Gönderen Konu: Hakk'ý bulan BÝR taneme..  (Okunma sayısı 579 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Hakk'ý bulan BÝR taneme..
« : 13 Mart 2011, 01:58:26 »

Ashab’dan biri bir gün ALLAH Resûlü’nün huzur-u penâhîlerine gelip:
 “Ya Resullah… Siz bizlere ALLAH’ý ve ALLAH’ýn emirlerini tanýtmadan önce ben, çok iyi bir insandým. Yetimlerin hakkýný gözetir, yoksula yardým eder, asla yalan söylemez, kimsenin arkasýndan konuþmazdým. Elimden ve dilimden herkes emîndi. Acaba ALLAH (c.c.) bu amellerimden dolayý bana, sevap yazmýþ mýdýr?” diye sorar.

Efendimiz, o belâgat ustasý yüce insan, der ki;

 “SEN NE ÝLE MÜSLÜMAN OLDUÐUNU SANIYORSUN EY ALLAHIN KULU?!”

Harika yaaa… ALLAH o güzelliklerin karþýsýnda sana Ýslâmý lûtfetmiþ, daha ne sevâbý istiyorsun?!

 Bir tanem…
Kim bilir hangi güzel amelinden dolayý bugün, ALLAH sana namazý nasip etti. Kim bilir hangi güzel insanla dostluðun seni bu noktaya getirdi. O kiþi ben olmak isterdim. Çetin bir yola girdin kuzucuðum. Bu yazým sana… Her yorgunluðunda, bitkinliðinde, tembelliðinde, kul olduðunu unuttuðunda seni hiçbir duasýnda unutmayan beni hatýrla ve oku…

Þunu unutma olur mu?
“Namaz dediðin sadece bir gün kýlýnýr.” Bak, dün gitti, yarýn da gelecek mi bilinmez. "Sen sadece bugün kýl, gerisine karýþma!"
Hatta sadece bu vakti kýl. Bir sonraki vakti görebilme umudu ve sabrý ile. Sakýn namazý bitmeyecek bir þey gibi görme. Bil ki bitecekse ömrün, namazlarýn da bitecek. Sana bu vaktin namazýnýn ýþýðý kalacak yalnýz. Rabbin diyecek ki, “bugün kýldýn, biliyorum; yaþasaydýn yarýn da kýlacaktýn”.
Bir vaktin hayrý bir ömre yayýlacak. Lütfen, þimdiden ezilme onca vaktin, onca rekâtýn altýnda.

“ÞÝMDÝDEN ÜÞÜME SOÐUKTA ALACAÐIN ABDESTLERÝN SUYUNDA…” (*)

Kendimden biliyorum bazen pazarlýk edeceksin Rabbin ile.
O çaðýrýnca kendine ayýrdýðýn zamandan çalýndýðýný düþüneceksin. Ezan okununca için cýz edecek. Odandan ayrýlacak, iþini bozacaksýn. Keyfin kaçacak ve öylece namaza duracaksýn. Ayak direyeceksin. “Az sonra da kýlsam olur” diyecek, “az sonralarý, çok sonralara” dönüþtüreceksin, geç kalacaksýn. Sonunda ayaklarýný sürüye sürüye huzura duracaksýn. Pazarlýðýný vaktin daralmýþlýðýný da bahane ederek daha da küstahlaþtýracak; “kaçýyor ya namaz; çabucak kýlacak, selam verecek, hemen kalkacak ve rahatlayacaksýn.”

Oysa rahatlýðý ona borçlusun bir tanem!
Aðrýmayan her bir diþin kadar huzur borçlusun O’na. Teninin kaþýnmayan her bir noktasý kadar sukûnet…
Diþlerin aðrýyacak olsa her biri için harcayacaðýn zaman O’nun…

Senden istediðini senin için istediðini bile bile, bazen fazla bulacaksýn namazýn rekâtlarýný, kýsaltmak için bahaneler arayacaksýn. Uykunu bölmeyi lüzumsuz göreceksin bazen. Oysa dilese, dar edebilirdi sana zamaný ALLAH!
Bir savaþýn ortasýnda uykunu da, geceni de, yemeðini ve hatta rüyalarýný delik deþik etmelerini takdir edebilirdi! Düþmeyen her bir bomba kadar geniþlik borçlusun O’na…

Pazarlýk ettiðini O’nunla bir O bilecek bir tanem, ama utandýrmayacak seni.
Kimselere söylemeyecek. Yine yine yine huzuruna alacak seni. Azarlamayacak. Yok saymayacak. Her secdede yeniden okþayacak saçýný. Hor görmeyecek, incitmeyecek. Kimselere söylemeyecek.
Sýrdaþýn O (c.c.) olacak yine, ayýplamayacak…


“Namaz sancýma ilaç, yanýk yerime merhem

Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem.”
(**)

Biz iþte biz böyleyiz, hesap yapar dururuz, bir tek O’ndan medet umabileceðimizi bile bile…(*) Senâi DEMÝRCÝ’ye teþekkürler.

(**) Necip Fâzýl KISAKÜREK

S.Ceylan