Gönderen Konu: Müslüm Gündüz sahnede, niye þimdi?  (Okunma sayısı 523 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Müslüm Gündüz sahnede, niye þimdi?
« : 28 Ekim 2010, 00:09:18 »
'Elit NTV'nin bombasý... Aczimendi lideri Müslüm Gündüz NTV'de canlý yayýnda. Tam da baþörtüsü sorunun çözümüne bu kadar yaklaþmýþken ardý ardýna yaþanan þu geliþmeler sizce rastlantý olabilir mi?

Tam da baþörtüsü sorunun çözümüne bu kadar yaklaþmýþken ardý ardýna yaþanan þu geliþmeler sizce rastlantý olabilir mi?

*Geçtiðimiz haftalarda birisi çýkmýþ ilköðretim çaðýndaki kýzýný baþörtüsü ile okula sokmaya çalýþýyor, üstelik bu kiþi hem bir radikal örgütün mensubu hem de kýzýný baþörtüsü ile sýnýfa sokmaya çalýþmadan önce CHP'lilerle iletiþime geçmiþ.

*YeniÞafak Gazetesi'nin bomba etkisi yapan manþeti! Cübbeli provokasyon! Cübbeli Ahmet Hoca'nýn sarýklý cübbeli ödül töreni...

*Derken yine Jet Fadýl... Üstelik sarýklý cübbeli... Boy boy gazetelerde manþet...

*Ve 'Elit NTV'nin bombasý... Aczimendi lideri Müslüm Gündüz NTV'de canlý yayýnda...

Müslüm Gündüz; Türkiye'nin 28 Þubat'tan tanýdýðý provokasyonlarýn kalbindeki isim; yani Aczimendilerin Lideri...

NTV'de Ruþen Çakýr ve Mirgün Cabas, Hanefi Avcý'nýn ardýndan þimdi de Müslüm Gündüz'ü ekrana çýkarttý.

Muhafazakar insanlara bile mesafeli yaklaþan ve mümkün olduðunca konuk etmemeye çalýþan “elit” NTV'nin cübbeli þalvarlý Müslüm Gündüz'e kapýlarýný aniden açmasý garip deðil de ne!

Müslüm Gündüz, 28 Þubat'ta sayýsýz provokasyonlarýn baþaktörüydü. Gündüz, Türkiye'nin ismini hiçbir zaman unutamadýðý Fadime Þahin'le, Aralýk 1996'da yarý çýplak vaziyette basýlmýþtý. Senaryo öyle baþarýlý yazýlmýþtý ki Türkiye günlerce bu konuyu konuþmuþ ve bu olay sonrasýnda adý tarihe geçen Post Modern darbe yaþanmýþtý.

***

Referandumun hemen sonrasýnda baþörtüsü tartýþmalarýnýn alevlenmesi ile ''adeta bir el düðmeye basmýþcasýna'' ard arda yaþanan bu geliþmeler, 28 Þubat sürecinde yaþanan senaryonun yeniden uygulanmaya çalýþýldýðýný net bir þekilde ortaya koyuyor.

*Ancak bu kez durum farklý. 28 Þubat sürecinde oyuna gelen, oyunu bozamayan bu millet, þimdi ne oyuna geliyor, ne de oynanan oyuna seyirci kalýyor!

Cübbeli'nin farkýnda ya da farkýnda olmadan alet olduðu oyunu deþifre eden (bu ayrýntý çok önemli) muhafazakar medyanýn en önemli yayýn organlarýndan biri olan Yeniþafak Gazetesi... Malum medyanýn eline koz bu sefer geçmedi.

Ýlköðretim çaðýndaki kýzýný baþörtüsü ile okula sokmak isteyen þahsýn kirli geçmiþi ve baðlantýlarý anýnda deþifre olurken, hükümet buram buram provokasyon kokan bu eylem karþýsýnda çok net bir duruþ sergiledi. Öyleki Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Zafer Üskül açýk bir dille uyardý: 'Bu iþ daha ileriye giderse, aile çocuðu baský altýna alýrsa, çocuk aileden alýnýr. Bu yetkiler devletin elindedir.'

*Postmedya.com sitesinin haberine göre Diyarbakýr'da bir türban mitingi hazýrlýðý var. Mitingi düzenleyenlerin baþýnda ise Hizbullah var! Dur dur sen þimdi eylem yap! Garip deðil mi?

Birbirini izleyen bu geliþmelerin vermek istediði mesaj çok açýk;

'Yüzde 58'i gören hükümetin gizli ajandasý deþifre oldu. Rejim tehlikede... Laiklik elden gidiyor... Tehlikenin farkýnda mýsýnýz?.. Asker göreve...'

Ancak bu sefer bu oyunun tutma þansý yok.

Yukarýda da belirttiðim gibi; artýk ne oyuna gelen var, ne de oyunu izleyen!


Emrah Ýriç

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!