Gönderen Konu: Kürt Mahallesi meseleye el koydu!  (Okunma sayısı 509 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Kürt Mahallesi meseleye el koydu!
« : 02 Haziran 2011, 06:34:08 »
Ýslim üzerindeydik.
Günlerdir bekliyorduk.
Acaba, Hakkari’de denenen,
Diyarbakýr’da tekrarlanýr mý diye endiþeleniyorduk..!

Ancak en azýndan benim ve çoðumuzun unuttuðu bir gerçek vardý:
Kürt Mahallesi olaya el koyarsa hiçbir gerginlik olmazdý!
Öyle de oldu!
MaþALLAH!

Ben þimdi, tam da Ýstanbul’un orta yerinden Diyarbakýr’ýn Suriçi’ne selam yolluyorum.

Tüm kalbimle, muhabbetle..!

 ***

Baþbakan Erdoðan’ýn Ýstasyon Meydaný’ndaki mitingde söyledikleri inanýn beni bu kadar heyecanlandýrmadý.

Beni bu kadar etkileyen tek þey, meydaný doldurmuþ 100 bine yakýn Diyarbakýrlýnýn hâl diliyle “ben bu iþe el koydum” demesidir.

Kürt Mahallesi meseleye el koymuþtur.

Bilelim.!

 ***

Bu, son dönemde görebildiðim ikinci büyük el koymadýr.

Ýlkini hatýrladýnýz mý?

Hemen hatýrlatayým:

Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi kapsamýnda baþlayan açýlým sürecinde, silahlar bir türlü susmuyordu.

Ve bir gün Diyarbakýr, Batman, Van, Þýrnak, Hakkari, Bingöl, Mardin ve bölgenin ilçelerindeki sivil toplum kuruluþlarý ortak bir açýklama ile “þiddet durmalý” demiþti.

Hatýrladýnýz mý?

Ve sonrasýnda tehdit edilmiþti o açýklamayý dillendiren o dönemin Diyarbakýr Ticaret Odasý Baþkaný Galip Ensarioðlu!

Ardýndan o tehdidi de savuþturan yine ayný iradeydi:

Kürt Mahallesi’nin iradesi..!

Çýktýlar, o sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri bir açýk alana.

Tehditlere aldýrýþ etmeden, haykýrdýlar “þiddet dursun” diye.

Ýþte o, bana göre Kürt Mahallesi’nin meseleye el koymasýnýn ilkiydi..!

Ýkincisini 1 Haziran’da Diyarbakýr’da gördük yine!

Ne oldu?

Hakkari’de kepenkleri kapattýran, çöpleri toplattýrmayan gayri meþru güç, Diyarbakýr’da baþarýsýz oldu!

Çünkü Kürt Mahallesi meseleye çok anlamlý bir þekilde ikinci kez el koydu!

Hakkari ile Diyarbakýr’ýn farký çok yalýn ortaya çýktý!

***

“Asimilasyonu, Ýnkarý, red politikalarýný çok iyi bilirim. Bunlarýn sorumlusu CHP zihniyetidir.”

“Kürt meselesinin patenti CHP’ye aittir” diyen Erdoðan’a makul çoðunluk “Evet doðrudur  senin dediklerine þahitlik etmek için buradayýz” dedi.

Kürt Mahallesi meseleye el koydu..!

“Kader arkadaþýyýz, biz” diyen Erdoðan’ý Ýstasyon Meydaný’nda Diyarbakýrlýlara baðrýna bastý.

“Seninleyiz” dedi.

“Biz Diyarbakýr, Van, Mardin dedikçe onlar Silivri dedi” diyen Erdoðan’a, “Evet anlýyoruz. Bizi bize vurduraný sen de bildin biz de bildik” dedi.

 ***

Kürt Mahallesi meseleye el koydu!

Diyarbakýr’da bence tarihin yönü bugün bir kez daha deðiþti..!

Rahmetli Zeki Müren’in þarkýsýdýr hatýrladýnýz mý?

Ayný bedende can gibiyiz
Cana can veren kan gibiyiz
Yanýp ta bitmez köz gibiyiz
Biz ayrýlamayýz

Anladýnýz siz onu öyle deðil mi?
Alıntı

hasan ÖZTÜRK/haber.7

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!