Gönderen Konu: 'HAC DA KAPININ ÖNÜNDE, AÇ DA'�  (Okunma sayısı 562 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
'HAC DA KAPININ ÖNÜNDE, AÇ DA'�
« : 02 Şubat 2011, 23:24:54 »
BÝR ZAMANLAR, Erzurum ilinin bir köyünde, kendi halinde yaþayan bir adamcaðýz vardý. Kunduracýlýk yaparak geçimini temin ederdi. Kazandýðýndan bir kýsmýný da kenara ayýrmayý adet edinmiþti. Adamcaðýzýn bundan muradý, bir kere çýktýðý hac yolculuðuna bir kere daha çýkmaktý. Zaman geçti, Kunduracýnýn kenarda biriktirdiði paralar, hatýrý sayýlýr bir miktara ulaþtý. Hesabýný kitabýný yaptý. Para hac için kâfi idi. O da yol hazýrlýklarýna baþlayýverdi. O hazýrlýk yapadursun, kümesindeki üç-beþ tavuktan biri hastalanýp öldü. Adam da bu ölü tavuklarý alýp kapýsýnýn önündeki çöplüðe attý.

Ertesi sabah bir baktý ki, ölü tavuk attýðý yerde deðil. 'Acaba' dedi. 'Köpekler mi aldý götürdü?' Ama köpekler alýp gitmez oracýkta yerdi. Kimin aldýðýýn pek merak etti. Birisinin almýþ olacaðýndan þüphe etti. 'Birisi bu hasta tavuðu yerse, o da hastalanýr. Ah keþke gömeydim de böyle ortalýða býrakmayaydým' diye eyvahlandý. Saða sola bakýnýrken, üç beþ ev ötesinde oturan dul ve fakir bir kadýncaðýzýn evinden piþmiþ tavuk kokusunun geldiðini farketti. 'Eyvahlar olsun! Bu fukara kadýncaðýz tavuðu almýþ olmasýn' dedi. Gidip kapýlarýný çaldý. Hakikaten de, dul ve fakir kadýn, adamýn çöpe attýðý tavuðu almýþtý.

-'Bacým, o tavuk hasta idi. Yenmez ki!' dedi. Kadýn:
-'Aðam, ben fakirim, günler oldu þu çocukcaðýzlarýma aþ edemedim. Bu ölü tavuðu da o sebeble aldým ki, kursaklarýna lokma girsin.' Bu sözleri duyan kunduracý:
-'Vay benim halime' der. 'Þu kadýncaðýz ile yavrularý aç yatar aç kalkarlar da, ben kenara akçe yýðarým.' Sonra da ikinci kez hacca gitmekten vazgeçer. Elinde avucunda ne biriktirdiyse kadýna verir, doyurur giydirir. Kendisini bekleyen hac kafilesini de: 'Siz varýn gidin. ALLAH haccýnýzý mubarek etsin' diye uðurlar.

Kafilesi, kunduracýyý köyünde býrakarak yola çýkar. Ova geçilir, dað aþýlýr, çöl adýmlanýr.. Onlar mübarek Hicaz'a varýrlar. Kâbe'ye vardýklarýnda bir de ne görsünler, kunduracý, beyaz ihrama bürünmüþ, tavaf ediyor. Þaþýrýp kalýrlar. Ýçlerinden bir kaçý koþarak yanýna gidip sormak ister. Ancak gittiklerinde onu gördükleri yerde bulamazlar. Bakarlar, baþka bir tarafta yine görürler. Bu sefer de o yana koþarlar. Ancak yine ayný þey olur. Gözlerinin deðdiði yere, ayaklarý deðdiðinde, kunduracý orada yoktur. Seslenirler, seslerini duyuramazlar. Bu böyle çokca olur. Nihayet hac vazifesi biter ve kafile geriye, köylerine doðru yola çýkar. Köye dönüp geldiklerinde, konu komþu, hýsým akraba, torun torba ziyarete gelip el öpmek için sýraya girince, hacýlar bir türlü ellerini vermezler. 'Boþverin' derler, 'Bizim elimizi öpüp de ne yapacaksýnýz! Gelin hep beraber kunduracýya gidelim, onun ellerini öpelim. Esas hacý odur.' 'Hac da kapýnýn önünde, aç da' sözü, iþte bu þekilde doðar.S. Gündüzalp
« Son Düzenleme: 03 Şubat 2011, 11:34:58 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: 'HAC DA KAPININ ÖNÜNDE, AÇ DA'�
« Yanıtla #1 : 03 Şubat 2011, 10:28:51 »
:(ALLAH razý olsun Mim hocam Diken diken oldu yüreðimiz bile Mübarek insanmýþki farketmiþ geç olmadan Rabbim Bu görevi bu þekilde yerine getirmeyi nasip etsin cümleye deðilmi artýk ne diyelim :goz_kirptim: Yoksa bin kere de gitsen bilmem "hacý"olunabilinirmi ALLAH bilir.Saygý ve dua ile.

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: 'HAC DA KAPININ ÖNÜNDE, AÇ DA'�
« Yanıtla #2 : 04 Şubat 2011, 00:32:21 »

Kimi sevap için Kabeye varýr
Kabe kapýnýzda bilmez misiniz

Aþýk SÜMMANÝ Narman

Rabbim "bilen"lerden eylesin..