Vecihi Timuroðlu’nun baþörtülü kadýnlara “Türbanlý bir bayan görünce erkekliðimi hissediyorum” demesi tepkilere yol açtý.

CHP’li Çiðli Belediyesi’nin düzenlediði ve CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce’nin de konuþmacý olarak katýldýðý “Demokrasi ve anayasa” isimli panelde, baþörtülü kadýnlara aðýr hakaretler edildi. Baþörtülü bayanlar salonu terk ederek olaya tepki gösterdi.

Zaman gazetesinin haberine göre, panele konuþmacý olarak katýlan ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yazýlarý yayýmlanan Vecihi Timuroðlu, “Þu an benim karþýmda güzel bayanlar oturuyor, onlar da benim gibi insan. Türbanlý bir bayan görünce erkekliðimi hissediyorum.” þeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine, aralarýnda baþörtülü kadýnlarýn da bulunduðu bir grup, konuþmaya tepki göstererek salonu terk etti. Bu sýrada sözlü sataþma yaþandý.

Hakarete uðrayan baþörtülü kadýnlarýn, “Biz buraya sizi, fikirlerinizi dinlemeye geldik, siz hakaret ediyorsunuz. Ayýp ettiniz. Bunlar ne biçim sözler?” demesi üzerine salondan, “Türkiye laiktir, laik kalacak” þeklinde sloganlar yükselmeye baþladý. Baþý açýk bir kadýnýn ise “Bu bayanlarý ben buraya getirdim. Sizlerin yüzünden ben mahcup oldum.” sözleriyle yaþananlara tepki gösterdi.

Muharrem Ýnce, baþörtülülerden özür diledi

Olay üzerine söz alan CHP Grup Baþkan Vekili Ýnce, “Katý anlayýþ içinde olup insanlarý incitirseniz, taraftar kazanmaz, kaybedersiniz. Yanlýþ bir olay oldu. Slogan atmaya gerek yok. Bence bayanlar incindiler. Konuya dahil olmamama raðmen onlardan özür diliyorum.” diyerek ortalýðý yatýþtýrmaya çalýþtý.

Salonu terk eden kadýnlardan bazýlarý, Ýnce’nin özür dilemesinden sonra yeniden içeriye girdi. Ýnce, CHP olarak, ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’ sloganýnýn ötesine geçmeleri gerektiðini belirterek, “30 yýl ayný nakaratý söyleyemeyiz.” dedi.

Panele katýlan CHP’lilerden halký cahil görmemelerini isteyen Ýnce, bir zamanlar “Ordu göreve” pankartlarýnýn açýldýðýný hatýrlatarak, þöyle devam etti: “Ordu göreve, yok sen göreve geleceksin. Askerden medet uman, þeriatçýlardan daha tehlikelidir. Eski Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt’ýn yaptýðýný, bu ülkeye þeriatçýlar yapmamýþtýr. Sana kim e-muhtýra yap dedi? Hükümet Büyükanýt’a bir zýrhlý araç aldý, bir de þeref madalyasý verdi. E-muhtýra olduðu zaman bazý arkadaþlarýmýz, ‘Oh olsun’ dedi ama buna halk tepki gösterdi.”..


alýntý

Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
Ynt: Baþörtülü Bayanlara Terbiyesizlik..!
« Yanıtla #1 : 14 Eylül 2010, 14:38:27 »
Cumhuriyet Gazetesi’nde yazýlarý yayýmlanan Vecihi Timuroðlu, “Þu an benim karþýmda güzel bayanlar oturuyor, onlar da benim gibi insan. Türbanlý bir bayan görünce erkekliðimi hissediyorum.”...

Basörtülü bir bayan Cumhuriyet gazetesi gibi bir gazetenin yazar müsveddelerinden birinin bir konusmasina gidecek!

Dahasi yukardaki gibi bir hayvani bir muhataba maruz kalacak!

Ve daha sonra bir özür tüm bunlari sanki yasanmamis gibi yapacakmis gibi  o panele geri dönüp konusmayi dinleyecekler...!!

Simdiden özür dilerim belki haddimi asmis olacagim,kimsede kusura bakmasin  ama o basörtülülere! de oh olmus yani!

Yazik...Gercekten cok yazik!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Baþörtülü Bayanlara Terbiyesizlik..!
« Yanıtla #2 : 14 Eylül 2010, 19:59:16 »

Ya olduðun gibi görün ,Ya da göründüðün gibi ol..aþamasýnda sýkýntýlar yaþýyoruz..
Tesettür bizim özgürlüðümüzü baðlayamaz..düþüncesini ispatlamak ugruna saçma ortamlarda saçma söylemlere maruz kalýna biliniyor..

Ýslama inanan insanlar YAÞAMLARINda olan her konu ve konuma dikkat etmeli..Seçici davranmalýyýz..Ýnançlarýmýza yapýlan "beyinsizlik" söylemlerinde ve davranýþlarýnda TEPKÝmizi sergilememiz gerekir..
Orada bulunmak bir hata...Geri dönüp o ortama girmek , ikinci hata...
Kiþilik eksikliðini söylemleriyle dile getiren "yeretersiz" birinin karþýsýnda tepkisiz kalmak EÞÞEKlik..

Çevrimdışı PuSuL@

 • HAYAT DENÝLEN AN ÜÇ NEFESLÝK ZAMAN, BÝRÝNÝ ALDIK BÝRÝNÝ VERDÝK.. SON NEFESTÝR GERÝYE KALAN...
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 196
 • Teþekkür 0
 • Yarab, Hak Söz Eyle Bird'imi... (...!)
Ynt: Baþörtülü Bayanlara Terbiyesizlik..!
« Yanıtla #3 : 14 Eylül 2010, 20:21:31 »
Cumhuriyet Gazetesi’nde yazýlarý yayýmlanan Vecihi Timuroðlu, “Þu an benim karþýmda güzel bayanlar oturuyor, onlar da benim gibi insan. Türbanlý bir bayan görünce erkekliðimi hissediyorum.”...

Basörtülü bir bayan Cumhuriyet gazetesi gibi bir gazetenin yazar müsveddelerinden birinin bir konusmasina gidecek!

Dahasi yukardaki gibi bir hayvani bir muhataba maruz kalacak!

Ve daha sonra bir özür tüm bunlari sanki yasanmamis gibi yapacakmis gibi  o panele geri dönüp konusmayi dinleyecekler...!!

Simdiden özür dilerim belki haddimi asmis olacagim,kimsede kusura bakmasin  ama o basörtülülere! de oh olmus yani!

Yazik...Gercekten cok yazik!Aksa ablacým sizi bu yazýnýzdan dolayý tebrik ediyorum
dahada yorum yazmýcam
Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Baþörtülü Bayanlara Terbiyesizlik..!
« Yanıtla #4 : 14 Eylül 2010, 23:53:19 »
Aksa ablacým sizi bu yazýnýzdan dolayý tebrik ediyorum
dahada yorum yazmýcam


kesinlikle katýlýyorum.
öyle bir soysuzu dinlemeye gidenlere veyl olsun diyorum.
hak etmiþler sahiden!
bizim müslüman kesimin -özellikle de- zengin ve de entel takýntýsý olan mukallitlerinde bu solcu, dinsiz takýmýnýn yazýlarýný, gazetelerini okumak, konuþmalarýna katýlmak sanki bir farklýlýk gibi algýlanýyor.
halbuki ALLAH Teala "Siz onlarýn dinine girmedikçe, onlar sizden razý olacak deðildir . " (2/120) buyurmuþtur.
da, onlarýn müslümanlýðý bile taklidi ve moda...
ne yazýk ki...
umurlarýnda mý ALLAHýn ayeti!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı PuSuL@

 • HAYAT DENÝLEN AN ÜÇ NEFESLÝK ZAMAN, BÝRÝNÝ ALDIK BÝRÝNÝ VERDÝK.. SON NEFESTÝR GERÝYE KALAN...
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 196
 • Teþekkür 0
 • Yarab, Hak Söz Eyle Bird'imi... (...!)
Ynt: Baþörtülü Bayanlara Terbiyesizlik..!
« Yanıtla #5 : 15 Eylül 2010, 00:04:37 »
Ortalýkta %99 musluman die konusuluyor türkiye için, ben buna zaten hiç inanamadým ve inanamam da
gerci % orantýsý da ortaya cýktý gördük gercegi