Gönderen Konu: Kim hasta??  (Okunma sayısı 567 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Kim hasta??
« : 23 Temmuz 2011, 10:24:11 »


Sýradan bir hafta sonuydu. Tatilin tadýný çýkarmak adýna geç saatlerde kalkmýþ, kahvaltý yapýp, “bugün ne yapabilirim, geriye kalan vaktimi nasýl deðerlendirebilirim” diye düþünürken cep telefonum çaldý. Çalýþtýðým hastaneden arýyorlardý. Ne olabilirdi ki? Umarým tatilimi mahvedecek bir þey deðildir, diye düþündüm.
 
Görevli arkadaþ icapçý hemþire olduðumu, Ýstanbul’a bir hastanýn götürüleceðini ve en geç 20 dakika içerisinde hazýr olup hastaneye gelmem gerektiðini söyledi. Ben de hazýrlandým tabi, ama söylene söylene. Nerden bilebilirdim bu yolculuðun hayatýmý deðiþtireceðini!
 
Hastaneye geldiðimde ambulans hazýr halde beni bekliyordu. Fakat hasta yoktu. Evinden alýnýp sonrasýnda da Ýstanbul Fatih’teki evine býrakýlacaktý.
 
— Oh, dedim, demek ki hastanýn önemli bir problemi yok. Gerekli malzeme kontrollerini yaptýktan sonra yola koyulduk.
 
Hastanýn evine vardýðýmýzda bir doktor karþýladý bizi. Hastanýn ilerlemiþ bir beyin tümörünün olduðunu ve yapmam gerekenleri bir bir anlattý. Hastayý sedyeyle ambulansa aldýðýmýzda bilinci yarý açýktý. Bazen bizi iþitiyor, bazen de derin bir uykudaymýþçasýna hiç konuþmuyordu. Eþi de yanýnda refakat etmekteydi. Bir süre bu þekilde gittikten sonra hasta idrarýnýn geldiðini söyledi. Bir ördek yardýmýyla bu iþi hallettik. Sonrasýnda da eþinin kulaðýna bir þeyler fýsýldadý.
 
— Eþinizin aðrýsý mý varmýþ, dedim.
 
— Hayýr, namaz vakti geldi mi diye soruyor, dedi. Abdest alacakmýþ da.
 
— Nasýl yani, yerinden bile kalkamýyor, nasýl abdest alacak! Üstelik verdiðimiz ilaçlar devamlý idrar yaptýrýr ve abdesti sýk sýk bozulur, o zaman ne yapacaðýz?
 
Hastanýn gözleri ilaçlarýn etkisiyle yavaþ yavaþ kapandý ve derin bir uykuya daldý. Belli bir süre bu þekilde devam etti yolculuðumuz. Hasta bir ara gözlerini aralayýp:
 
— Namaz vakti geldi mi, dedi.
 
— Evet, dedi karýsý.
 
Hasta, ambulansý uygun bir yerde durdurup, kendisi için bir tuðla parçasý arayýp aramayacaðýmý sordu:
 
— Tabiî ki ararým, dedim. Ama ne yapacaksýnýz ki tuðla parçasýný?
 
— Abdest alacaðým hemþire haným, dedi bitkin bir þekilde.
 
Aman ’ým, “yoldayým” diye kýlmadýðým, “uykusuzum” diye kazaya býraktýðým, “biraz sonra kýlarým” diye ertelediðim namazlarým geliverdi aklýma.
 
Ambulansý bir tesiste durdurduk ve bir tuðla parçasý aramaya koyuldum. Birinci adým, ikinci adým derken bir de baktým ki tuðla parçasý karþýmda duruyor. Sanki bilinçli bir el onu benim almamý istercesine oraya koymuþ gibiydi âdeta.
 
Tuðla parçasýný aldým, hastaya verdim. Taþý karnýnýn üzerine koydu ve yolculuk boyunca her abdesti bozulduðunda teyemmüm edip abdest aldý ve ardýndan namazýný eda etti. Bilinci yerindeyken, dudaklarýnda hep bir mýrýltý, durmadan dua ediyordu.
 
’ým nedir bu yaþadýklarým. Bu insanlar gerçek olabilir mi, diye geçiriyordum içimden. Yerinden kalkamayacak kadar hastayken “namaz vakti geldi mi” diye soruyordu adam. Ýmkânsýz olduðunu düþünürken tuðla parçasýný bulmam, adamýn devamlý teyemmüm abdesti almasý o kadar garibime gitmiþti ki…
 
Baþým aðrýyor, romatizmam var, ayaklarýmda mantar var, uykusuzum, yorgunum, iþlerim çok yoðun gibi bahanelerle abdestten, namazdan kaçanlar var ya, onlar geldi aklýma. Kendim geldi aklýma. Utandým, yýkýldým ve o adamý tanýdýktan sonra namaza dört elle sarýldým, sanki namazla yeniden dirildim.
 


Sanýrým, hastanýn sonunu merak ediyorsunuz. Hasta kýsa bir süre sonra vefat etmiþ. Nasýl öldüðünü tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Nasýl yaþadýysa öyle.


Alıntı
alýntý
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2011, 13:54:21 Gönderen: MiM »

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Kim hasta??
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2011, 13:56:13 »
süperde, harikaydý besney ablam...
ellerine, yüreðine saðlýk, Rabbim razý olsun.
ne güzel, ne müthiþ bir hikayeydi böyle...
ibret-i âlem!
de...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kim hasta??
« Yanıtla #2 : 24 Temmuz 2011, 01:34:17 »

Hasta kime göre ölmüþ..?

Öyle ya, saðlýklý olan hastalar, diri olan ölüler, öldü bildiðimiz diriler... bakýþ açýsýna göre deðiþir..