Gönderen Konu: Ýnþirah Replikleri  (Okunma sayısı 2448 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M@nço

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 186
 • Teþekkür 26
 • Hikaye ve Senaryo Yazarý-Radyo Programcýsý
Ýnþirah Replikleri
« : 22 Nisan 2011, 08:41:13 »
S.a. Mim Hocam eðer bu bölümdeki paylaþýmlar sizi rahatsýz ediyorsa tamamýyla fiilen kaldýrýn,ayrýca geçen ki cevabýnýz beni son derece rahatsýz etti.Sizi zor durumda býrakýcak,küçük duruma düþüren bir durum yoktu zannýmca.Hiç beklemediðim bir tepkiyle karþýlaþtým artý hayal kýrýklýðý,Hocam bundan sonrasýnda da forumla olan iliþiðimi tamamiyle kesiyorum. :sustum:
Fark edilmek için çok küçük olduðunu düþünüyorsan, kapalý bir odada bir sivrisinekle uyumayý dene.

Afrika Atasözü

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #1 : 22 Nisan 2011, 09:09:36 »
S.a. Mim Hocam eðer bu bölümdeki paylaþýmlar sizi rahatsýz ediyorsa tamamýyla fiilen kaldýrýn,ayrýca geçen ki cevabýnýz beni son derece rahatsýz etti.Sizi zor durumda býrakýcak,küçük duruma düþüren bir durum yoktu zannýmca.Hiç beklemediðim bir tepkiyle karþýlaþtým artý hayal kýrýklýðý,Hocam bundan sonrasýnda da forumla olan iliþiðimi tamamiyle kesiyorum. :sustum:

sevgili tarýk,
sanýrým beni yanlýþ anladýn abim. rahatsýz olmadým, bilakis büyük keyif de aldým. fakat, bizler bir müslümanýz... þahsýnýzý baþkasý övebilir, lakin, siz bu övgüler karþýsýnda "oh! yarabbi þükür" diyemezsiniz. bu bizim kültürümüzde, dini anlayýþýmýzda var olan bir terbiyedir. böyle olmasý gerekir. lütfen bunu böyle anla, bunda alýnýp küsecek bi durum yok. senin yaptýðýnda normaldi, ama benim þahsým adýna yazdýklarýmda benim açýmdan normaldi ve öyle olmasý gerekiyordu. lakin buna raðmen sizi üzecek, kýrýlmanýza vesile olacak bir tabir kullandý ise özür dilerim gerçekten. bilirsin abim, bunu daha evvelde yapmýþtýnýz, normal karþýlamýþ, hatta teþekkürler etmiþtim size... deðiþen birþey yok.

belki bu kez manevi hisler biraz baskýn olarak üslup hatasýndan bulunmuþ olabiliriz, fakat bu denli aðýr bir aksülamel gerektirmezdi diye düþünüyorum.

hem de bu kadar zaman geçmiþ olmasýna raðmen, niye þimdi bu karþýlýk, doðrusu bunu da anlayamadým.

fakat biþey söyleyim mi abim, belkide sen haklý olabilirsin. çünkü bu aralar bizde bir sorun var ki, en yakýnlarým, sevdiklerim, deðer verdiklerim týpký sizin yaptýðýnýz gibi yapýyor, tek tek ayrýlýp gidiyorlar... her ne kadar kimsenin kalbini kýrmamaya, incitmemeye özen göstermeye çalýþsamda olmuyor demek ki... baþaramýyorum ve sizin gibi cümle dostlar bir bir gidiyorlar... bulunduðum yere rahatsýzlýk vermeye baþladýðýma inanmaya baþladým artýk. inan bunda samimiyim.

o yüzden, lütfen gitmeyin abim, hatta diðer giden kardeþlerde geri gelsinler ALLAH için,

asýl bu rahatsýzlýðýn kaynaðý, müsebbbibi olan ben gideyim... böylesi daha güzel ve saðlýklý olacak. aksi halde bana öyle geliyorki bu gidiþle kendimden baþka kimse kalmayacak.

ben kendimi silmeye gerek görmüyorum, fakat artýk bi daha yok farzedebilirsiniz abim,

ALLAHa emanet olun, hakkýnýzý helal edin...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı M@nço

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 186
 • Teþekkür 26
 • Hikaye ve Senaryo Yazarý-Radyo Programcýsý
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #2 : 22 Nisan 2011, 09:16:54 »
:Hocam estaðfurullah size karþý eskisi gibi yine saygým var ve sizi her yönünüzle takdir ettim hala da ediyorum.Sanýrým bende de var biraz tuhaflýk,þu sýra çok alýnganým özellikle lütfen beni bu anlamda mazur görün.Asýl siz olmazsanýz burasý tamamiyle biter.Sizi yalnýz býraktýðým için de sizden helallik istiyorum hakkýnýzý helal edin

 :Kotu: :hmm


Fark edilmek için çok küçük olduðunu düþünüyorsan, kapalý bir odada bir sivrisinekle uyumayý dene.

Afrika Atasözü

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #3 : 22 Nisan 2011, 09:21:05 »
hani nasýl diyorlar
yok artýk

duygusal atmosfer tavan yaptý bu aralar.

kimileri vardý tanýdýðým siyasilerden.her akþam guruptular baþakþehirde bir kafede nargile içmeye giderlerdi.
e amaçlarý var oda lak lak.leylek böylemiydi yoksa haksýzlýkmý yapýyorlar bilmiyorum.
ama siz böylemisiniz. derdiniz buysa özür dilerim hocam lak lak sa buyrun gidin .bizde zaten böylelerin olduðu bir yerde niye duralým ki.
ama böyle olduðunuzu düþünmüyorum vede sorumluluklarýnýz olduðunu hatýrlatýyorum.
bir acizin sizin gibi bir hoca efendiye pervasýzca böylece yazmasýný mazur görün

Çevrimdışı M@nço

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 186
 • Teþekkür 26
 • Hikaye ve Senaryo Yazarý-Radyo Programcýsý
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #4 : 22 Nisan 2011, 09:31:01 »
 
Alıntı
ama siz böylemisiniz. derdiniz buysa özür dilerim hocam lak lak sa buyrun gidin .bizde zaten böylelerin olduðu bir yerde niye duralým ki.

Bu karþýlýk kime idi tam anlýyamadým :hmm:
Fark edilmek için çok küçük olduðunu düþünüyorsan, kapalý bir odada bir sivrisinekle uyumayý dene.

Afrika Atasözü

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #5 : 22 Nisan 2011, 09:40:54 »

Bu karþýlýk kime idi tam anlýyamadým :hmm:
rahat ol güzel kardeþim sizi tanýmam mevzunuzuda bilmiyorum.
mim hoca alýngan olduda ondan yazdým

Sabâ

 • Ziyaretçi
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #6 : 22 Nisan 2011, 16:37:05 »
4 yýl önce üye olduðum bir forum vardý. 2-3 gün önce yayýn hayatýma son verdim :)

Nedeni ise karþý fikirdeki insanýn avatarýna (kendi fotografý) bakarak kiþinin fiziki görüntüsüyle alay etmeleri, bazýlarýnýn desteklemeleri, birbirlerine hakaret etmeleri, hatta dalga geçmeleri, alay etmeleri, v.s. Sanki o sitede kimse kalp taþýmýyor. Ben dayanamadým. Karýþmaya kalksan hep erkek. Kime ne diyeceksiniz. Bayanlarýndan onlardan aþaðý kalýr yaný yok.

Kýsacasý site olarak oraya 2-3 gün misafir olup sonra buraya dönüp birbirmize  "Sizlerden iyisi yok kardeþlerim" demek gerekiyor galiba. Çünkü incindiðimiz meseleler mesele deðil. Ýncittiði düþünülen kiþilerde bunu bilerek yapmýyor. Üstelik tepki verirken nezaketi elden býrakmýyor. Saygý var, sevgi var, anlayýþ var.

Birbirinizin kýymetini bilin ;)

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #7 : 22 Nisan 2011, 17:06:44 »
þakada olsa efendimiz aleyhisselam'ýn önemli ölçüleri var.
müslümanlar her iþleride olduðu gibi þaklarýndada efendimiz aleyhisselam benzemeliler.
ben mim hocama gidicem gelmiyecem türünden sözleri sebebi ile seslendim

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #8 : 22 Nisan 2011, 19:27:41 »
ben mim hocama gidicem gelmiyecem türünden sözleri sebebi ile seslendim

muhterem abim,
sahiden duygusallýk tavan yaptý da öyle mi yazdým, yoksa uzun bir süreden bu yana olagelenler birikim mi yaptý bilmiyorum; ne var ki bu durum sadece tarýk kardeþimin yazdýklarýna da münhasýr deðil... bu siteden her kim ayrýldý ise, ismini sildi ya da silmek istedi ise ya þahsýmý sebep gösterdi yahut yazmamýþ dahi olsa neden olarak anlayamadýðým biçimde ben olduðumu ima etti, genel veya özelden...

bunda sanýrým bu arkadaþlarýn beni sitenin sahibi gibi görmelerinden mütevellit bir durum da söz konuþu... halbuki böyle biþey yok, ben bu sitenin sahibi falan deðilim, burada herkes gibi eþit haklara sahip bir üyeyim sadece... bu sitenin gerçek sahib(ler)i rýza-i ilahiyi amaç edinmiþ olan her bir kardeþimizdir... benim onlardan daha fazla bir hakkým hukukum yok burada... yav zaten sahiplik ne ki... hani bir menfaat paylaþýmý, bir ulufe daðýtýmý, dünyevi bir kâr payý gibi þeyler olur da dersin ki senin þu kadar hissen var, benim bu kadar!

hepimiz burada ALLAH için varýz, saygý, sevgi, muhabbet çerçevesinde buradayýz, cenan ablamýn gayet güzel belirttiði gibi...

peki iyi de, niye çekip gidenlerin bahanesi hep ben oluyorum, sebeplerinden merkezine niye ben konuluyorum, aklým almýyor. kimseyi incitmediðime, kalbini kýrmadýðýma inanýyorum... sehven bir hata yaptýðýmdaysa genelden, özelden belki on kez özür de diliyorum... peki sebep ne öyleyse... bu bir kiþiye münhasýr olsaydý anlayabilirdim, birçok kiþide sebep ayný olunca, kendimde kusur olduðu, hiçbir þey yazmamýþ olsam bile, varlýðýmýn rahatsýzlýk verdiðine kani olmaya baþladým.

neyse abim, nihayetinde insanýz bizler, beþeriz... hatalarla, kusurlarla varýz. keþki insanlar hatalarýmýzý tek tek yüzümüze vurup dile getirselerdi de, "senin yüzünden ayrýlýyoruz" imasýnda bulunmasalardý... hem biz bühtan altýnda kalmamýþ olur, hem de hatalarýmýzý düzeltme yoluna giderdik.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Sabâ

 • Ziyaretçi
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #9 : 22 Nisan 2011, 20:22:46 »
MÝM abi, peþin peþin söyleyeyim; benim gidip, gidip gelme sebebim siz deðilsiniz, olmazsýnýzda. Bunu bilin inþALLAH.

ebu musab

 • Ziyaretçi
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #10 : 22 Nisan 2011, 21:02:12 »
bilmiyoruz tabi kim size ne söylüyor ama bence müsterih olun.
giden gider kalan saðlar bizimdir. :)

hocam þöyle demiþti bir keresinde
dünya tam birbuçuk kiþiliktir.bir kiþiye az iki kiþiye fazla.
iki kiþi tabir caiz olurmu bilmem ikiside veli olsa bir süre sonra tartýþýrlar.
bence ashabýn bu yönü güzeldi.hata yaparlardý sonra uyarý gelince hemen dönerlerdi.
bizde ise hataya musirlik revaçta. tek doðru ! oluncada böyle oluyor.

ben en çok insan 'ý merak ediyorum üyeliðini silecek kadar ne oldu benim bir payým varmý.son olarak bir konuda yazýþýyorduk.ALLAH rahmet etsin :) de buraya geri gelsin bizde ondan müstefid olalým


Çevrimdışı PuSuL@

 • HAYAT DENÝLEN AN ÜÇ NEFESLÝK ZAMAN, BÝRÝNÝ ALDIK BÝRÝNÝ VERDÝK.. SON NEFESTÝR GERÝYE KALAN...
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 196
 • Teþekkür 0
 • Yarab, Hak Söz Eyle Bird'imi... (...!)
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #11 : 22 Nisan 2011, 22:40:08 »
Bizim istiþare diye bir bölümümüz vardý diye biliyorum, neden orda derdimizi sýkýntýmýzý sevinçlerimizi
hüzünlerimizi paylaþmýyoruz. gidenlerin veya küsenlerin sebeplerini
 kendi üzerimiz de görmeye çalýþýyoruz hep suçlu hissediyoruz kendimizi hiç biþe bulamadýk
 bir birimize mail adreslerimizle veya özelden mesajlarla iletiþim kurarak sorun varsa çöymeye
 kalkmýyoruz da hemen tavýra bürünüp küsmeye býrakmaya çalýþýyoruz, çözüm bu mu?
böyle þakalar sýkýyor :) gidenlere de sözüm var iyi biliyorum ki burayý okuyorlar.
olumsuz bir þeyler gördüðümüz de çekip gitmekse çözüm o zaman kim kalacak ki?
olumsuz iþleyen biþeyler görünce birlik olup sorunlarý çürütmek mi?
yoksa hadi bana eyvALLAH deyip gimek mi?
bu ilkokul çocuklarý modumuzdan çýkalým lütfen :))

Bütün can dostlarý seviyorum ALLAH için.. Var mý? ötesi...

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #12 : 23 Nisan 2011, 01:15:17 »


ben kendimi silmeye gerek görmüyorum, fakat artýk bi daha yok farzedebilirsiniz abim,

ALLAH (cc)a emanet olun, hakkýnýzý helal edin...

ALLAHým ALLAHým..küçük kardeþim mahsunlaþ'mýþ mý neym...
Aman hocam yapmayýn ..gönlüme yük oluyor..cidden..
Mim gider Seçkin gelir..ama biþekilde gelir..olmadý la ....geliir :))
Site bizim deðil mi..?Ýster kapýdan çýkarým ister bacadan..hayýr olmadý gelir duvarý kýrar kendime kapý açarým..sorun mu yani..
Benim siz dahil hiç bir kardeþceyzimle sorunum yok..Rahat lütfennn..


Not..
Sizi bildiðim "ve sevdiðim" isimlerinizden biriyle buralarda olursanýz sevinirim..yoksam..karýþmam yanii.. :heeeyyyy:
Çevrimdışı HaLiD

 • Tefani
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 216
 • Teþekkür 0
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #13 : 23 Nisan 2011, 01:34:39 »
ALLAH (cc)ým ALLAH (cc)ým..küçük kardeþim mahsunlaþ'mýþ mý neym...
Aman hocam yapmayýn ..gönlüme yük oluyor..cidden..
Mim gider Seçkin gelir..ama biþekilde gelir..olmadý la ....geliir :))
Site bizim deðil mi..?Ýster kapýdan çýkarým ister bacadan..hayýr olmadý gelir duvarý kýrar kendime kapý açarým..sorun mu yani..
Benim siz dahil hiç bir kardeþceyzimle sorunum yok..Rahat lütfennn..


Not..
Sizi bildiðim "ve sevdiðim" isimlerinizden biriyle buralarda olursanýz sevinirim..yoksam..karýþmam yanii.. :heeeyyyy:

        i$te bu...!  ALLAH Razi olsun  insan....

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ýnþirah Replikleri
« Yanıtla #14 : 23 Nisan 2011, 01:53:40 »


        i$te bu...!  ALLAH Razi olsun  insan....

Rabbim ,cümle din kardeþlerimden razý olsun inþaALLAH..

Hafif çatlaðým ama ,halen "insan"lýða adayým...:))