Gönderen Konu: Mustafa Armaðan  (Okunma sayısı 501 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Mustafa Armaðan
« : 22 Eylül 2010, 10:27:13 »


Mustafa Armaðan (d. 1961, Cizre, þýrnak[1]), araþtýrmacý yazar. Özellikle tarih konusunda verdiði eserlerle bilinir.rfalý bir anne-babanýn çocuðu olarak Cizre'de doðdu (1961). Ýlk ve orta öðrenimini Bursa'da tamamladý.

ÝÜ Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra çeþitli yayýnevlerinde editör olarak çalýþtý. 1995-1996 arasýnda Ýzlenim dergisinin yayýn yönetmenliðini yürüttü. Sosyal Bilimler  Ansiklopedisi (Risale Yayýnlarý, 4 cilt) ve Osmanlý Ansiklopedisi (Aðaç Yayýncýlýk, 7 cilt) adlý çalýþmalarýnýn yayýn koordinatörlüklerinde bulundu. M. M. Þerif'in 4 ciltlik Ýslam Düþüncesi Tarihi adlý derlemesi (Ýnsan Yayýnlarý, 1990-91) yayýna hazýrladý. Türkiye Yazarlar Birliði tarafýndan iki defa ödüle layýk görüldü: Batý Düþüncesinde Dönüm Noktasý (F.Capra'dan tercüme, 1989) ve Þehir, Ey Þehir (deneme, 1997). Telif kitaplarý olan Gelenek (1992), Gelenek ve Modernlik Arasýnda (1995), Þehir Asla Unutmaz (1996) ve Bursa Þehrengizi (1998) dýþýnda derleme ve çeviri olarak çok sayýda kitabý bulunmaktadýr. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý'nda yayýn bölümü yöneticisi olarak görev yapmakta, Mehtap TV'de Tarih Aynasý adýnda bir program sunmaktadýr.1995'ten beri Zaman Gazetesi'nde yazý yazmaktadýr.

Yayýmlanmýþ eserleri

    * Gelenek (1992)
    * Gelenek ve Modernlik Arasýnda (1995)
    * Þehir Asla Unutulmaz (1996)
    * Þehir, Ey Þehir (Türkiye Yazarlar Birliði 1997 Deneme Ödülü)
    * Bursa Þehrengizi (1998)
    * Alev ve Beton (2000)
    * Osmanlý: Ýnsanlýðýn Son Adasý (2003)
    * Ýstanbul Mavi Kýrpar Gözlerini (2003)
    * Ufuklarýn Sultaný / Fatih Sultan Mehmed (2006)
    * Abdülhamid'in Kurtlarla Dansý (2006)
    * Geri Gel Ey Osmanlý
    * Yakýn Tarihin Kara Delikleri
    * Büyük Osmanlý Projesi
    * Mustafa Kemal'den Vahdettin'e Küller Altýnda Yakýn Tarih
    * Korku Duvarýný Yýkmak/Küller Altýnda Yakýn Tarih - 4
    * Osmanlý'nýn Mahrem Tarihi (2008)
    * Avrupa'nýn 50 Büyük Yalaný (2009)
    * Abdülhamid'in Kurtlarla Dansý 2 (2009)
    * Paþalarýn Hesaplaþmasý/Küller Altýna Yakýn Tarih 5 (2010)


Alıntı
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Arma%C4%9Fan